Контакт


Strona główna Kontakt

Головна управа Об’єднання лемків
Zjednoczenie Łemków Zarząd Główny
ul. Jagiełły 2
38-300 Gorlice
tel./faks: +48 18 353 29 06
lemkounion@poczta.onet.pl
www.lemkounion.pl
NIP
738-14-34-198
Rach.
bank.
PEKAO S.A. O/Gorlice nr: 83-1240-5110-1111-0000-5207-8745

Biuro ZŁ

Як доїхати | Wskazówki dojazdu

Центр культури ім. Б. І. Антонича
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
ul. Plac Dworzysko 5
38-300 Gorlice
tel./faks: +48 18 353 29 06
www.facebook.com/CKAntonycz

antonycz

Як доїхати | Wskazówki dojazdu

Лемківскa ватрa в Ждини
Łemkowska Watra w Zdyni
Zdynia
w Gminie Uście Gorlickie
www.watrazdynia.pl

Zdynia

Як доїхати | Wskazówki dojazdu