Партнерски організації


Strona główna Dodatkowe informacje Organizacje partnerskie


→ Federal Union of European Nationalities (FUEN)
Europejska Federacja Mniejszości Narodowych
we Flensburgu
→ Европейський Конґрес Українців
Europejski Kongres Ukraińców
→ Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
→ Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce
→ Львівський музей історії релігії
Lwowskie Muzeum Historii Religii
→ Лемківська Освітня Фундація ім. Івана Криницького
Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego
→ Молода Лемківщина
Młoda Łemkiwszczyna
→ Любуський Музей ім. Яна Декерта
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
→ Всеукраїнське товариство «Лемківщина» (ВУТЛ)
Ogólnoukraiński Związek Łemków
na Ukrainie
→ Організація Оборони Лемківщини (США) (ООЛ)
Organizacja Obrony Łemkowszczyzna
w USA
→ Стоваришиня лемків
Stowarzyszenie Łemków
z. s. w Legnicy
→ Stowarzyszenie POGRANICZA
→ Світова федерація українських лемківських об'єднань (СФУЛО)
Światowa Federacja Ukraińskich Łemkowskich Organizacji SFUŁO
→ Об'єднання Лемків Канади (ОЛК)
Zjednoczenie Łemków Kanady
→ Союз Українців Підляшшя
Związek Ukraińców Podlasia
→ Союз Русинох Републики Горватскей
Związek Rusinów Chorwacji
Związek Rusinów i Ukraińców Wojwodiny
→ Союз русинів українців Сербії
Związek Rusinów Ukraińców Serbii
→ Об'еднання Українців у Польщі
Związek Ukraińców w Polsce