Zjednoczenie Łemków logo

Перший вільний лемківский часопис по 1947 році... — вистава

Прем'єра: 22-24.07.2022 | Ждиня, 40. Лемківскa ватрa

Pierwsze niezależne łemkowskie czasopismo po 1947 roku... — wystawa

Premiera: 22-24.07.2022 | Zdynia, 40. Łemkowska Watra