kliknij

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2024 »

Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Wacławem Szlantą

Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Wacławem SzlantąSerdecznie zachęcamy do wysłuchania wywiadu z panem Wacławem Szlantą przeprowadzonego 22 lutego 2024 roku przez Urszulę Karasińską w Gorlicach.

Dotyczył on historii i teraźniejszości Łemkowskiej Watry w Zdyni — cyklicznej, corocznej imprezy kulturalnej, gromadzącej społeczność łemkowską z całego świata, organizowanej przez Zjednoczenie Łemków w trzecim lub czwartym tygodniu lipca.

Jej 42. edycja odbędzie się w dniach 19-21 lipca 2024 r.

Wacław (Wasyl) Szlanta — urodzony 5 maja 1950 roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. W Łosiu mieszka od 1956 roku. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, następnie uczył się w szkole zawodowej w Gorlicach i Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Krośnie. Studiował na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Mechanicznym. Pracował 10 lat w „Polmo”, w Spółdzielni Zakładów Drzewnych w Bieczu i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bieczu (26 lat). Od 2016 roku przebywa na emeryturze. W listopadzie 1991 roku został przewodniczącym Zjednoczenia Łemków. Przez wiele lat organizował sztandarowy projekt tej organizacji — Łemkowską Watrę w Zdyni.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej:
→ Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Wacławem Szlantą


34. Лемківский кермеш в Вільхівци — ПРОГРАМА

34. Лемківский кермеш в Вільхівци

СУБОТА, 25.05.2024

13:00 — Майстер класи кривульки (записи)
17:15 — Вечірня — церков Перенесеня мощей сьв. Миколая
18:30 — «Крайка» (Перемишль, Польща)
19:00 — «Капеля знад Ослави» (Мокре, Польща)
21:00 — спільна забава з ансамбльом «Лемкус» (Ярошівка, Польща)

НЕДІЛЯ, 26.05.2024

11:00 — Божественна Літургія - церков Перенесеня мощей сьв. Миколая
12:45 — «Аркан» (Перемишль, Польща)
13:00 — привитаня кермешових гости
13:15 — «Лемкус» (Ярошівка, Польща)
13:40 — «Сопілки і бандурки» (Перемишль, Польща)
13:50 — «Лемківскы співанкы зо Святковы Великой» — презентація книги Василя Баволяка
14:05 — «Позберанці» (Бардіїв, Словаччина)
14:35 — «Лемківский Перстеник» (Горлиці, Польща)
15:10 — «Аркан» (Перемишль, Польща)
15:45 — «Терестяки» (Завадка Риманівска, Польща)
16:15 — «Капеля спід Рубані» (Коросно, Польща)
17:00 — «Ленчанє» (Ленкі Дукєлскє, Польща)
17:30 — Завершеня Кермешу, спільна забава з ансамбльом «Ленчанє» (Ленкі Дукєлскеє, Польща)

КЕРМЕШ СУПРОВОДЯТ ПОДІЇ:

 • Майстер клас кривульки (субота, година 13:00, обов'язкови записи) — ведуча Анна Добровольска
 • Вистава «Вільхівец в фотографії Станіслава Крицінского» (субота, год. 18:20)
 • «Твоє житя належит тобі — без огляду на вік» (субота, год. 19:00) — ведуча Ірина В'єлоха
 • Вистава «Лемківщина — традиція писана кирилицьом» — ведуча др Анна Барнат
 • «Лемківска генеалогія» (субота) — ведучий Григорій Суханич
 • Едукаційни фільми о лемках
 • Конкурс «Караоке по-лемківски»

МАЙСТЕР КЛАС КРИВУЛЬКИ

Warsztaty krywulki (

місце: сільска сьвітлиця в Вільхівци
записатися мож до 22.05.2024 на:
rgablo@interia.рl

Кількіст місц обмежена, вирішувальном є черговіст зголошинь. Матеріали доступни на місци, треба лем прийти.

pdfСкачати
→ Програма ХХXIII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци

34. Łemkowski Kermesz w Olchowcu — PROGRAM

SOBOTA, 25.05.2024

13:00 — Warsztaty krywulki (zapisy)
17:15 — Weczirnia (nieszpory) — cerkiew Przeniesienia relikwii św. Mikołaja
18:30 — „Krajka” (Przemyśl, Polska)
19:00 — „Kapela znad Osławy”(Mokre, Polska)
21:00 — wspólna zabawa z zespołem „Lemkus” (Jaroszówka, Polska)

NIEDZIELA, 26.05.2024

11:00 — Boska Liturgia — cerkiew Przeniesienia relikwii św. Mikołaja
12:45 — „Arkan” (Przemyśl, Polska)
13:00 — przywitanie kermeszowych gości
13:15 — „Lemkus” (Jaroszówka, Polska)
13:40 — „Sopiłky i bandurky” (Przemyśl, Polska)
13:50 — „Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej” — prezentacja książki Wasyla Bawolaka
14:05 — „Pozberanci” (Bardejov, Słowacja)
14:35 — „Lemkiwskyj Perstenyk” (Gorlice, Polska)
15:10 — „Arkan” (Przemyśl, Polska)
15:45 — „Tereściacy” (Zawadka Rymanowska, Polska)
16:15 — „Kapela spod Rubani” (Krosno, Polska)
17:00 — „Łęczanie” (Łęki Dukielskie, Polska)
17:30 — Zakończenie — biesiada z zespołem „Łęczanie” (Łęki Dukielskie, Polska)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

 • Warsztaty krywulki (sobota, godz. 13:00, obowiązują zapisy) — prowadzi Anna Dobrowolska
 • Wystawa „Olchowiec w fotografii Stanisława Krycińskiego” (sobota — otwarcie godz. 18:20)
 • „Twoje życie należy do ciebie — bez względu na wiek” (sobota, godz. 19:00) — prowadzi Irena Wielocha
 • Wystawa „Łemkowszczyzna — tradycja cyrylicą pisana” — prowadzi dr Anna Barnat
 • „Łemkowska genealogia” (sobota) — prowadzi Grzegorz Suchanicz
 • Filmy edukacyjne o Łemkach
 • Konkurs „Karaoke po łemkowsku”

WARSZTATY KRYWULKI

Warsztaty krywulki

miejsce: Dom Ludowy w Olchowcu
zapisy do 22.05.2024 na:
rgablo@interia.рl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie zapisu nastapi w zwrotnym e-mailu. Materiały dostepne na miejscu, trzeba tylko przyjść.

pdfPobierz
→ Program XXXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

g

SN: Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowych

Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowychZapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na stronie Prawo.pl - dotyczącym wyroku Sądu Najwyższego, z dnia 16 kwietnia 2024 r. w prowadzonej przez nas sprawie łemkowskich lasów, gdzie Prokurator Generalny Z. Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną.

Sąd uznał prawa człowieka za ważniejsze od lasów!

Czytaj więcej na Prawo.pl:
10.05.2024; Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
→ SN: Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowych

art

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń