Архів вистав


Strona główna Archiwum Archiwum wystaw


Pierwsze niezależne łemkowskie czasopismo po 1947 roku
 • Opis: jest to wystawa dokumentalna Zjednoczenia Łemków, zrealizowana ze środków własnych Zjednoczenia, w nawiązaniu do obchodów 30-lecia kwartalnika „Watra”.
 • Premiera wystawy: 40. Łemkowska Watra w Zdyni,
  22-24 lipca 2022 roku.
 • Kurator wystawy: Anna Bukowska
 • Korekta tekstów: Grzegorz Suchanicz
 • Opracowanie graficzne: Maria Ptak
 • Źródła i autorzy informacji, dokumentów oraz fotografii: Emil Hojsak, Stefan Juszczak, archiwalne numery kwartalnika „Watra”

Dane techniczne wystawy
Na wystawę składa się 12 plansz prezentujących IX paneli tematycznych
Rozmiar każdej planszy wynosi: 100 x 120 cm.
Plansze są ponumerowane na odwrocie, wg kolejności eksponowanych treści.
Plansze są wykonane z płyty PCV o grubości 4 mm, z otworami do montażu, wyciętymi w górnych narożnikach. Otwory posiadają średnicę 8 mm.

pdf2022 Katalog wystawy
→ Перший вільний лемківский часопис по 1947 році...

jpgDokumentacja graficzna
→ Перший вільний лемківский часопис по 1947 році...


BOHDAN IHOR ANTONYCZ 110. ROCZNICA URODZIN 1909–2019
 • Opis: jest to wystawa dokumentalna Zjednoczenia Łemków, zrealizowana ze środków własnych Zjednoczenia, powstała w 110. rocznicę urodzin poety.
 • Premiera wystawy: 38. Łemkowska Watra w Zdyni,
  19-21 lipca 2019 roku.
 • Kurator wystawy: Natalia Hładyk
 • Korekta tekstów: Judyta Rosin
 • Opracowanie graficzne: Maria Ptak
 • Współpraca merytoryczna: Lwowskie Muzeum Historii Religii — oddział Muzeum Dom Rodziny Antonyczów w Bortiatynie
 • Źródła i autorzy informacji, dokumentów oraz fotografii: Ihor Kałyneć, Znane i nieznane o Antonyczu. Materiały do biografii Bohdana Ihora Antonycza, Lwów 2011; Lwowskie Muzeum Historii Religii (oddział Muzeum Dom Rodziny Antonyczów w Bortiatynie); Jurij Hawryluk; Mykoła i Danyło Ilnyćkij; Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

Dane techniczne wystawy
Na wystawę składa się 19 plansz prezentujących V paneli tematycznych
Rozmiar każdej planszy wynosi: 100 x 120 cm.
Plansze są ponumerowane na odwrocie, wg kolejności eksponowanych treści.
Plansze są wykonane z płyty PCV o grubości 4 mm, z otworami do montażu, wyciętymi w górnych narożnikach. Otwory posiadają średnicę 8 mm.

pdf2019 Katalog wystawy
→ BOHDAN IHOR ANTONYCZ 110. ROCZNICA URODZIN 1909–2019

jpgDokumentacja graficzna
→ BOHDAN IHOR ANTONYCZ 110. ROCZNICA URODZIN 1909–2019


ABY NOSIŁ NASZE IMIĘ… Zjednoczenie Łemków w sprawie Epifaniusza Drowniaka — Nikifora
 • Opis: jest to wystawa dokumentalna Zjednoczenia Łemków, zrealizowana ze środków własnych Zjednoczenia, powstała w 50-tą rocznicę śmierci artysty. Dokumenty historyczne, stanowiące zawartość merytoryczną wystawy, nie były nigdzie wcześniej publikowane.
 • Premiera wystawy: XXXVI Łemkowska Watra w Zdyni,
  20-22 lipca 2018 r.
 • Źródła: archiwa Zjednoczenia Łemków oraz archiwa prywatne
 • Pomysłodawcy i kuratorzy wystawy: Stefan Hładyk, Wacław Szlanta, Natalia Hładyk
 • Korekta tekstów: Judyta Rosin
 • Opracowanie graficzne: Maria Ptak

Dane techniczne wystawy
Na wystawę składają się 23 plansze prezentujące VI paneli tematycznych
Rozmiar każdej planszy wynosi: 100 x 120 cm.
Plansze są ponumerowane na odwrocie, wg kolejności eksponowanych treści.
Plansze są wykonane z płyty PCV o grubości 4 mm, z otworami do montażu, wyciętymi w górnych narożnikach. Otwory posiadają średnicę 8 mm.

pdf2018 Katalog wystawy
→ ABY NOSIŁ NASZE IMIĘ…
Zjednoczenie Łemków w sprawie Epifaniusza Drowniaka — Nikifora

jpgDokumentacja graficzna
→ ABY NOSIŁ NASZE IMIĘ…
Zjednoczenie Łemków w sprawie Epifaniusza Drowniaka — Nikifora


1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE
 • Opis: jest to wystawa dokumentalna Zjednoczenia Łemków, zrealizowana ze środków własnych Zjednoczenia, w nawiązaniu do obchodów 70-tej rocznicy akcji „Wisła”. Dokumenty historyczne, stanowiące zawartość merytoryczną wystawy, nie były nigdzie wcześniej publikowane.
 • Premiera wystawy: XXXV Łemkowska Watra w Zdyni,
  21-23 lipca 2017 r.
 • Źródła: archiwa IPN.
 • Pomysłodawca i kurator wystawy: Bogdan Huk.
 • Opracowanie graficzne: Maria Ptak.

Dane techniczne wystawy
Na wystawę składają się 22 plansze główne plus jedna plansza startowa (o numerze zero) - co daje łącznie 23 plansze.
Rozmiar każdej planszy wynosi: 100 x 120 cm.
Plansze są ponumerowane na odwrocie, wg kolejności eksponowanych treści.
Plansze są wykonane z płyty PCV o grubości 8 mm, z otworami do montażu, wyciętymi w górnych narożnikach. Otwory posiadają średnicę 8 mm.

pdf2017 Katalog wystawy
→ 1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE

jpgDokumentacja graficzna
→ 1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE

Historia wypożyczeń wystawy

XIV Dni Kultury Ukraińskiej18.11.2017 | Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; XIV Dni Kultury Ukraińskiej.
Więcej informacji na stronie Muzeum: →  XIV Dni Kultury Ukraińskiej


Ksiądz Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich mgr Roman Jagiełło16.09.2017 | Ksiądz Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. "Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich mgr Roman Jagiełło;
V Rajd Rowerowy "OIKOUMENE", świetlica w Olchowcu.
Zdjęcia z można odnaleźć po tym → linkiem
Zapraszamy do wypożyczania!