Zjednoczenie Łemków logo

XXXIV Лемківский кермеш в Вільхівци

25-26.05.2024 | Вільхівець

XXXIV Łemkowski Kermesz w Olchowcu

25-26.05.2024 | Olchowiec

fot.: Jakub Łobocki

25.05.2024

26.05.2024

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych