Архів подій 2018 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2018 r.


Різдво Христове 2018

Boże Narodzenie 2018

Христос Рождаєтся!
Славимо його!Під обрусом сіно, на обрусі – свічка.
На цілу хижу пахне чеснок, кєселиця.
На втіху дорослим, на радість діточкам,
иде до нас в гості Святий Добрий Вечер.

Радости в родинни пороги, надії и миру
в час Різдва, Йордану жичиме Вам щирі.
Несте коляду струдженим во світі,
Най Вам ся дарит в 2019 році.

Головна Управа Об'єднання лемків
Лемківщина, Різдво Христове 2018


ВЕЧІРКИ 2018

Wieczirki22 грудня 2018 р. (субота),
початок 17:00 година

в сільскій сьвітлици в Лоси.

Запрашаме Вас на регіональни лемківски вечірки до Лосі 22 грудня 2018 р. (субота), початок 17:00 година в сільскій сьвітлици в Лоси.

В програмі вечера:
реконструкція автентичних забав и традицийних вечірок з уділом найстарших сьвідків, переплетени стародавнима вечірковима колядами.
Запрашат Об'єднання лемків и Гурток ОЛ з Лоси.


g

XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo» - Горлиці

XVIII Łemkowskie Jeruzalem 'PiekłoNiebo'

Черговий раз маме приємніст запросити Вас на вернісаж виставки XVIII едиції Лемківского Єрусалима під заголовком ПеклoНeбo, якій одбудеся
17 листопада o 18:00 годині
в Центрі культури ім. Б.І. Антонича в Голлицях.
Виставку мож оглядати по 30 грудня 2018 рока.
Мате тіж можливіст поберати каталог виставки:
XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo»

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” - Gorlice

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00
w Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach.
Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.
Zachęcamy również do pobrania katalogu wystawy: XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo”

g   art

Русь Шляхтівска, то значит на кінци сьвіта

Ruś Szlachtowska, czyli na końcu świata27.10.2018 р., 18:00 год.,
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Спітканя тематичне (презентація мультімедіальна) присвячена лемківскій енкляві Шляхтова, Явірки, Біла Вода, Чорна Вода. Ведучий - Богдан Гук

 Богдан Гук  – дослідник історії українців і польско-україньских відносин в Польщи по другій світовій війні. Од 1989 рока збирає, опрацьовує і публікує спомини і архівальни документи.
Є автором багатьох книжок, Книга пам’яти 1947, Україна – польске ядро темноти, УПА і ВіН в боротьбі з тоталітаризмом 1945-1947, Вогонь під наглядом – Лемківска ватра в документах Служби безпеки.
Зобрав найвекшу приватну збірку матеріалів о лемківских селах в повіті Новий Торг.
Веде сторінку під назвом Апокриф руский → www.apokryfruski.org, прекрасно співпрацює зо слухачами в часі своїх прелекцій і презентацій.

Ruś Szlachtowska, czyli na końcu świata

27.10.2018 r., godz. 18:00,
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Spotkanie tematyczne (prezentacja multimedialna) poświęcone enklawie łemkowskiej Szlachtowa, Jaworki, Biała Woda, Czarna Woda. Prowadzący - Bogdan Huk.

 Bogdan Huk  – badacz historii Ukraińców i stosunków ukraińsko-polskich w Polsce po II wojnie światowej. Od 1989 r. zbiera, opracowuje i wydaje zebrane przez siebie wspomnienia oraz dokumenty archiwalne.
Autor wielu książek, m.in. Księga Pamięci 1947, Ukraina polskie jądro ciemności, UPA i WiN w walce z totalitaryzmem 1945–1947, Ogień pod nadzorem. Łemkowska Watra w dokumentach SB.
Zgromadził największy obecnie prywatny zbiór materiałów o wyspie ruskiej/łemkowskiej koło Szlachtowej w powiecie Nowy Targ.
Prowadzi stronę internetową o nazwie Apokryf Ruski → www.apokryfruski.org, znakomicie nawiązuje kontakt ze słuchaczami w czasie prezentacji i prelekcji.

g

Імпреза на 109 — тематичне спітканя в 109 річницю уродин Б.І. Антонича

Impreza na 10919 жовтня (п'ятниця) 2018 р., 18:00 г.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

В програмі:
- Антонич від А до Я – авторске спітканя з Данилом Ільницким, ведуча: Йоанна Маєвска,
- Вистава Зелене євангеліє – Шкільний театр Українського католицького університету, творчий керівник театру: Євген Худзик.

Impreza na 109 — spotkanie tematyczne z okazji 109 rocznicy urodzin B.I. Antonycza

19 października (piątek) 2018 r., 18:00
Centrum Kultury іm. B.І. Аntonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

W programie:
- Antonycz od А do Я – spotkanie autorskie z Danyłem Ilnyćkim, moderator: Joanna Majewska,
- Spektakl Zielona ewangelia – Szkolny Teatr Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, kierownik artystyczny: Jewhen Chudzyk.

g

Повернення лемківського майна – інформація від Об’єднання лемків

Zwrot łemkowskiego mienia - informacje ZŁПовернення майна, як правило, можуть здійснити люди, які були депортовані на західні землі Польщі або в українську СРР, їх нащадки (спадкоємці) тощо. Необхідно зібрати всі документи, які посвідчуют власність землі. Звісно треба теж бути бувшим власником землі, або його чи їй спадкоємцем (статус спадкоємця має бути підтверджений рішеням суду або іншим державним документом). Повернення майна є можливим якщо його перехід від бувших власників до державних засобів був здійснений з порушенням закону, особливо якщо не було ідентифікації майна і не були видані окремі рішення для кожного власника (дивіться ниже)...

pdf4.10.2018 r.
→ Повернення лемківського майна /pdf/

word4.10.2018 r.
→ Повернення лемківського майна /doc/


Zaproszenie na konferencję naukową do Krakowa

Konferencja naukowa 16 października 2018 roku r. (wtorek), godz. 10.00-19.30
Aula Collegium Novum UJ,
ul. Gołębia 24, I piętro

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa
Fundacja św. Włodzimierza
Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
Zjednoczenie Łemków
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora”

zapraszają na konferencję naukową

Duchowo niepodzielna Europa „dwóch płuc” świętych Benedykta, Cyryla i Metodego w myśli i działalności ekumenicznej św. Jana Pawła II.
W 40-lecie wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża

Духовно неподільна Європа „двох легенів” святих Бенедикта, Кирила та Мефодія в думці та екуменічній діяльності св. Івана Павла II.
До 40-річчя виборів кардинала Кароля Войтили для Папу римського

pdfDo pobrania
→ Program konferencji

XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo»

XVIII Łemkowskie Jeruzalem 'PiekłoNiebo'

Черговий раз маме приємніст запросити Вас на вернісаж виставки новой XVIII едиції Лемківского Єрусалима під заголовком ПеклoНeбo.
Юж 27 вересня в Галереї мистецтв в Лігниці можете обзерати нову експозицію, а вернісаж виставки одбудеся 11 жовтня o 18:45 годині.
Виставку мож оглядати по 21 жовтня 2018 рока.
Мате тіж можливіст поберати каталог виставки:
XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo»

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo”

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż nowej edycji wystawy XVIII Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo.
Już od 27 września w Galerii Sztuki w Legnicy będzie można oglądać nową ekspozycję, natomiast wernisaż wystawy odbędzie się 11 października o godz. 18:45.
Wystawa potrwa do 21 października 2018 r.
Zachęcamy również do pobrania katalogu wystawy: XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo”

Projekt pn. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków. Motywem przewodnim wystawy i publikacji jest twórczość artystyczna i filozoficzna wybitnego krakowskiego artysty malarza łemkowskiego pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Tytuł „PiekłoNiebo” ma w zamyśle odnieść się do częstej u wybitnych artystów dwoistości ich natury: ich skomplikowanych osobowości, trudnych charakterów i nierzadko dramatycznych przeżyć, jakich doświadczają. Traktując ją – ową naturę artysty – jako pewnego rodzaju ofiarę składaną przez nich podczas twórczych zmagań. Jest to również penetracja przestrzeni pomiędzy sacrum a profanum; badanie napięć, jakie powstają na ich styku.
Artyści biorący udział w przedsięwzięciu:

JERZY NOWOSIELSKI / ЄЖИ НОВОСЄЛЬСКІ
ANDRZEJ SZEWCZYK / АНДЖЕЙ ШЕВЧИК
GRZEGORZ SZTWIERTNIA / ҐЖЕҐОЖ ШТВЄРТНЯ
JOANNA ZEMANEK / ЙОАННА ЗЕМАНЕК
NATALIA HŁADYK / НАТАЛІЯ ГЛАДИК
MAŁGORZATA MAĆKOWIAK / МАЛҐОЖАТА МАЦЬКОВ’ЯК
MATEUSZ BUDZYŃSKI / МАТЕУШ БУДЗИНЬСКІ
ARKADIUSZ ANDREJKOW / АРКАДІУШ АНДРЕЙКОВ
PIOTR BOGATKA / ПЙОТР БОҐАТКА
OLEKSIJ KHOROSHKO / ОЛЕКСІЙ ХОРОШКО

Wystawa wpisuje się w nasz wieloletni projekt przybliżania kultury i historii związanej z Łemkami szerokiej publiczności.

Kuratorzy: Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia

g  art

XVII Лемківский Єрусалим Порожня хижа - Кoроснo

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Krosno21.09.2018 р., 17:00
Галерея мистецтв БВА, Кoроснo, ул. Kolejowa​​ 1.

Запрашаме Вас до Кoроснa на черговий вернісаж виставки XVII Лемківский Єрусалим Порожня хижа.
Виставку мож оглядати від 21.09 до 12.10.2018 р.

XVII Łemkowskie Jeruzalem Pusty dom - Krosno

21.09.2018 r., 17:00
Galeria Sztuki BWA, Krosno, ul. Kolejowa 1

Zapraszamy do Krosna na kolejny wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem Pusty dom.
Wystawę można będzie oglądać od 21.09 do 12.10.2018 r.

g

4. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта
4. Festiwal im. Zygmunta Haupta

4. Festiwal Zygmunta Haupta

W imieniu organizatorów oraz Zjednoczenia Łemków - Partnera Festiwalu - zapraszamy na
4. Festiwal Zygmunta Haupta,
który odbędzie się w dniach
27-30.09.2018 r. w Gorlicach.
Wspaniali goście, bogate w treści spotkania i koncerty, polecamy!

Szczegóły programowe dostępne są na stronie: www.festiwalhaupta.pl

g

Сонце в силзах вигнаних | Słońce we łzach wygnanych

Słońce we łzach wygnanych29.09.2018 р. (субота), 18:00 г.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці
Сонце в силзах вигнаних — авторске спітканя з Олександром Маслейом;
ведучий Богдан Гук.

29.09.2018 (sobota), godz. 18:00
Centrum Kultury B.I. Antonycza
Pl. Dworzysko 5, Gorlice
Słońce we łzach wygnanych — spotkanie autorskie z Aleksandrem Maślejem;
moderator Bogdan Huk

ALEKSANDER MAŚLEJ – poeta, pisarz, prozaik. Urodził się w 1957 roku w Obornikach Śląskich. Ojciec wysiedleniec z Uhryna, matka z Jaszkowej. Dzieciństwo spędził w Urazie i Wrocławiu. W stanie wojennym w 1982 roku powrócił na ziemię ojców do Uścia Gorlickiego (dawne Uście Ruskie) w powiecie gorlickim. Debiutował w latach 70. ubiegłego wieku w Naszym Słowie. Wydał m.in. wraz z Włodzimierzem Pilipowiczem książki historyczne Nasz Łemko i Łemkowskie wesele, opowiadania Moja Łemkowszczyzna.

g

Лосяне запрашают - 21.09.2018

KERMESZ w ŁosiuКЕРМЕШ в Лоси 21 вересня 2018 р.

В ПРОГРАМI:

 • год. 15:30 - Молебен до Богородиці,
 • год. 16:00 - Служба Божа в греко-католицкiй церкви Різдва Пресвятой Богородиці в Лоси,
 • год. 17:30 - Бесiда i спомини на сільскій сьвітлици. Виступит для вас Дитячо-молодіжний фольклорний ансамбль «Лемківский перстеник».

Łosianie zapraszają - 21.09.2018

KERMESZ w Łosiu 21 września 2018 r.

W PROGRAMIE:

 • 15:30 - Modlitwa do Bogurodzicy,
 • 16:00 - Służba Boża w greckokatolickiej cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu,
 • 17:30 - Biesiadowanie i wspominki w świetlicy wiejskiej. Występy dzięcięco-młodzieżowego zespołu folklorystycznego Łemkowski Pierścionek.

O Ś W I A D C Z E N I E
Prezydium Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków

W nocy w dniu 08 września 2018 r. (sobota) na parkingu przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. Bohdana Ihora Antonycza został podpalony samochód osobowy zastępcy Przewodniczącego Prezydium Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków Pana Adama Wiewiórki. Właściciel pojazdu przebywał w tym czasie w Gorlicach, gdzie uczestniczył w dwudniowych warsztatach w pracy nad strategią organizacji.

Spośród wielu zaparkowanych na parkingu samochodów dwóch sprawców podpalenia wybrało pojazd należący do członka Zjednoczenia, który jest jednocześnie nauczycielem zatrudnionym w ww. szkole, w której młodzież uczy się również języka ukraińskiego.

Społeczność łemkowska jest głęboko zaniepokojona zaistniałą sytuacją, stąd też oczekujemy, że organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Legnicy ustalą i wyjaśnią jakimi motywami kierowali się zarejestrowani przez kamery sprawcy, podejmując decyzję o podpaleniu samochodu Pana Adama Wiewiórki.

Chcemy wierzyć, iż ten zabroniony prawem incydent, o przykrych następstwach finansowych był czynem chuligańskim a nie zamierzonym działaniem, wymierzonym w naszą społeczność.

Gorlice, 11.09.2018 r.


Лауреати конкурсів - 24.07.2018

Laureaci konkursówОб`єднання Лемків оголосило два конкурси для дітей та молоді. Конкурс був відкритий так для поляків як і лемків. Кожний з тих конкурсів мав за завдання зацікавити наймолодших рідною землею. Показати, що Лемківщина то земля на якій жили, жиють та будуть жити лемки.

Перший рисунковй конкурс Лемківщина оком дитини мав показати з чим найкращим асоціюють діти лемківський бескид. На малюнках діти представили Церкви, ікони, лемківські хижі, придорожні хрести та прекрасний лемківський краєвид.
Надісланих праць було 50 а жирі вибрало 3 найкращі та признало 18 вирізнень. Опікуни дітей, які зайняли три головні місця ортимали від організаторів Варти безплатний вхід на свято лемківської культури. Нагороди спонсорували: Об`єднання Лемків, Освітня Фундація ім. Івана Криницького та Петро Сич з Мєндзижеча. Відповідальними за проведення конкурсу були Анна Баніас з Лося та о. др Аркадій Трохановський з Валча.

До другого конкурсу Конкурс знання про Лемкіщину зголошено 2 праці, які отримали вирізнення. Тут треба було написати письмову працю про одне із своїх місцевостей, звідки мої коріння. Конкурс виявився дуже трудним, тому жирі вирішило признати два вирізнення.
Усіх переможців та вирізнених нагороджено в часі 36 Лемківської Ватри в Ждині. Найкращі праці можна було оглядати в лемківській хижі в часі Ватри. Дякуємо всім особам, вчителям, опікунам, які допомогли провести ці конкурси. Особливо дякуємо пану Івану Криницькому та Петрові Сичу та Головній Управі Об`єднання Лемків в Горлицях за підтримання цього заходу і прекрасні нагороди.
Переможці рисункового конкурсу Лемківщина оком дитини:

ЛАУРЕАТИ
1. Боднар Ганна з Перемишля,
2. Адріан Бучинський з Висови,
3. Миколай Бочнєвич з Пшемкова,

ВИРІЗНЕННЯ
Оксана Свіатківска з Криниці, Юлія Завіла з Брунар, Юстина Хрущ з Ганчови, Наталія Святківска з Криниці, Мая Макух з Криниці, Вікторія Макух з Криниці, Магдалена Святівска з Криниці, Каміля Рутка з Горлиць, Матильда Жезьнік з Ріпок, Юліана Лазор з Перемишля, Себастіан Дрозд з Ізби, Штефан Майчак з Горлиць, Петро Кіх з Перемишля, Давид Чарнота з Санкова, Меланія Ревак з Вроцлава, Тамара Троханівська з Кракова, Дарія Ковальска з Пшемкова Магдалена, Судик з Висови.

Переможці конкурсу Конкурс знання про Лемківщину:
— Кристіан Олесьнєвич з Брунар, який написав працю: Izby, czyli gdzie Pułaski modły wznosił i wojował,
— Іван Галух з Брунар, який написав працю: Brunary – przeszłość przodków – moja teraźniejszość.

Маю надію, що в наступному році буде ще більше учасників тих конкурсів а родиче допоможуть своїм дітям відкривати красу нашої Лемківщини.

о. др Аркадій Трохановський


Запрошиня на з'їзд БIЛЯНЧАН - 23.07.2018

Zjazd BIELANCZAN23 липня 2018 року сердечнi запрашаме вшитких, для котрих є дорога пам'ят про родинни сторони, на з'їзд до Бiлянки.

В ПРОГРАМI:

 • год. 11:00 - Служба Божа в греко-католицкiй церкви Покрови Пресвятой Богородиці в Білянці, яку очолить Владика Кир Володимир P. Ющак, ЧСВВ - Владика Вроцлавсько-Гданський УГКЦ,
 • год. 13:30 - Бесiда i спомини при огниску.

Про нiчлiг и виживлiня просиме задбати самому.

*Служба Божа в православній церкви Покрови Пресвятой Богородиці і Почаївской Ікони Матери Божой в Білянці - 22 (неділя) липня 2018 р., год. 11:00

Органiзатори:
Гурток OЛ в Олавi, Гурток OЛ в Білянці.

pdfСкачати
→ ЗАПРОШИНЯ на з'їзд БIЛЯНЧАН - 23.07.2018

g

XXXVI Лемківска ватра «Весільна(с)» 20-22 липня 2018 р., Ждиня

XXXVI Łemkowska Watra - ZdyniaЗапрашаме Вас до Ждини, де од 20 до 22 липня 2018 р. буде горіти 36 Лемківска ватра.
Love is in the air! Любов є в повітрі!
Любов є на Ватрі в Ждини!
Програма доступна на:
→ www.watrazdynia.pl
Приходте, приіжджайте!

XXXVI Łemkowska Watra „Wesel(m)nie” 20-22 lipca 2018 r., Zdynia

Zapraszamy Was do Zdyni, gdzie od 20 do 22 lipca 2018 r. będzie płonął ogień 36 Łemkowskiej Watry. Love is in the air! Miłość jest w powietrzu! Miłość jest na Watrze w Zdyni!
Program festiwalu dostępny na:
→ www.watrazdynia.pl
Przybywajcie!


Запрошиня на зустріч молодих лемків з цілого світа - 19-22.07.2018

spotkanie młodych Łemków z całego świataЗапрошиня кєруєме до лемківских організaций і середовищ, як тіж до поодиноких осіб, яким небайдужа інтеграція молодих лемків розсіяних по цілим світі.

МЕТА ЗУСТРІЧІ
Гляданя спільной моделі, яка дозволит підтримувати суспільни контакти нашого середовища знищени багатьма переселенями.

ЧАС І МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
19-22 липня 2018 p. Свято лемківской культури - Лемківска «ватра» в Ждини

ВІК  УЧАСНИКІВ
Ждеме креативних, активно діючих во своїх організаціях лемків віком 16-35 років

ДОЇЗД / НІЧЛІГ / ВСТУПНЕ НА «ВАТРУ»
- Доїзд на ватряне поле є Вашим старунком
- Спати будеме на ватряним поли. Учасники зустрічі мают взяти зо собом шатра і спальни мішки - так велит ватряна традиція.
- Дармове вступне на 3 дни Лемківской «ватри» забезпечуют організатори

ТЕРМІН
Просиме - підтвердте свою участь в зустрічі до 30.06.2018 р. на адресу:
lemkoforum@gmail.com. Число учасників є обмежене! До запрошиня додаєме рамкову програму, котра може ся іще змінити.

Щиросердечні просиме:
Члени Головной Управи OЛ:
Аннa Баняс, Григорій Суханич

pdfСкачати
→ ЗАПРОШИНЯ на зустріч молодих лемків з цілого світа - 19-22.07.2018

pdfСкачати
→ ПРОГРАМА зустрічі молодих лемків з цілого світа - 19-22.07.2018


Zaproszenie na spotkanie młodych Łemków z całego świata - 19-22.07.2018

Zaproszenie kierujemy do łemkowskich organizacji i grup środowiskowych oraz osób prywatnych, którym nie jest obojętna integracja młodych Łemków rozsianych po całym świecie.

CEL SPOTKANIA
Wypracowanie wspólnego modelu pozwalającego na podtrzymanie więzi społecznych naszego środowiska zniszczonych w wyniku przesiedleń.

CZAS I MIEJSCE SPOTKANIA
19-22 lipca 2018 r., Święto Kultury Łemkowskiej - Łemkowska Watra w Zdyni

WIEK UCZESTNIKÓW
Czekamy na zgłoszenia kreatywnych, działających aktywnie w swoich organizacjach Łemków w wieku 16-35 lat

DOJAZD / NOCLEG / WSTĘP NA „WATRĘ”
- Dojazd we własnym zakresie na pole Łemkowskiej Watry w Zdyni
- Nocleg na polu namiotowym „Watry”. Uczestnicy muszą mieć ze sobą namiot i śpiwory, jak nakazuje watriana tradycja.
- Darmowy wstęp na 3 dni festiwalu gwarantuje organizator spotkania.

TERMINARZ
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 30.06.2018 r. na adres:
lemkoforum@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona! Do zaproszenia dołączamy ramowy program, który może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy:
Członkowie Zarządu Głównego ZŁ
Anna Banias, Grzegorz Suchanicz

pdfDo pobrania
→ ZAPROSZENIE na spotkanie młodych Łemków z całego świata - 19-22.07.2018

pdfDo pobrania
→ PROGRAM spotkania młodych Łemków z całego świata - 19-22.07.2018 - cyrylica


Вічная Памят - 05.06.2018

Teodor GoczНе стало медже нами Федора Ґоча.

Били добрим мужом, няньом і дідом. Били тіж чловеком великого серця, твердим в своїх поглядах і праці для наших люди. Тяжко оцінити ціліст заслуг Федора Ґоча для нашой громади, зато же є тих заслуг барз дуже. Вернули в рідни Гори, де до останніх днів свого житя прибували поскладати фалатики давно знищеного світа. Створили своїма руками Музей лемківской культури в Зиндранові, били старостом і активним учасником Лемківских «ватр», довги роки дописували на «Лемківску сторінку» в ґазеті «Наше Слово» і до інчих лемківских часописів, писали свої авторски книжки, співали в ансамблі «Лемковина», трудили ся для розвитку не лем Лемківщини, але тіж свойого села – Зиндранови.

Вічная ПамятБили першим головом Об’єднаня лемків.

Головна управа ОЛ висловлює своє співчутя цілій родині і приятелям померлого.
Вічная Вам пам’ят, пане Федоре, «Фецю»!


Podwójny jubileusz kwartalnika WATRA

Podwójny jubileusz kwartalnika WATRAStarostwo Powiatowe w Gorlicach; 16.05.2018

Polecamy artykuł i zdjęcia Yvetty Waleckiej zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gorlicach:

...Wiktorię Hojsak – redaktor naczelną kwartalnika „WATRA” wraz z mężem Emilem – członkiem Prezydium Zjednoczenia Łemków, gościł starosta Karol Górski. Okazją do spotkania jest rok jubileuszowy 25-lecia tego Wydawnictwa oraz wydanie z tej okazji setnego numeru Kwartalnika...


WIĘCEJ można przeczytać i obejrzeć na stronie internetowej Starostwa:
→ Sto na 25-lecie


Програма ХХVIII ЛЕМКІВСКОГО КЕРМЕШУ в ВІЛЬХІВЦИ

28 Łemkowski Kermesz w OlchowcuСУБОТА 19.05.2018

18:00  Вечірня в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци

20:00  Сценічни виступи:

 • Фольклорний колектив «Терещане» з Завадки Риманівской;
 • Фольклорний колектив «Рівняне» з Рівного;
 • До гуляня пригривают:
  Музичний гурт «Алеґро» з Вижньой Єдловой, Словаччина.

НЕДІЛЯ 20.05.2018

11:00  Літургія в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци з обходом

13:30   Урочисте отвертя ХХVІІI Лемківского кермешу и привитаня гости

КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА:

13:35   I концерт:

 • Капеля «Древутня» з Любліна в Ювілей 20-літя;
 • Ансамбль народного танцю «Аркан» з Перемишля;
 • Вокальний ансамбль «Хорков’яне» з Хоркувки.

15:30   Співочий конкурс рідних пісень для діти и молоді «Співай Лемківщино»

16:00   II концерт:

 • Вокальний ансамбль «Хорков’яне» з Хоркувки;
 • Ансамбль народного танцю «Аркан» з Перемишля;
 • Показ лемківской моди «Небо над Бескидом» - проєктантка Міля Пиж;
 • Ансамбль пісні і танцю «Ослав’яни» з Мокрого – вручиня відзнаки «Вірний предкам» в Ювілей 45-літя ансамблю;
 • Дитячо-молодіжний фольклорний ансамбль «Малинячок» з Мокрого;
 • Фольклорний колектив «Каська» з Дембовця;
 • Дружиновий конкурс перетіганя лини;
 • Лемківский фольк-гурт «Бур’ян» з Горлиц.

В ПРОГРАМІ КЕРМЕШУ тіж:

 • «Інспірації»
  • «Витинаний світ» - виставка народной витинанки майстрині Марії Мричко;
  • «Небо над Бескидом» - колекція дипломова лемківской проєктантки Мілі Пиж;
  • «Шляхом вишиванки» - вистава традиційного народного одягу з Лемківщини, Бойківщини, Буковини і інчих реґіонів од Карпат по степи - з колекції Комплексу загальноосвітніх шкіл № 2 в Перемишлю, виставку приготували Анна Леськів і Богуслава Комар;
 • виставка учнівских праць з пунктів навчаня рідной мови,
 • презентація книжок о лемківскій тематиці,
 • проєкція фільмів на лемківску тематику,
 • смакуваня регіональних страв,
 • витвори лемківского ремесла,
 • експозиція давних предметів и знарядь, зобраних без Славка Гойсака на Лемківщині.

pdfСкачати
→ Програма ХХVIII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци


Program XXVIII ŁEMKOWSKIEGO KERMESZU w OLCHOWCU

SOBOTA 19.05.2018

18:00  Weczirnia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

20:00  Występy sceniczne:

 • Zespół folklorystyczny „Tereściacy” z Zawadki Rymanowskiej;
 • Zespół folklorystyczny „Równianie” z Równego;
 • Wieczorne muzykowanie rusnackiego zespołu ludowego „Alegro” ze Słowacji (kraj preszowski).

NIEDZIELA 20.05.2018

11:00   Liturgia w obrządku grecko-katolickim w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

13:30   Uroczyste otwarcie XXVIII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

PROGRAM KONCERTOWY:

13:35   Blok koncertowy

 • Kapela „Drewutnia” z Lublina w Jubileusz XX-lecia;
 • Zespół tańca ludowego „Arkan” z Przemyśla;
 • Zespół śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki.

15:30 Konkurs śpiewu pieśni łemkowskich dla dzieci i młodzieży pn. „Śpiewaj Łemkowszczyzno”

16:00   Blok koncertowy

 • Zespół śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki;
 • Zespół tańca ludowego „Arkan” z Przemyśla;
 • Pokaz mody łemkowskiej „Niebo nad Beskidem” (projektantka Mila Pyrz);
 • Ludowy zespół pieśni i tańca „Osławiany” z Mokrego – wręczenie odznaczenia „Wierny Przodkom” w Jubileusz 45-lecia Zespołu;
 • Dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny „Małyniaczok” z Mokrego;
 • Zespół folklorystyczny „Kaśka” z Dębowca;
 • Konkurs drużynowy w przeciąganiu liny;
 • Łemkowski zespół folkowy „Burian” z Gorlic.

W PROGRAMIE KERMESZU RÓWNIEŻ:

 • Blok „Inspiracje”:
  • „Wycinany świat” - wystawa wycinanki ludowej Marii Mryczko;
  • „Niebo nad Beskidem” - kolekcja dyplomowa łemkowskiej projektantki Mili Pyrz;
  • „Szlakiem wyszywanki” - wystawa tradycyjnych ubiorów ludowych z obszaru Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Bukowiny i innych regionów od Karpat po stepy - ze zbiorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu, wystawa przygotowana przez Annę Leskiw i Bogusławę Komar;
 • wystawa prac uczniowskich z punktów nauczania języka ojczystego;
 • prezentacja publikacji o Łemkowszczyźnie;
 • projekcja filmów o tematyce łemkowskiej;
 • degustacja potraw łemkowskich;
 • pokazy rzemiosła i rękodzieła łemkowskiego;
 • ekspozycje dawnych przedmiotów i narzędzi zebranych przez Sławomira Hojsaka na Łemkowszczyźnie.

pdfPobierz
→ Program XXVIII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

g

XXXVI Лемківска ватра «Весільна(с)» 20-22 липня 2018 р., Ждиня - час заповісти

XXXVI Łemkowska Watra - ZdyniaЛемківска ватра в Ждини юж од 36 років є місцьом для спільной, міжпоколіньовой забави, як тіж нагодом до інспіруючих стріч і дискусій. До нашой Ватри прилипли юж постійни точки програми, але фурт не здаєме пляцу бою і кожного рока намагамеся пропонувати Вам дашто нове. Минулорічна Ватра била для нас спомином Акції “Вісла” в єй 70 річницю. Розмір той травми має фурт вплив не лем на лемків, котри досвідчили єй безпосередньо, але тіж на нови поколіня. Попри то з надійом і оптимізмом позераме в майбутнє, зато темом тогорічного Свята лемківской культури буде лемківске весіля!

В лемківскій традиції весіля і обичаї, повір’я, обряди і практики, яки ся з ним в’яжут, мают принести молодятам любов, здоровля і успіх. Того хочеме жичити не лем собі, але тіж шитким учасникам Свята лемківской культури. Лемківску ватру з весільом в’яже дуже символічних дій. Ватра то місце, в яким стрічаются, розділени перед роками родини, молоди пізнают нових знаємих, а спільни танці і співи лунают до білого рана, аж сонечко зийде. Ватра то тіж велика родинна стріча, од якой б’є любов люди до себе і до того што своє, рідне. Зато рішили-зме вплести елементи весіля в нашу ватряну програму.

В програмі XXXVI Лемківской ватри в Ждини передвиділи-зме медже інчима: кольоровий весільний похід, який отворит тридневне святкуваня, стрічу весільних старостів з панельом, на яким побесідуєме о сучасних лемківских весілях, варштати весільних приспівок і в’язаня хусток, науку сващиня, стрічу з весільнима обрядами, виставу шлюбной фотографії, шоу ‘Лемківскє ранде по-темки’ і конкурс для лемківских пар.
Не буде бракувало традицийной і модерной музики, як тіж весільной «під ногу» і такой, што мож собі спокійно послухати.

Авторски і тематични стрічи то медже інчима:
→ «Мої дідове – розділ, якого не є» стріча з Марком Лущином в контексті книжки «Малий злочин»
→ «Сироп з полину». Вигнани в Акції «Вісла» - стріча з Павлом Смоленьским
→ Дилеми модерной тотожности – тематична стріча
→ Народни способи на гроки в Карпатах - тематична стріча
→ Весільни обряди на Лемковині - тематична стріча
→ Волохи в історії і культурі інчих націй - тематична стріча.

Тоти, котри ради мают активний випочинок, найдут на Ватрі XIV Лемківску спартакіаду, ціли три дни культурних анімацій для наймолодших ватрян на Ватрочці, вистави, теренови гри, прогулянки за зільом.
Love is in the air! Любов є в повітрі!

Любов є на Ватрі в Ждини!

XXXVI Łemkowska Watra „Wesel(m)nie” 20-22 lipca 2018 r., Zdynia - zapowiedź

Łemkowska Watra w Zdyni od 36 lat jest miejscem wspólnej, międzypokoleniowej zabawy, ale także okazją do inspirujących spotkań oraz dyskusji. W klimat Watry wpisały się już stałe punkty programowe, jednak mimo tego nie osiadamy na laurach i co roku staramy się urozmaicać repertuar watrjanych wydarzeń. Zeszłoroczna Watra upłynęła nam pod znakiem 70 rocznicy akcji „Wisła”, będącej dla Łemków traumatycznym doświadczeniem, której ogrom, wciąż odczuwalny jest nie tylko dla tych, którzy doświadczyli jej bezpośrednio, ale nadal oddziałuje na następne pokolenia. Mimo tego z nadzieją oraz optymizmem patrzymy w przyszłość, w tym roku tematem przewodnim Watry będzie łemkowskie wesele!

W łemkowskiej tradycji wesele i związane z nim zwyczaje, przesądy, obrzędy oraz rozmaite praktyki, mają zapewnić młodej parze miłość, zdrowie i pomyślność. Tego też chcielibyśmy życzyć sobie i wszystkim uczestnikom Święta Łemkowskiej Kultury. Łemkowską Watrę z weselem łączy wiele symbolicznych punktów. Watra jest miejscem, gdzie spotykają się rozdzielone przed laty rodziny, młodzi nawiązują nowe znajomości, a wspólne tańce oraz śpiewy trwają do białego rana. Jest dużym spotkaniem rodzinnym, emanującym miłością do ludzi, do siebie oraz do tego, co swojskie, rodzime. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wpleść elementy weselne w jej program.

W programie XXXVI Łemkowskiej Watry w Zdyni przewidzieliśmy między innymi: barwny pochód weselny otwierający trzydniowe świętowanie, spotkanie starostów weselnych oraz panel dyskusyjny dotyczący współczesnych, łemkowskich wesel, warsztaty przyśpiewek oraz wykonywania weselnych nakryć głowy, warsztaty dla swatek, spotkanie tematyczne poświęcone obrzędowości weselnej, wystawę fotografii ślubnej, show „Randka w ciemno po łemkowsku” oraz zabawę konkursową dla łemkowskich par.
Nie zabraknie muzyki tradycyjnej i współczesnej, takiej weselnej, „pod nogę" oraz bardziej wytrawnej, do posłuchania.

W ramach spotkań autorskich oraz tematycznych m. in.:
→ „Moi dziadkowie - brakujący rozdział” spotkanie autorskie z Markiem Łuszczynem w kontekście książki „Mała zbrodnia”.
→ „Syrop z piołunu”. Wygnani w akcji „Wisła", spotkanie autorskie z Pawłem Smoleńskim
→ Dylematy współczesnej tożsamości - spotkanie tematyczne
→ Ludowe sposoby odczyniania uroków w Karpatach - spotkanie tematyczne
→ Obrzędowość weselna na Łemkowszczyźnie - spotkanie tematyczne
→ Wołosi w historii i kulturze innych narodów - spotkanie tematyczne.

Na fanów aktywnego wypoczynku, jak co roku będzie czekać XIV Łemkowska Spartakiada, Watroczka - czyli trzydniowy program animacji kulturalnych dla najmłodszych watrowiczów; wystawy, gry terenowe, studio dźwiękowe oraz spacery poznawcze (ziołowe).
Love is in the air! Miłość jest w powietrzu!

Miłość jest na Watrze w Zdyni!


«Вспераме Вільхівец»

Wspierajmy OlchowiecДороги,
запрашаме Вас до Вільхівця на XXVIII Лемківский кермеш.

Хоц в тім році буджет Кермешу не виглядат найліпше, радо інформуєме Вас, же тота культурна подія попри фінансови трудности буде організувана и одбудеся 19-20 травня 2018 р.
Буджет тогорічного Кермешу то 11.300,00 зл., а то лем половина суми, котром зме розпоряджали при організації Кермешу гвони и в 2017 р. Хочеме дале розвияти тото, што вдалося випрацювати попередніма роками. Як організаторе постарамеся пририхтувати для Вас цікаву культурну програму, жеби-сте добрі Вільхівец згадували потім дома.
Ви тіж можете всперти вільхівчан - своїм вкладом, чи то фінансовим чи річовим. Будеме Вам щиро вдячни за надану допомогу!
Фінансову допомогу просиме вплачати на вказаний ниже рахунок:

68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice, ul. Jagiełły 6
з дописком:
„Dla Olchowca”

„Wspierajmy Olchowiec”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do Olchowca na XXVIII Łemkowski Kermesz, który odbędzie się 19-20 maja 2018 r. Mimo trudności finansowych związanych z realizacją tegorocznego Kermeszu miło nam poinformować, iż wydarzenie to będzie realizowane.
Budżet tegorocznego Kermeszu to tylko 11.300,00 zł., jest to połowa sumy, którą mieliśmy w 2016 i 2017 r. Jako organizatorów stawia nas to w trudnej sytuacji. Chcemy dalej rozwijać to, co wspólnie przez lata wypracowaliśmy. Dołożymy wszelkich starań aby program kulturalny był ciekawy a każdy z Was wrócił do swego domu z miłym wspomnieniem.
Każdy z Państwa może stać się darczyńcą i wnieść swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Liczymy na Waszą pomoc i dziękujemy za wsparcie.
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:

68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice, ul. Jagiełły 6
z dopiskiem:
„Dla Olchowca”


XXVIII Лемківский кермеш в Вільхівци - час заповісти

XXVIII Łemkowski Kermesz w OlchowcuЗапрашаме на XXVIII Лемківский кермеш в Вільхівци 19-20.05.2018 p.

Якраз рихтуєме чергову едицію той події, програма Кермешу вкажеся на наших інтернетних сторінках. Гарантуєме Вам, же не бракне нашой рідной музики, народних ремесел, цікавих виставок, спіткань и передо вшитким свойского климату.

XXVIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu - zapowiedź

Zapraszamy na XXVIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu 19-20.05.2018 r. Trwają przygotowania do kolejnej edycji tego wydarzenia, program Kermeszu niebawem ukaże się na naszych internetowych stronach. Zapewniamy, iż nie zabraknie swojskiej muzyki, prezentacji rzemiosła ludowego, ciekawych wystaw, spotkań i przede wszystkim dobrej atmosfery.


Лемcosmetik - варштати натурaльной косметики

LemcosmetikП’ятниця, 13.04.2018 р., 19:00 г.
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Занятя провадит Анна Чухта

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци, приносиме лем дашто на крем и тонік. Місця обмежени. Записатися мож: 698 487 712

Lemcosmetik - warsztaty kosmetyki naturalnej

Piątek, 13.04.2018 r, godz.19:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Zajęcia prowadzi Anna Czuchta

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko pojemnik na krem oraz tonik. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: 698 487 712

15.04.2018, Halina Gajda, Gazeta Krakowska:
→ Gorlice. Kosmetyczne warsztaty w Centrum Kultury im. Antonycza - czyli jak w domowych warunkach zrobić sobie pełnowartościowy krem do twarzy

galeria

Конкурс про Лемківщину - 1 едиція

KONKURS WIEDZY o Łemkowszczyźnie KONKURS PLASTYCZNY Łemkowszczyzna okiem dziecka Об’єднання лемків при співпраці з Лемківском освітньом фундаційом ім. Івана Криницкого запрашат діти і молодь дошкільного і шкільного віку взяти участ в двох конкурсах: Конкурсі знань про Лемківщину і Конкурсі малюнку «Лемківщина оком дітини». Більше інформації на сторінці: → www.lemkounion.pl/konkursy.html

ЧАСОВИ РАМИ КОНКУРСУ:

 1. Зголошиня на конкурс приймуєме до /УВАГА! Зміна дати!/ 20 травня 2018 р. на адрес електронной пошти: lemkowskikonkurs@gmail.com
  Просиме додати до мейля скани карти ЗГОЛОШИНЯ і ОСВІДЧИНЯ - більше в РЕҐУЛЯМІНІ і ДОДАТКАХ на сторінці → www.lemkounion.pl/konkursy.html
 2. Тематични праці /Конкурс знань/ і малюнки /Конкурс малюнку/ просиме прислати на адрес: Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  з дописком: Конкурс знань або Конкурс малюнку.
 3. Праці можна присилати до /УВАГА! Зміна дати!/ 15 липня 2018 р. Лічится дата поштового штампу.
 4. Оголошиня результатів, урочисте вручиня нагород і виставка праць одбудутся під час XXXVI Лемківской ватри в Ждини, 21 липня 2018 р.

Konkurs o Łemkowszczyźnie - 1. edycja

Zjednoczenie Łemków we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w dwóch konkursach: w KONKURSIE WIEDZY o ŁEMKOWSZCZYŹNIE i w KONKURSIE PLASTYCZNYM "Łemkowszczyzna okiem dziecka". Szczegóły: → www.lemkounion.pl/konkursy.html

TERMINARZ KONKURSOWY:

 1. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do /UWAGA! Zmiana terminu!/ 20 maja 2018 r. drogą elektroniczną na adres: lemkowskikonkurs@gmail.com
  Prosimy o dołączenie do maila skanów karty ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA /patrz: REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI na stronie → www.lemkounion.pl/konkursy.html/.
 2. Prace tematyczne /Konkurs Wiedzy/ i prace plastyczne /Konkurs Plastyczny/ należy przesłać na adres: Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS WIEDZY lub KONKURS PLASTYCZNY.
 3. Termin NADSYŁANIA prac upływa /UWAGA! Zmiana terminu!/ 15 lipca 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.
 4. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni, 21 lipca 2018 r.

Великдень 2018 / Wielkanoc 2018

Wielkanoc 2018Котилася писанка з гори на долину,
Прикотилась прямо до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо ворота, гостей вітаймо,
Христос Воскрес! - разом заспіваймо.
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
І хай лунає по всій Лемківщині:
Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Стефан Клапик
Голова ГУ ОЛ

Наталія Гладик
Секретар ГУ ОЛ

02.04.2018 p.


UWAGA! Zmiana adresu strony internetowej Zjednoczenia Łemków!

Republika


Szanowni użytkownicy
W związku z likwidacją kont w serwisie republika.pl adres internetowy naszej strony musiał ulec zmianie. Adres ten uległ skróceniu, nie ma już w nim członu: "republika". Aktualny adres www to:

→ www.lemkounion.pl

Strona pod starym adresem przestanie prawdopodobnie działać 31 marca, br. Zapraszamy pod nowy adres.


Як зробити кошик на Великден
Варштати плетеня з лозини для молодих и родичів

Warsztaty wikliniarskie25.03.2018 р., 15:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Матеріали доступни на місци, приносиме лем секатор.
Місця обмежени. Записатися мож: 698 487 712

Wielkanocny koszyk
Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych

25.03.2018 r, godz.15:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

Materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko sekator. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: 698 487 712

galeria

INFORMACJA: nieruchomości leśne w Banicy, gm. Uście Gorlickie

Ogłoszenie sądoweW Sądzie Rejonowym w Gorlicach na tablicy ogłoszeń znajduje się OGŁOSZENIE SĄDOWE dotyczące wniosku o zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości w miejscowości BANICA, gm. Uście Gorlickie.

Łemkowie, którzy są zainteresowani odzyskaniem swoich nieruchomości leśnych w Banicy, do 25 kwietnia 2018 r. muszą wykazać swoje prawa do rodzinnej nieruchomości. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać u Radcy Prawnego współpracującego ze Zjednoczeniem Łemków. Telefon kontaktowy: 605 923 006

→ Zobacz w Internecie: Ogłoszenie sądowe

pdf25.01.2018 r.
→ W załączeniu treść ogłoszenia

pdf25.01.2018 r.
→ W załączeniu treść ogłoszenia


46. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського
Гожув Великопольський

PisankiОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 46. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 16 березня 2018 р. на адресу:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 25 березня 2018 p. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel.: 957 510 007 та на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

46. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego
Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 46. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do 16 marca 2017 r. na adres:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 25 marca 2018 r. w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. Informacje pod tel.: 957 510 007 i na stronie: → muzeumlubuskie.pl

pdf22.02.2018
→ Regulamin konkursu

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.wielkanoc


XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - ЛОДЗЬ

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Łódź27.02.2018 р., 18:00
MIEJSKA GALERIA SZTUKI в ЛОДЗІ, Ośrodek Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza

Запрашаме Вас тим разом до Лодзі на черговий, юж четвертий вернісаж виставки: XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа». Куратори: Ґжеґож Штвєртня, Йоанна Земанек / координатор: Наталія Гладик. Виставку мож оглядати від 27.02 до 18.03.2018 р.

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - ŁÓDŹ

27.02.2018 r., 18:00
MIEJSKA GALERIA SZTUKI w ŁODZI,
Ośrodek Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza.

Zapraszamy Was tym razem do ŁODZI na kolejny, czwarty już wernisaż wystawy: XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom”. Kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek; koordynator: Natalia Hładyk. Wystawę będzie można oglądać od 27.02 do 18.03.2018 r.

→ Zapowiedź wystawy: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem
→ Zobacz też: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem (foto)
→ Relacja filmowa TVP3 ŁÓDŹ: WYSTAWA "PUSTY DOM XVII - ŁEMKOWSKIE JERUZALEM" (film)

g

НАРОДНИ СПОСОБИ ЗМІТУВАНЯ ГРОКІВ В КАРПАТАХ.
Магічни обряди Різдвяного періоду.

Ludowe sposoby odczyniania uroków w Karpatach18.02.2018 р., 16:00 год.,
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Тематична зустріч з др Ольгом Соляр.

Др Ольга Соляр - етнолог и україніст. Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

LUDOWE SPOSOBY ODCZYNIANIA UROKÓW W KARPATACH.
Obrzędy magiczne w cyklu bożonarodzeniowym.

Dr Olga Solarz18.02.2018 r., godz. 16:00,
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz.

Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

Лемківська Освітня Фундація ім. Івана Криницького
Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego

1%Шановні прихильники рідного!
Szanowni Państwo,

od 2005 r. utworzona przez Jana Krynickiego ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA wypełnia formę solidarności sympatyków oraz członków naszej społeczności z niezamożnymi a pracowitymi uczniami i studentami.

Pomaga ona zachowującym tożsamość przodków, będącym w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej młodym z Łemkowszczyzny przyznając stypendia najbardziej potrzebującym uczniom szkół średnich i wyższych.
Aktualnie jeden uczeń i czworo studentów otrzymuje comiesięczną pomoc. Stypendyści angażują się w środowiskowe życie społeczne.
Fundacja, będąca organizacją pożytku publicznego, jest w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wśród opp uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego za rok 2017 - pozycja 4649,
patrz: → Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2017 r.

Bardzo prosimy o solidarność ze stypendystami i zadeklarowanie w swym zeznaniu podatkowym za 2017 rok 1% podatku dla Łemkowskiej Fundacji Oświatowej.

Dane do PIT-u:
- pełna nazwa: ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO
- numer KRS: 0000225293

W zeznaniu należy podać kwotę 1% własnego podatku za 2017 rok, zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątków groszy.
Dziękujemy bardzo za wspieranie kontynuacji szlachetnego dzieła. Великє Вам Боже заплат!

Zarząd Fundacji

→ www.lemkoeducationfound.is-great.org


Іде зьвізда чудна... Вечер коляд

Idzie gwiazda cudna...28.01.2018 p., 16:00 год.
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях
28 січня 2018 р., початок 16:00.
Запрашаме!

Yde źwizda czudna... Wieczór kolęd

28.01.2018 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

W okresie bożonarodzeniowym serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysty wieczór kolęd do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach
28 stycznia 2018 r., początek 16:00.
Zapraszamy!

g

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - ЛЕШНО

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Leszno19.01.2018 р., 18:00
Галерея МБВА Лешно, ул. Leszczyńskich​​ 5.

Запрашаме Вас до ЛЕШНА на черговий вернісаж виставки XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа».
Виставку мож оглядати від 19.01 до 17.02.2018 р.

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Leszno

19.01.2018 r., 18:00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5.

Zapraszamy do LESZNA na kolejny wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom”.
Wystawę można będzie oglądać od 19.01 do 17.02.2018 r.

(...) Piątkowy wernisaż zgromadził wielu uczestników, wśród których był m.in. Jarosław Selin - Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (...)

(...) Nazwa Jerozolima /Jeruzalem/ oznacza biblijny synonim nieba, miejsca przebywania z Bogiem w przyszłym życiu... Łemkowszczyzna jest dla Łemków takim właśnie miejscem. Z racji wypędzeń z lat 40. XX wieku, wielu z nich nigdy tam nie powróciło, ale zawsze o tym marzyli i do tego miejsca tęsknili (...)

20.01.2018. Radio Elka, Bartłomiej Klupś.
Link do artykułu i galerii:
→ Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom" po raz pierwszy w Lesznie

Inne ciekawe linki:
→ "Pusty dom - XVII Łemkowskie Jeruzalem" - galeria zdjęć MBWA Leszno
→ Wystawa Łemkowskie Jeruzalem - Telewizja Leszno

g

Календар подій 2018 p.

Kalendarz1Програма “Спіткань з Лемківщином 2018” Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях »


Kalendarz2Календар виставок Лемківкого Єрусалима 2018-2019 »


pdf01.2018
→ Програма СПІТКАНЬ З ЛЕМКІВЩИНОМ 2018 + календар виставок Лемківкого Єрусалима 2018-2019


Каlendarz wydarzeń 2018 r.

Kalendarz1Program „Spotkań z Łemkowszczyzną 2018” Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach »


Kalendarz2Harmonogram wystaw Łemkowskiego Jeruzalem 2018-2019 »


pdf01.2018
→ Program SPOTKAŃ Z ŁEMKOWSZCZYZNĄ 2018 + harmonogram wystaw Łemkowskiego Jeruzalem 2018-2019


Лемківски ліси - coroczne starania o zwrot mienia

Łemkowskie lasyOd początku swojej działalności Zjednoczenie Łemków co roku zwraca się do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe.
Wniosek dotyczy mienia osób wysiedlonych w akcji "Wisła" przejętego z naruszeniem prawa po 1947 r. Poniżej publikujemy najnowsze pisma dotyczące tej sprawy.

pdf30.11.2017 - 08.01.2018
→ Korespondencja do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe


WARTO PRZECZYTAĆ: Iza Chruślińska Chwasty?

Iza Chruślińska - Chwasty?
PP 145/146 2017

Polecamy artykuł Izy Chruślińskiej opublikowany w ostatnim numerze Przeglądu Politycznego pt. Chwasty?

Chwast to określenie rośliny, która została uznana za niepożądaną w danym środowisku. Porównanie między niepożądanymi roślinami a niepożądanymi ludźmi wydało mi się oczywiste. Ludzie ci zostali wyrwani z korzeniami ze swojej ziemi, bo uznano, że ich obecność szkodzi życiu innych ludzi. Uznano, że z ich powodu nie da się uprawiać patriotyzmu z pożytkiem. Postanowiono więc oczyścić z nich ziemię - wyplenić chwasty...


WIĘCEJ można przeczytać w zakładce:
Archiwum - Archiwum prasy i dokumentów → Chwasty?


Колядування

KolędowaniaГурток Об’єднання лемків з Кракова є організатором коляди на Лемковині.
Сподівайтеся колядників в селах:
- Бехерiв - 13.01.2018 р.;
- Маластів - 14.01.2018 р.


g