«Лемківский перстеник»


Strona główna Organizacja Łemkowski Pierścionek


Perstenyk

Дитячо-молодіжний фольклорний ансамбль «Лемківский перстеник»
Łemkowski Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Łemkowski Pierścionek

O ZESPOLE

Łemkowski Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Łemkowski Pierścionek powstał w Gładyszowie w roku 2003, działa przy Zjednoczeniu Łemków. Do zespołu należy ok. 30 osób w wieku od 4 do 18 lat z rodzin łemkowskich głównie z terenu gminy Uście Gorlickie, jak również z innych miejscowości powiatu gorlickiego. Próby zespołu odbywają się 4 razy w miesiącu (w soboty) w budynku Szkoły Podstawowej w Gładyszowie z podziałem na grupy wiekowe. Kierownikiem zespołu jest dr Wiktoria Hojsak - pracownik naukowy UJ zajmujący się od lat zbieraniem i opracowywaniem materiałów etnograficznych i tekstów kultury ludowej z terenów Łemkowszczyzny. Obecnie choreografem jest Oksana Bajus, która zastąpiła wcześniejszego choreografa Ksenię Onyszkanycz.
Działalność zespołu wspierana jest przez → Łemkowską Fundację Oświatową im. Jana Krynickiego

OSIĄGNIĘCIA

Zespół występował podczas licznych imprez lokalnych na terenie powiatu gorlickiego, jest stałym uczestnikiem Łemkowskiej Watry w Zdyni, Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu, Święta Kultury Łemkowskiej "Od Rusal do Jana" w Zyndranowej; w roku 2014 zespół z powodzeniem zaprezentował się na XXXIX Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie, gdzie zdobył wyróżnienie; w latach 2015-2016 występował kolejno na 49 i 50 Dziecięcym Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Elblągu, gdzie otrzymał bardzo pozytywne recenzje ze względu na wysoki poziom artystyczny i image; koncerty zespołu odbywały się również w Krakowie, Bochni, Mokrem, Stóżach, Regetowie, Radoszycach, Krynicy-Zdroju. Zespół niejednokrotnie występował też za granicą: kilkakrotnie na Festiwalu Kultury Łemkowskiej w Monastyrysku (Ukraina), na Watrze Łemkowskiej w Becherowie (Słowacja), w Bardejowie (Słowacja). W lipcu 2016 roku zespół z sukcesem wystąpił również na Łemkowskiej Watrze w Ługach (woj. lubuskie), a w 2018 na Łemkowskiej Watrze w Zimnej Wodzie koło Lwowa.

W 2018 roku zespół nagrał 2 spoty promujące jego działalność:REPERTUAR

Repertuar zespołu stanowi autentyczny folklor łemkowski. Przez lata swojej działalności przygotowaliśmy inscenizacje tradycyjnych obrzędów łemkowskich: wesele, chrzciny, sobótka, „weczirky” – prządki, dziecięce zabawy na powitanie wiosny („Czyżyk”, „Żuczek”, „Berdowyczka” oraz inne) z elementami śpiewu, tańca. Jesteśmy chyba jedynym w Polsce łemkowskim zespołem dziecięcym prezentującym tak szeroki wachlarz obrzędów. Cennym jest zwłaszcza to, że scenariusze opierają się o autentyczne materiały etnograficzne zapisywane od starszych Łemków. Oprócz dawnych obrzędów łemkowskich w repertuarze zespołu są również tańce ludowe z Łemkowszczyzny jak również z innych ukraińskich regionów etnograficznych, np. Kariczka, Płeskan, Kołomyjka, Powzuneć, Kozaczok, Powitalny, Wiązanka tańców łemkowskich, Zbójnicki oraz tańce stylizowane (wokalno-choreograficzna kompozycja „Juhasy”).

GALERIA

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji