Zjednoczenie Łemków logo

1947: АКЦІЯ «ВІСЛА» НА ЛЕМКОВИНІ - вистава

Прем'єра: 21-23.07.2017 | Ждиня, 35 Лемківскa ватрa

1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE - wystawa

Premiera: 21-23.07.2017 | Zdynia, 35 Łemkowska Watra

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych