Klauzula informacyjna RODO


Strona główna RODO


Polityka prywatności

Nie udostępniamy osobom trzecim informacji pochodzących z poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio na adres Zjednoczenia Lemków, chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Zjednoczenia Łemków nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z naszej strony internetowej

pdf→ Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
word→ Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych