Конкурси


Strona główna Dodatkowe informacje Konkursy


Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych
do udziału w 7. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO
Łemkowszczyzna okiem dziecka
w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I - klasy 0 – III Łemkowszczyzna okiem dziecka — Krajobrazy Beskidu Niskiego

 • Kategoria II - klasy IV – VIII Śladami twórczości Epifaniusza Drowniaka

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów w dwóch kategoriach wiekowych z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach:
  • kategoria I - klasy „0” – III,
  • kategoria II - klasy IV – VIII.
 4. Temat konkursu dla kategorii I: Łemkowszczyzna okiem dziecka — Krajobrazy Beskidu Niskiego.
 5. Temat konkursu dla obu kategorii II: Śladami twórczości Epifaniusza Drowniaka.
 6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 7. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2024 roku.
 9. Kartę zgłoszenią oraz oświadczenie prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 10 czerwca 2024 r. na w/w adres (patrz punkt nr 8).
 10. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na 42. Łemkowskiej Watrze w Zdyni w niedzielę, 21.07.2024 r.
 11. Dla trójki laureatów w każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 14. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 15. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf18.01.2024
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /doc/

pdf18.01.2024
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /pdf/

pdf18.01.2024
→ PLAKAT konkursowy /pdf/

Лауреати VI едиції конкурсу «Лемківщина оком дітини» – «Вшитки Святи на лемківских іконах»

Łemkowszczyzna okiem dziecka 2023Закінчила ся VI едиція конкурсу «Лемківщина оком дітини». Об`єднання Лемків юж шестий раз запросило діти малювати краєвиди і знани місця з Лемковини, жеби пізнавати землю наших прадідів. В тим році прислано 20 праць-малюнків.

Жирі конкурсу вибрало найліпши праці і признало 3 головні місця. Треба тіж доповісти, же шитки діти котри прислаили своі прцаці на конкурс отримали нагороди. Конкурс попровадили: д-р Анна Біернат з Кракова та Владика Аркадій Трохановський з Ольштина.

Наймолодши діти взяли участь в конкурсі під назвом «Лемківщина оком дітини», а старша групи в конкурсі під назвом «Вшитки Святи на лемківских іконах».

Представламе лауреатів конкурсу в двох вікових категоріах:

І категорія для діти віком од садочка до четвертой класи школи початковой („0 – ІV”): «Лемківщина оком дітини»:

І місце: Антоніна Сьвятківска – Мохначка – кл. 1,
ІІ місце: Вікторія Новак – Баниця – кл. 1,
ІІІ місце: Арсен Гойсак – Горлиці – 5 рочків.

Праці котри вирізнено:
- Гелена Барнат – Лоси – 4 рочки,
- Зузання Баняс – Лоси, 4 рочки.

В ІI категорії для діти віком од пятой до осмой класи початковой школи („V – VІІІ”): «Вшитки Святи на лемківских іконах»:

І місце: Анастасія Гойсак – Горлиці – кл. 6,
ІІ місце: Дарія Гарасим - Криниця Здруй – кл. 7,
ІІІ місіце: Францішек Піетрушевскі – Ганьчова – кл. 5.

Праці котри вирізнено:
- Павліна Мерена – Сьнітниця, 6 кл.
- Оля Гарасим – Криниця Здруй, 8 кл.
- Христян Плева – Ганьчова, 6 кл.
- Шимон Глух – Ганьчова, 6 кл.
- Сабіна Жаба – Висова Здруй, 8 кл.
- Мая Карлак – Висова, 8 кл.
- Роксана Куруц – Висова Здруй, 8 кл.
- Наталія Сьвятківска – Криниця Здруй, 8 кл.
- Марія Чухта – Висова, 5 кл.
- Магдалена Сьвятківска – Криниця Здруй, 5 кл.

Дякуєме барз вшитким дітям, котри взяли участь в конкурсі.
Дякуєме тіж вчителям, родичам і опікунам, котри прислали праці.
Нагороди дітям подарувала Освітова Лемківска Фундація ім. Івана Криницького з Устя Горлицького.

Запрашаме до наступной едиції нашого конкурсу. Най лучит нас вшитких розсіяних по сьвіті а діти най оповідают о рідній лемківскій землі своїми малюнками.

Організатори конкурсу
ВАТ


Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych
do udziału w 6. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO
Łemkowszczyzna okiem dziecka
w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I - klasy 0 – III Łemkowszczyzna okiem dziecka — Wszyscy Święci na łemkowskich ikonach

 • Kategoria II - klasy IV – VIII Wszyscy Święci na łemkowskich ikonach

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów w dwóch kategoriach wiekowych z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach:
  • kategoria I - klasy „0” – III,
  • kategoria II - klasy IV – VIII.
 4. Temat konkursu dla kategorii I: Łemkowszczyzna okiem dziecka — Wszyscy Święci na łemkowskich ikonach.
 5. Temat konkursu dla obu kategorii II: Wszyscy Święci na łemkowskich ikonach.
 6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 7. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2023 roku.
 9. Kartę zgłoszenią oraz oświadczenie prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 1 czerwca 2023 r. na w/w adres (patrz punkt nr 8).
 10. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na 41. Łemkowskiej Watrze w Zdyni w niedzielę, 16.07.2023 r.
 11. Dla trójki laureatów w każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 14. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 15. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf10.03.2023
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /doc/

pdf10.03.2023
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /pdf/

pdf10.03.2023
→ PLAKATY konkursowe /pdf/

Лауреати V едиції конкурсу «Лемківщина оком дітини»

Łemkowszczyzna okiem dziecka 2022Закінчила ся V едиція конкурсу «Лемківщина оком дітини». Об`єднання Лемків юж пятий раз запросило діти малювати краєвиди і знани місця з Лемковини, жеби пізнавати землю наших прадідів. В тим році прислано праві 40 праць-малюнків.

Жирі конкурсу вибрало найліпши праці і признало 3 головні місця. Треба тіж доповісти, же шитки діти котри прислаили своі прцаці на конкурс отримали нагороди. Конкурс попровадили: д-р Анна Біернат з Кракова та Владика Аркадій Трохановський з Ольштина.

Наймолодши діти взяли участь в конкурсі під назвом «Лемківщина оком дітини», а старша групи в конкурсі під назвом «Одкаль зме».

Представламе лауреатів конкурсу в двох вікових категоріах:

І категорія для діти віком од садочка до четвертой класи школи початковой („0 – ІV”): «Лемківщина оком дітини»:

І місце: Миколай Сидор – Пралковце,
ІІ місце: Петро Лайкош – Щецін,
ІІІ місце: Михайло Макух - Криниця Здруй.

Праці котри вирізнено:
- Татяна Сьвіатківска - Криниця Здруй,
- Амелія Охотніцка – Баниця,
- Олівіер Сонделскі – Баниця,
- Єва Тркхан – Висова Здруй,
- Ґабріела Мрук – Ганьчова,
- Францішек Пєтрушевскі – Ганьчова,
- Софія Новак – Брунари ,
- Емілія Мілер – Брунари,
- Аніта Клапач – Брунари,
- Ксавери Ангулскі – Баниця,
- Емілія Крайнічин – Ганьчова,
- Мартина Адамік – Брунари,
- Мартина Хробак – Баниця,
- Кацпер Барнась – Баниця,
- Нікола Крул – Баниця,
- Лена Крул – Баниця,
- Филип Осьлізло – Баниця,
- Магдалена Сьвіатківска – Криниця Здруй,
- Антоніна Сьвіатківска – Криниця Здруй.

В ІI категорії для діти віком од пятой до осмой класи початковой школи („V – VІІІ”): «Одкаль зме»:

І місце: Міхаліна Кубіцка - Ганьчова,
ІІ місце: Юлія Бронішевска – Криниця Здруй,
ІІІ місіце: Наталія Сьвіатківска - Криниця Здруй,

Праці котри вирізнено:
- Оля Гарасім - Криниця Здруй,
- Дар’я Гарасім - Криниця Здруй,
- Семан Глух – Ганьчова,
- Юстина Хрущ – Ганьчова,
- Юстина Мерена – Сьнітниця,
- Павліна Мепена - Сьнітниця,
- Роксана Куруц – Висова Здруй,
- Сабіна Жаба – Висова Здруй,
- Івона Харидчак – Перемишль,
- Ксеня Лайкіш – Щецін.

Дякуєме барз вшитким дітям, котри взяли участь в конкурсі.
Дякуєме тіж вчителям, родичам і опікунам, котри прислали праці.
Нагороди дітям подарувала Освітова Лемківска Фундація ім. Івана Криницького з Устя Горлицького.

Запрашаме до наступной едиції нашого конкурсу. Най лучит нас вшитких розсіяних по сьвіті а діти най оповідают о рідній лемківскій землі своїми малюнками.

Організатори конкурсу
ВАТ


Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych
do udziału w 5. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO
Łemkowszczyzna okiem dziecka
w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I - klasy 0 – IV: Łemkowszczyzna okiem dziecka

 • Kategoria II - klasy V – VIII: Skąd nasz ród

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów w dwóch kategoriach wiekowych z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach:
  • kategoria I - klasy „0” – IV,
  • kategoria II - klasy V – VIII.
 4. Temat konkursu dla kategorii I: Łemkowszczyzna okiem dziecka.
 5. Temat konkursu dla kategorii II: Skąd nasz ród.
 6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 7. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2022 roku.
 9. Kartę zgłoszenią oraz oświadczenie prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 1 czerwca 2022 r. na w/w adres (patrz punkt nr 8).
 10. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XL Łemkowskiej Watrze w Zdyni w niedzielę, 24.07.2022 r.
 11. Dla trójki laureatów w każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 14. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 15. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf10.02.2022
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /doc/

pdf10.02.2022
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /pdf/

pdf10.02.2022
→ PLAKATY konkursowe /pdf/

Лауреати ІV едиції конкурсу «Лемківщина оком дітини»

Łemkowszczyzna okiem dziecka 2021Закінчила ся ІV едиція конкурсу «Лемківщина оком дітини». Об`єднання Лемків юж четвертий раз запросило діти малювати найкращи краєвиди і місця з Лемковини, по то жеби пізнавати нашу землю. В тим році прислано понад 50 праць-малюнків.

Жирі конкурсу в особах: д-р Анна Бaрнат та Наталія Гладик вибрало найкращі праці і признало головні місця і 1 вирізнення. Треба тіж доповісти, же шитки діти котри прислаили своі прцаці на конкурс отримали нагороди. Відповідальними за проведення конкурсу били д-р Анна Бaрнат з Кракова та Владика Аркадій Трохановський з Ольштина. Для наймолодших діти, то бив конкурс під назвом «Лемківщина оком дітини», а для старшоі групи під назвом «Значок почтовий з Лемковини».

Представламе лауреатів конкурсу в двох вікових категоріах:

Категорія для діти віком „0 – ІV” : «Лемківщина оком дітини»:
І місце: Ганна Буковска – Зіемніце,
ІІ місце: Татяна Сьвіатківска – Криниця Здруй,
ІІІ місце: Мартина Адамік – Брунари.
Вирізнення:
- Магдалена Сьвіатківска – Криниця Здруй.

Категорія для діти віком „V – VІІІ”: «Значок почтовий з Лемковини»:
І місце: Анна Звіахел – Ганьчова,
ІІ місце: Юлія Бронішевска – Криниця Здруй,
ІІІ місце: Наталія Сьвіатківска – Криниця Здруй.

Дякуєме барз вшитким дітям, котри взяли участь в конкурсі.
Дякуєме тіж вчителям, родичам і опікунам, котри прислали праці.
Нагороди дітям подарувала Освітова Лемківска Фундація ім. Івана Криницького з Устя Горлицького та п. Михайло Маркович з Новиці.

Запрашаме до наступной едиції нашого конкурсу. Най лучит нас вшитких розсіяних по сьвіті а діти най оповідают о рідній лемківскій землі своїми малюнками.

Організатори конкурсу
ВАТ


Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych
do udziału w 4. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO
Łemkowszczyzna okiem dziecka
w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I - klasy 0 – IV: Łemkowszczyzna okiem dziecka

 • Kategoria II - klasy V – VIII: Znaczek pocztowy z Łemkowszczyzny

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów w dwóch kategoriach wiekowych z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach:
  • kategoria I - klasy „0” – IV,
  • kategoria II - klasy V – VIII.
 4. Temat konkursu dla kategorii I: Łemkowszczyzna okiem dziecka.
 5. Temat konkursu dla kategorii II: Znaczek pocztowy z Łemkowszczyzny.
 6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 7. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2021 r.
 9. Kartę zgłoszenią oraz oświadczenie prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 1 czerwca 2021 r. na w/w adres (patrz punkt nr 8).
 10. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXIX Łemkowskiej Watrze w Zdyni.
 11. Dla trójki laureatów w każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 14. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 15. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf21.04.2021
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /doc/

pdf21.04.2021
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /pdf/

pdf4.01.2021
→ PLAKAT konkursowy /A3, pdf/

Лауреати ІІІ едиції конкурсу «Лемківщина оком дітини»

Łemkowszczyzna okiem dziecka 2020Закінчила ся ІІІ едиція конкурсу „Лемківщина оком дітини”. Об`єднання Лемків юж од 3. років запрашат діти малювати найкращи краєвиди і місця з Лемковини і пізнавати нашу землю. В тим році прислано понад 60 праць-малюнків.

Жирі нашого конкурсу в особах: д-р Анна Бaрнат та Емілія Пиж вибрало найкращі праці і признало головні місця і вирізнення. Відповідальними за проведення конкурсу били д-р Анна Бaрнат з Кракова та о. д-р Аркадій Трохановський з Валча.

Представламе лауреатів нашого конкурсу в двох вікових категоріах:

І категорія для діти віком „0 – ІV” : «Лемківщина оком дітини»:

І місце: Патриція Бучинска – Висова Здруй
ІІ місце: Михайло Харидчак – Перемишль,
ІІІ місце: Магдалена Сьвіатківска – Криниця Здруй.

Вирізнення:
- Наталія Сьвіатківска – Криниця Здруй,
- Єва Трухан – Висова Здруй,
- Анна Колак – Висова Здруй
- Вікторія Піеніонжек – Висова Здруй,
- Марія Чухта – Висова Здруй,
- Тетяна Чухта – Висова Здруй,
- Адріан Бучинскі – Висова Здруй
- Мая Піеніонжек – Висова Здруй,
- Емілія Крайнічин – Ганьчова,
- Ганна Сидор – Пралковце,
- Миколай Сидор – Пралковце,
- Ганна Буковска – Лігниця,
- Юлія Буковска – Лігниця,
- Юлія Ющак – Ленжица,
- Тетяна Сьвіатківска – Криниця Здруй,
- Наталія Бачик – Перемишль.

ІI категорія для діти віком „V – VІІІ”: «На туристичних шляхах Лемковини»:

І місце: Юлія Бронішевска – Криниця Здруй,
ІІ місце: Кароліна Пустулка – Брунари,
ІІІ місце: Александра Карлак - Висова Здруй.

Вирізнення:
- Беріта Роман – Висова Здруй,
- Зузанна Баран – Висова Здруй,
- Магдалена Судик – Висова Здруй,
- Сабіна Жаба – Висова Здруй,
- Емілія Завіла – Брунари,
- Юлія Завіла – Брунари,
- Домбрувка Дардзінска – Ганьчова,
- Ванда Дардзінска – Ганьчова,
- Юстина Хрущ – Ганьчова,
- Вікторія Сьвіатківска – Мохначка Ніжна,
- Оксана Сьвіатківска – Криниця Здруй,
- Івона Харидчак – Перемишль.

Дякуєме барз вшитким дітям, котри взяли участь в конкурсі.
Дякуєме тіж вчителям, родичам і опікунам, котри прислали праці.
Нагороди дітям подарувала Освітова Лемківска Фундація ім. Івана Криницького з Устя Горлицького.

Запрашаме до наступной едиції нашого конкурсу. Най гасло «Пізнавйте нашу Лемковину» лучит нас вшитких розсіяних по сьвіті а діти най оповідают о рідній лемківскій землі своїми малюнками.

о. д-р Аркадій Трохановський


Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych
do udziału w 3. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO
Łemkowszczyzna okiem dziecka
w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I - klasy 0 – IV: Łemkowszczyzna okiem dziecka

 • Kategoria II - klasy V – VIII:Turystycznymi szlakami Łemkowszczyzny

REGULAMIN KONKURSOWY

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów w dwóch kategoriach wiekowych z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach:
  • kategoria I - klasy „0” – IV,
  • kategoria II - klasy V – VIII.
 4. Temat konkursu dla kategorii I: Łemkowszczyzna okiem dziecka.
 5. Temat konkursu dla kategorii II: Turystycznymi szlakami Łemkowszczyzny.
 6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 7. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2020 r.
 9. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 10 czerwca 2020 r. na w/w adres (patrz punkt nr 8).
 10. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVIII Łemkowskiej Watrze w Zdyni w piątek, 17.07.2020 roku
 11. Dla trójki laureatów w każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 14. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 15. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf24.01.2020
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /doc/

pdf24.01.2020
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /pdf/

pdf24.01.2020
→ PLAKAT konkursowy /A3, pdf/

Finał konkursu plastycznego Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019

Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Łemkowszczyzna okiem dziecka - łemkowski strój. W załączniku przesyłamy listę nagrodzonych, osób które zajęły miejsca na podium oraz wszystkich wyróżnionych.
Zapraszamy nagrodzone dzieci wraz z opiekunami, na 37. Łemkowską Watrę w Zdyni, gdzie w piątek 19.07.2019 roku o godz. 17.15, na scenie głównej zostaną wręczone nagrody wszystkim tym, których odnajdziecie Państwo na liście (prosimy o przybycie na godz. 17.00 i zgłoszenie się u obsługi sceny w celu potwierdzenia obecności). Przypominamy również, że wymienione na liście dzieci, wraz z opiekunami mają darmowy wstęp na Watrę.
Pozostałym dzieciom i opiekunom serdecznie dziękujemy za piękne prace i zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku. Wszystkie nadesłane rysunki zawisną w Chyży, na Watrze w Zdyni. Zapraszamy do obejrzenia prac! Pozdrawiamy.

Anna Banias i o. Arkadiusz Trochanowski

Program 37. Łemkowskiej Watry w Zdyni:
→ www.watrazdynia.pl

pdfDo pobrania:
→ Wyniki konkursu plastycznego Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w 2. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO "Łemkowszczyzna okiem dziecka" pod tytułem:
Świąteczne stroje Łemków.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

REGULAMIN KONKURSOWY

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej.
 5. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 6. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2019 r.
 7. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie /patrz niżej: DO POBRANIA/ prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 1 czerwca 2019 r. na w/w adres /patrz punkt nr 6/.
 8. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVII Łemkowskiej Watrze w Zdyni w piątek, 19.07.2019 roku o godz. 17:15
 9. Dla trójki laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 10. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 12. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 13. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 15. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf1.07.2019
→ Wyniki konkursu plastycznego Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019

pdf23.02.2019
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI

pdf23.02.2019
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI

Лауреати конкурсів - 24.07.2018

Laureaci konkursówОб`єднання Лемків оголосило два конкурси для дітей та молоді. Конкурс був відкритий так для поляків як і лемків. Кожний з тих конкурсів мав за завдання зацікавити наймолодших рідною землею. Показати, що Лемківщина то земля на якій жили, жиють та будуть жити лемки.

Перший рисунковй конкурс Лемківщина оком дитини мав показати з чим найкращим асоціюють діти лемківський бескид. На малюнках діти представили Церкви, ікони, лемківські хижі, придорожні хрести та прекрасний лемківський краєвид.
Надісланих праць було 50 а жирі вибрало 3 найкращі та признало 18 вирізнень. Опікуни дітей, які зайняли три головні місця ортимали від організаторів Варти безплатний вхід на свято лемківської культури. Нагороди спонсорували: Об`єднання Лемків, Освітня Фундація ім. Івана Криницького та Петро Сич з Мєндзижеча. Відповідальними за проведення конкурсу були Анна Баніас з Лося та о. др Аркадій Трохановський з Валча.

До другого конкурсу Конкурс знання про Лемкіщину зголошено 2 праці, які отримали вирізнення. Тут треба було написати письмову працю про одне із своїх місцевостей, звідки мої коріння. Конкурс виявився дуже трудним, тому жирі вирішило признати два вирізнення.
Усіх переможців та вирізнених нагороджено в часі 36 Лемківської Ватри в Ждині. Найкращі праці можна було оглядати в лемківській хижі в часі Ватри. Дякуємо всім особам, вчителям, опікунам, які допомогли провести ці конкурси. Особливо дякуємо пану Івану Криницькому та Петрові Сичу та Головній Управі Об`єднання Лемків в Горлицях за підтримання цього заходу і прекрасні нагороди.
Переможці рисункового конкурсу Лемківщина оком дитини:

ЛАУРЕАТИ
1. Боднар Ганна з Перемишля,
2. Адріан Бучинський з Висови,
3. Миколай Бочнєвич з Пшемкова,

ВИРІЗНЕННЯ
Оксана Свіатківска з Криниці, Юлія Завіла з Брунар, Юстина Хрущ з Ганчови, Наталія Святківска з Криниці, Мая Макух з Криниці, Вікторія Макух з Криниці, Магдалена Святівска з Криниці, Каміля Рутка з Горлиць, Матильда Жезьнік з Ріпок, Юліана Лазор з Перемишля, Себастіан Дрозд з Ізби, Штефан Майчак з Горлиць, Петро Кіх з Перемишля, Давид Чарнота з Санкова, Меланія Ревак з Вроцлава, Тамара Троханівська з Кракова, Дарія Ковальска з Пшемкова Магдалена, Судик з Висови.

Переможці конкурсу Конкурс знання про Лемківщину:
— Кристіан Олесьнєвич з Брунар, який написав працю: Izby, czyli gdzie Pułaski modły wznosił i wojował,
— Іван Галух з Брунар, який написав працю: Brunary – przeszłość przodków – moja teraźniejszość.

Маю надію, що в наступному році буде ще більше учасників тих конкурсів а родиче допоможуть своїм дітям відкривати красу нашої Лемківщини.

о. др Аркадій Трохановський


KOCHANI!

Zapraszamy dzieci i młodzież - od przedszkola do szkół średnich - do udziału
w 1. edycji KONKURSU o ŁEMKOWSZCZYŹNIE . Na konkurs składają się dwie oddzielne kategorie: KONKURS WIEDZY o ŁEMKOWSZCZYŹNIE
i KONKURS PLASTYCZNY Łemkowszczyzna okiem dziecka.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.
Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
Regulaminy konkursów są dostępne pod TERMINARZEM KONKURSOWYM, w REGULAMINACH i ZAŁACZNIKACH.

TERMINARZ KONKURSOWY

 1. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane drogą elektroniczną na adres: lemkowskikonkurs@gmail.com
  Prosimy o dołączenie do maila skanów karty ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA /patrz: REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI/.
 2. Termin ZGŁOSZENIA upływa 1 maja 2018 r.
 3. Prace tematyczne /Konkurs Wiedzy/ i prace plastyczne /Konkurs Plastyczny/ należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS WIEDZY
  lub KONKURS PLASTYCZNY.
 4. Termin NADSYŁANIA prac upływa 1 czerwca 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.
 5. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni, 21 lipca 2018 r.

REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI:

Konkurs Wiedzy o Łemkowszczyźnie

pdf13.03.2018
→ REGULAMIN Konkursu Wiedzy

wordZałącznik nr 1 - wypełnia szkoła
→ ZGŁOSZENIE ucznia do Konkursu Wiedzy

wordZałącznik nr 2 - wypełnia rodzic/opiekun
→ OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów ucznia

pdfZałącznik nr 3
→ PLAKAT konkursowy

Konkurs plastyczny Łemkowszczyzna

pdf13.03.2018
→ REGULAMIN Konkursu Plastycznego

wordZałącznik nr 1 - wypełnia szkoła
→ ZGŁOSZENIE ucznia do Konkursu Plastycznego

wordZałącznik nr 2 - wypełnia rodzic/opiekun
→ OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów ucznia

pdfZałącznik nr 3
→ PLAKAT konkursowy