Zjednoczenie Łemków logo

XIV Дні української культури

18.11.2017, 11:00 - 14:00 | Музей Любузької землі | Зелeна Гура

XIV Dni Kultury Ukraińskiej

18.11.2017, 11:00 - 14:00 | Muzeum Ziemi Lubuskiej | Zielona Góra

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych