Архів подій 2024 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2024 r.


51. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського

51. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОКЛюбуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові та Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, запрошують до участі в 51. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського.

Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках). Всередину, будь ласка, покладіть картку із: ім’ям, прізвищем та віком автора та інформацією, звідки походять мотиви прикрас на писанках та роздрукований та підписаним інформаційним положенням про обробку даних. Просимо послати до 10.03.2024 р. на адресу:

Spichlerz — filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
з допискою: konkurs pisanek
Пакет просимо позначити написом ostrożnie szkło.

Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 24.03.2024 p.
Розпорядок Конкурсу доступний на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

51. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków — zarządy kół w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 51. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Ideą organizowanego od ponad pół wieku konkursu, skierowanego zarówno do profesjonalistów jak i amatorów, jest popularyzacja tradycji pisania pisanek w okresie wielkanocnym oraz pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie co najmniej pięciu sztuk pisanek, opartych na tradycyjnych motywach.

Pisanki powinny być wykonane na jajach kurzych, kaczych albo gęsich (wydmuszki lub ugotowane „na twardo”). Ocenie będą podlegać prace wykonane wyłącznie technikami tradycyjnymi.

Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka należy włożyć kartkę z podanymi: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz informacją, skąd pochodzą motywy zdobień na pisankach oraz wydrukowaną i podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych (dostępną do pobrania na stronie internetowej Muzeum Lubuskiego).

Dobrze opakowaną paczkę należy wysłać do 10 marca 2024 roku na adres:

Spichlerz — filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskami: konkurs pisanek oraz ostrożnie szkło.

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Spichlerzu — filii Muzeum Lubuskiego im Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, której uroczyste otwarcie nastąpi 24 marca 2024 roku (Niedziela Palmowa).

51. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do pobrania na stronie: → muzeumlubuskie.pl


«Народні колядки і щедрівки з Лемківщини — антологія»

Ludowe kolędy z Łemkowszczyzny — antologiaРади презентуєме Вам уривки з книжки «Народні колядки і щедрівки з Лемківщини – антологія» якой автором є пані др Вікторія Гойсак

На 402 сторінках дізнатеся медже інчима о тім яки колядки співали дівчині, молодим господарям чи дітям. В книжці сут тіж описи різдвяних обрядів і сценарії 3 автентичних вертепів з Лемківщини.

Книжку можете купити в часі авторских стріч (юж лем пару дни до той в Новиці — 30.12.2023) і в координатора:
gsuchanicz@gmail.com

„Ludowe kolędy z Łemkowszczyzny — antologia”

Z dumą prezentujemy fragmenty książki „Ludowe kolędy z Łemkowszczyzny — antologia”, której autorem jest pani dr Wiktoria Hojsak.

Na 402 stronach znajdziecie informacje m.in. o tym: jakie kolędy śpiewano pannie, młodym gospodarzom czy dzieciom. Nie brakło też opisów tradycji bożonarodzeniowych, a także trzech scenariuszy autentycznych jasełek z Łemkowszczyzny.

Książkę można nabyć w czasie spotkań autorskich (najbliższe 30.12.2023 w Nowicy) oraz po kontakcie z koordynatorem wydania:
gsuchanicz@gmail.com

Ludowe kolędy z Łemkowszczyzny — antologia Ludowe kolędy z Łemkowszczyzny — antologia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zobacz relacje z wydarzenia:
→  Spotkanie autorskie z dr Wiktorią Hojsak /facebook/
→  Різдвяні колядки у Фундації Новиця — репортаж


42. Лемківска Ватра, 19–21.07.2024, Ждиня

Zapowiedź Watry 2024Лейтмотивом 42. «Лемківской Ватри» будут пастирски традиції карпатских гірняків. Пастирство в Карпатах то не лем праця зо звірятами, але тіж багатоаспектова активізація ріжних просторів людского житя. Плоди плеканя звірят і їх продай стали головним мотором для розвитку карпатских сіл. Сезонове випасаня природнім чином формувало карпатский краєвид. Гнеска пасовиска і галі, яки зарастают, сут цінним прикладом давнього культурного краєвиду

Што лишилося нам до гнеска з тих традицій? Чи кличе нас відгомін Карпат? Природи?

Давніше святом для шитких пастирів били Русаля. Празнували їх так як собітку — з розпаленима ватрами, співами і добрим їдлом.

Нашим святом буде палаюча «ватра» — особливо часто присутня по цілих Карпатах. Так як за давних часів, розпаліня ватри буде прикликувало пам’ят о людях, яких юж ніт медже нами, споминаня на стари часи, зобуджиня духа громади, прикликаня традицій і запрошиня сусідів.

Плянуючи «Ватру» хочеме використати шитки культурни елементи пастирской традиції, як медже інчима: стародавни господарски праці, продукцію сирів, презентуваня народньой ноши карпатских гірняків, стріляня корбичом, презентуваня пастирских музичних інструментів і карпатский редик. Сприбуєме вказати Вам шитки аспекти пов’язани з позиційом чоловіка-лемка — в культурі, традиції і сучаснім часі. Запрезентуєме тіж інчих гірняків з Польщи, Словаччини і України.

Буде то «Ватра на випасі»!

42. Łemkowska Watra, 19–21.07.2024, Zdynia

Motywem przewodnim 42. Łemkowskiej Watry będą tradycje pasterskie górali karpackich. Pasterstwo w Karpatach to nie tylko wypas, to także wieloaspektowa aktywizacja różnych sfer ludzkiej działalności. Wyroby uzyskane z hodowli zwierząt oraz handel nimi, stały się siłą napędową rozwoju karpackich wsi. Sezonowe wypasy w naturalny sposób kształtowały krajobraz. Dzisiaj, zarastające pastwiska i hale stanowią cenny przykład dawnego krajobrazu kulturowego.

Co pozostało nam dzisiaj z tych tradycji? Czy woła nas zew Karpat? Natury?

Dawniej świętem wszystkich pastuchów były Zielone Świątki. Obchodzono je podobnie jak sobótki, paląc ogniska, śpiewając i ucztując.

Naszym świętem będzie watra (ognisko), nazwa spotykana szczególnie w Karpatach. Tak jak dawniej, rozpalenie watry będzie miało na celu przywołanie pamięci o ludziach, którzy odeszli, wspominanie dawnych czasów, obudzenie poczucia wspólnoty, przywołanie tradycji czy zwołanie sąsiadów.

Planując Watrę chcemy wykorzystać wszystkie elementy kulturowe tradycji pasterskiej, takie jak dawne zajęcia gospodarskie, pokaz serów, pokaz strojów ludowych górali karpackich, strzelanie z bicza, pokaz pasterskich instrumentów muzycznych oraz pokaz redyku karpackiego. Postaramy się ukazać wszystkie aspekty związane z rolą mężczyzny — Łemka w kulturze, tradycji i współczesności. Zaprezentujemy też innych górali karpackich z Polski, Słowacji i Ukrainy.

Zrobimy Watrę na wypasie!