Лемківски ліси


Strona główna Łemkowskie lasy


Zjednoczenie Łemków od lat 90. XX wieku monitoruje, wspiera i reprezentuje interesy społeczności łemkowskiej w sprawach związanych z odzyskaniem utraconego mienia w ramach deportacyjnej akcji „Wisła”. Jest to jeden z głównych priorytetów działalności naszej organizacji.

Większość osób starających się o odzyskanie ziemi i lasów konsultuje z nami swoje sprawy. W ramach Łemkowskiej Watry w Zdyni przez kilka lat prowadziliśmy bezpłatny punkt porad prawnych dla zainteresowanych. Co roku występujemy do Ministerstwa Środowiska z pismem i prośbą o wstrzymanie ścinki lasu w przypadkach nieruchomości leśnych, których właściciele starają się o ich zwrot.

Wypracowaliśmy porozumienie z Ministerstwem Środowiska, które nadal obowiązuje i z którego możecie Państwo korzystać. Prowadzimy spotkania w ramach działalności Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. Konsultujemy i wspieramy Was.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją działań Zjednoczenia Łemków, których celem jest ZWROT łemkowskich lasów

pdf10.05.2024
→ SN: Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowych

→ Zobacz: wpis

pdf10.04.2024
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

pdf1.03.2024
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf14.12.2023
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf8.12.2023
→ Komunikat Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków w sprawie treści artykułu prasowego „Piąty rozbiór Polski” oraz konferencji prasowej zorganizowanej w tej sprawie przez posłów Konfederacji

→ Zobacz: wpis

pdf29.11.2022 - 26.04.2023 - 17.05.2023
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe - ciąg dalszy

pdf4.02.2022 - 1.03.2022 - 28.06.2022 - 18.10.2022
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf18.11.2020 - 17.03.2021
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf20.11.2019 - 15.01.2020
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf05.12.2018 - 08.01.2019
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf4.10.2018
→ Повернення лемківського майна – інформація від Об’єднання лемків | Zwrot łemkowskiego mienia - informacje ZŁ

word4.10.2018
→ Повернення лемківського майна – інформація від Об’єднання лемків | Zwrot łemkowskiego mienia - informacje ZŁ

→ Zobacz: wpis

pdf25.01.2018
→ OGŁOSZENIE SĄDOWE dotyczące wniosku o zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości w miejscowości BANICA, gm. Uście Gorlickie

→ Zobacz: wpis

pdf30.11.2017 - 08.01.2018
→ Korespondencja do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe

→ Zobacz: wpis

pdf27.11.2017
→ Nasze propozycje zmian do ustawy o zrekompensowaniu krzywd

→ Zobacz: wpis

pdf19.03.2017
→ Opis działań prawnych mających na celu uzyskanie zwrotu nieruchomości leśnych lub rolnych lub uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące obecnie własność osób fizycznych

→ Zobacz: wpis

pdf28.12.2016
→ Prośba do Dyrektora GLP o utrzymanie w 2017 r. maksymalnego ograniczenia cięć w lasach osób deportowanych...

pdf14.10.2015
→ Porozumienie dotyczące REPRYWATYZACJI działek leśnych

→ Zobacz: wpis

pdf12.10.2015
→ Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrekcją Lasów, Ministrem Środowiska i Zjednoczeniem Łemków

→ Zobacz: wpis

09.02.2014
→ Zobacz: wpis

pdf18.12.2013
→ List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka

→ Zobacz: wpis

pdf18.12.2013
→ List podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego do Wojewody Małpolskiego Jerzego Millera

→ Zobacz: wpis

pdf27.11.2013
→ List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka

→ Zobacz: wpis