Zjednoczenie Łemków logo

В 110. річницю уродин Б.І. Антонича 1909–2019 — вистава

Прем'єра: 19-21.07.2019 | Ждиня, 37. Лемківскa ватрa

BOHDAN IHOR ANTONYCZ 110. ROCZNICA URODZIN 1909–2019 — wystawa

Premiera: 19-21.07.2019 | Zdynia, 37. Łemkowska Watra