Архів подій 2015 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2015 r.


krywulkiЛЕМКО Fashion
13.12.2015 p., 14.00 год.

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві и солодким.
Варштати традицийной лемківской кривульки провадит пані Анна Добровольска.
Кількіст місьць обмежена.
Треба лем прити, участ є безплатна
Запрашаме!

ЛЕМКО Fashion
13.12.2015 r., godz.14.00

Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku.
Warsztaty tradycyjnej biżuterii łemkowskiej - krywulki.
Zajęcia prowadzi pani Anna Dobrowolska.
Ilość miejsc ograniczona.
Wystarczy przyjść, udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

g

marokoБЕРБЕР ВІСКІ И ТАЖІН МАСАЖ

Запрашаме на показ слайдів
Барбари Борейшо и Наталії Гладик.
Буде дуже оповіданя о тім што то
Бербер віскі и тажін масаж.
Буде можна послухати, спрібувати,
обізрити, понюхати и помацяти
тот раз штоси нелемківского для Вас маме,
12 грудня 2015 р., год. 18:00
Центр культури ім. Б. І. Антонича
.
Приходте!

BERBER WHISKY I TAJIN MASAŻ

Zapraszamy na slajdowisko z udziałem Barbary Borejszo i Natalii Hładyk.
Gęste opowieści różnej treści o tym, co to jest Berber whisky i tajin masaż.
Będzie można usłyszeć, spróbować, zobaczyć, powąchać, a nawet dotknąć.
Coś innego, niełemkowskiego dla Was mamy,
12 grudnia o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza.
Przybywajcie!

g

paczkaОБ'ЄДНАННЯ ЛЕМКІВ ВСПЕРАТ АКЦІЮ

Продолжаючы зачату три рокы тому акцiю, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Лугах оголашат ІV едицію "Благодарной лемкiвской пачкы".
Подiя має зiнтегрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточний час добрi вспоминали!
За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в греко-католицкых і православных парафiях.

Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банківский рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

наголовком: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"
О вшыткых новинах звязаных з "Благодарном лемківском пачком" будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.
ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

ZJEDNOCZENIE ŁEMKÓW WSPIERA AKCJĘ

Kontynuując rozpoczętą trzy lata temu akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza czwartą edycję "Szlachetnej Łemkowskiej Paczki".
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

tytułem: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"

O wszystkich aktualnościach związanych ze "Szlachetną łemkowską paczką" będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.
PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!


porozumienieporozumienieУГОДА В СПРАВІ ЗВОРОТУ ЛІСІВ!

Од 1991 року Об’єднання лемків провадит стараня, яки сприяют зворотови забраной державом власности, яка належала лемкам депортуваним в рамах операції «Вісла». ОЛ шторока звертатся до Міністерства середовища РП з вимогом стримувати витинаня дерев в тих лісах, котрих власники або спадкоємці ведут стараня про їх зворот.

12 жовтня 2015 р. в Варшаві представники Об’єднання лемків – голова Еміль Гойсак и заступник голови Штефан Клапик підписали з заступником Генерального директора “Державних лісів” Янушом Залеским и віце-міністром Міністерства середовища РП Катажином Кемпком угоду штодо видаваня власности давним власникам, котрим суд одповідньом постановом звернув їхню незаконно забрану власніст.

В угоді перерахувани сут практични правила звороту лісів «Державнима лісами» од імени Державной скарбниці. Документи и інформації подаєме ниже.

art art

autoprtret potrojnyXV «Лемківский Єрусалим» ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ

О'бєднання лемків и артисти запрашают на отвертя вистави XV «Лемківский Єрусалим»
ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ
в п'ятницю 23 жовтня 2015 р., год. 18.00
.
В програмі вечера концерт.
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Вистава чинна до 27.11.2015.

XV „Łemkowskie Jeruzalem” AUTOPORTRET POTRÓJNY

Zjednoczenie Łemków oraz artyści zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu XV „Łemkowskie Jeruzalem”
AUTOPORTRET POTRÓJNY
w piątek 23 października 2015r., godz. 18.00
.
W programie wieczoru koncert
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, Plac Dworzysko 5, Gorlice.
Wystawa potrwa do 27.11.2015


lem danceЛем Dance
10.10.2015, 12.00 Szkoła Podstawowa w Gładyszowie

Наукa лемківского традицийного танця и анімацийно-рухови забави з танцьом караібским.

Nauka łemkowskiego tańca tradycyjnie połączona z zabawami ruchowo-animacyjnymi oraz tańcem karaibskim


dnia antonyczaXIII Дни Антонича в Криниці-Здрою
03 жовтня (субота) 2015 р.

XIII Дни Антонича в Криниці-Здрою організувани през О'бєднання лемків и Гурток ОЛ в Криниці.
Сердечні просиме на чергову едицію святкуваня дня Б. І. Антонича
яку приготували-зме з думком про наймолодши наши потіхи.

Виїжджаме о 8.00 рано, вертаме о 18.15 гвечер .
В програмі:
- звіджаня Криниці и Музею Никифора, дале Мушини и Поврозника,
- спрібуєме забави в кренглі,
- будеме малювати,
- обізриме виставу ікон з новицких варштатів,
- посмотриме на Криницю з Гори Парковой.

XІІI. Dni B. I. Antonycza w Krynicy Zdroju
03 października (sobota) 2015 r.

Harmonogram XІІI. Dni B. I. Antonycza zorganizowanych w Krynicy Zdroju przez Zjednoczenie Łemków z siedzibą w Gorlicach oraz Koło Terenowe ZŁ w Krynicy w dniu 03.10.2015 r. (sobota)

Przejazd autobusu (autobus 40-osobowy firma „Libropol”) na trasie Gorlice – Łosie – Uście Gorlickie – Krynica-Zdrój:
- 8.00 - wyjazd z Gorlic (stacja Grosar),
- 8.20 - przystanek w Łosiu,
- 8.45 - przystanek w Uściu Gorlickim na krzyżówce do Czarnej,
- 9.45 - przyjazd do Krynicy-Zdroju,
- 9.45 - Sala parafialna przy Cerkwi: drugie śniadanie,
- 10.00 - ścieżka edukacyjno-turystyczna – przejazd autobusem na trasie: Krynica – Muszyna – Powroźnik - Krynica,
- 12.30 - obiad w restauracji „Krynicki” oraz wizyta w kręgielni,
- 13.00 - Sala parafialna przy Cerkwi: warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne dla dzieci młodszych,
- 14.00 - przejazd na deptak, zwiedzanie Muzeum Nikifora – Epifaniusza Drowniaka oraz wystawy poplenerowej ikon z Nowicy,
- 15.30 - wyjście na Górę Parkową,
- 16.30 - przejazd do Gorlic na trasie: godz. 17.30 - Uście Gorl., 17.55 - Łosie, 18.15 - Gorlice.


Гомін Лемківщини - 29-30 серпня 2015 - Зимна Вода


wschod_zachodОтвертя вистави Здзіслава Постемпского ЛЕМКЫ - ДЕ СХІД З ЗАХОДОМ...| 12.09.2015

Пам’ятки сакральной архітектури и мистецтва в Бєщадах, в Бескиді Низким ина Погірю Карпацким.
Стилі – Ріжниці – Елементи спільни
Спітканя з Боґуславом Ауґустино

Wernisaż wystawy fotografii Zdzisława Postępskiego ŁEMKOWIE - GDZIE WSCHÓD Z ZACHODEM…

Zabytki architektury sakralnej i sztuki w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim.
Style – Podobieństwa – Różnice - spotkanie z Bogusławem Augustynem

12.09.2015 r., 18:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Wystawa ŁEMKOWIE potrwa do 30.09.2015 r.
ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY

g

resВистава фотографій Здзіслава Постемпского «Лемкы»

Wystawa fotografii Zdzisława Postępskiego "Łemkowie"

Wystawa potrwa od 17.08 do 30.09.2015 r.


nikiforXV „Łemkowskie Jeruzalem” AUTOPORTRET POTRÓJNY - Legnica

Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy, Zjednoczenie Łemków oraz artyści zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu: XV „Łemkowskie Jeruzalem” AUTOPORTRET POTRÓJNY / ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ
w piątek 21 sierpnia 2015r., o godz. 19.00
miejsce prezentacji:
Galeria Sztuki w Legnicy, plac Katedralny 1
Wystawa potrwa od 12.08.2015 do 02.09.2015.

g

RELACJE Z XXXIII ŁEMKOWSKIEJ WATRY W ZDYNI


pismaPisma powitalne do uczestników i organizatora XXXIII Łemkowskiej Watry w Zdyni

art

33 watra33 Лемківскa ватрa в Ждини

17 липня розпалиме чергову 33 Лемківску ватру в Ждини, котра без 3 дни буде сповнена Вами, музиком и добром забавом.
Програма доступна на:
www.watrazdynia.pl
Приходте, приіжджайте

33 Łemkowska Watra w Zdyni

17 lipca rozpalimy kolejną 33 Łemkowską Watrę w Zdyni, która przez następne 2 dni będzie pełna Was, muzyki i dobrej zabawy.
Program festiwalu dostępny na:
www.watrazdynia.pl
Przybywajcie


perstenykЛемківский перстеник в Ельблонзі

Фольклорний ансамбль "Лемківский перстеник", який діє при Об'єднанню лемків, на сцені 49 Дитячого фестивалю української культури в Ельблонзі (16-17 травня 2015 р.)

Łemkiwskyj Perstenyk w Elblągu

Zespół Folklorystyczny "Łemkiwskyj Perstenyk" działający przy Zjednoczeniu Łemków na scenie 49 Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Elblągu (16-17 maja 2015 r.)

g

GościeНезвичайни гості
18.04.2015

В суботу пополудни Центр культури ім. Б.І.Антонича одвідили виняткови гості. Група дванадцетьох діти и їх опікуни приїхали до нас з України, а докладні з ріжних части того краю, м.ін. з Львівской, Хмельницкой, Київской, Чернігівской, Івано-Франківской области. В Горлицях гостили тижден, а нас одвідили 18 квітня, ден перед виїздом. Приїзд діти, вітцьове котрих, боронят свойого краю на війні, організувала Малопольска Фундація приязни польско-україньско-словацкой. Візита в нас била єдним з пунктів програми іх побиту.
В рамах спітканя організували-зме нашим малим гостям несподіванку: варштати малюваня традицийних лемківских писанок і барже сучасну форму того мистецтва – великодни писанки, оздабляни пацюрками, басанунками и інчима готовима матеріалами. Варштати провадила Вікторія Гойсак. Вказали-зме дітям тіж наши регіональни строї, кімнату-музей поета Б.І.Антонича. Било дуже радости и забави, а на закінчиня спільна знимка в лемківских строях.

Niezwykli goście
18.04.2015

W sobotnie popołudnie Centrum Kultury im. Antonycza odwiedzili wyjątkowyi goście. Grupa dwanaściorga dzieci oraz ich opiekunowie przyjechali do nas z Ukrainy, a dokładnie z różnych części tego kraju m.in.: z obwodu lwowskiego, chmielnickiego, kijowskiego oraz iwanofrankowskiego. W Gorlicach gościli tydzień czasu, a nas odwiedzili 18 kwietnia na dzień przed wyjazdem. Przyjazd dzieci, których ojcowie walczą na wojnie zorganizowała Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej. Wizyta u nas była jednym z punktów programu ich pobytu.
W ramach spotkania zorganizowaliśmy naszym małym gościom niespodziankę, warsztaty malowania tradycyjnych łemkowskich pisanek oraz bardziej współczesną formę tego rękodzieła, pisanki wielkanocne wykonywane z gotowych materiałów. Warsztaty poprowadziła pani Wiktoria Hojsak. Dużo było radości oraz zabawy, a na zakończenie wspólna zbiorowa fotografia w łemkowskich strojach.

g

Вільхівецкий Кермеш - LemkoTV


olchХХV Вільхівецкий Кермешв в Вільхівци
XXV Łemkowski Kermesz w Olchowcu

Програма ХХV Лемківского Кермешу в Вільхівци»
Program XXV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu»

ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY


legnicaZapraszamy na zabawę do Legnicy

Zapraszamy na zabawę do restauracji "Legnicka" w LEGNICY
30 maja 2015 r.
Do tańca zagra zespół Demaj.
ЗАПРАШАМЕ / ZAPRASZAMY


nikiforЮвілей 120-ой річниці уродин Епіфанія Дровняка – Никифора
Програма подій »

Jubileusz 120-tej rocznicy urodzin Epifaniusza Drowniaka – Nikifora
Program wydarzeń »

g  art

pomahame«Я та моя сестра Юлія дуже вдячні за зібрані кошти Лемківською діаспорою у Польщі, усім людям, що відгукнулись на цю акцію.» – Микола Бочнєвич

Об’єднання лемків провадило збірку фінансових коштів для сиріт Юлії і Миколая Бочнєвичів – молодих лемків з села Переможне. Село Переможне під Луганьском – єден з найбільших лемківских осередків в тім реґіоні - било цілковито знищене в серпни і заняте през проросийски сили, котри до місцевой людности застосували репресії. На подвір’ю їх власного будинку сепаратисти розстріляли родичів Юлі і Миколая. Они здолали врятуватися і втечи, тепер жиют во Львові. На наше проханя одозвалось дуже люди доброй воли. 4 квітня голова ОЛ Еміль Гойсак і одповідальна за збірку Вікторія Гойсак особисті спіткалися во Львові з Миколайом Бочнєвичом і переказали му гроши, котри вплинули на рахунок Об’єднання лемків до дня 2 квітня. Била то сума 2350 зл., посвідчену в umowie darowizny. Миколай оповів нам о гісторії свойой родини. Їх рід виводится зо Ставиши, о тім селі Миколай дуже знає, хоц нигда там не бив, зберігат документи свого діда. В 1946 р. його дідів переселили на Луганщину, де родина мешкала до трагічного серпня 2014 р. Мешкали в Переможнім, практичні в самим місті Луганьску. Родиче мали свої шклярні, займувалися рослинництвом. Миколай закінчив в Луганьску коледж, спеціальніст комп’ютерни технології. Його сестра Юлія скінчила 1 рік студій в Луганьску. Тепер продовжат навчання на Львівскій політехніці. Миколай на разі не має можливости продовжати навчаня, хоче найти в міру сталу роботу, бесідує, же підоймеся вшиткого, хтів би працювати в Польщи. Разом з нима до Львова виїхали тіж інчи родини з Переможного. Тримаются разом. До подій минулого рока не хоче вертати, тото вшитко іщи за барз свіже, за барз болит. Його родина била в т.зв. «чорних списках». Бесідує, же в таких ситуаціях познаєся правдивих приятелів, там юж приятелів не є, то юж чужи люде. Там рядит тот, хто має карабін. Під Луганьском остала бабця, старши люде не сут скори до виїздів, а не завше і є можливіст, непокоїтся о ню.
Сердечні дякуєме вшитким жертводавцям, Спаси Боже за Ваше велике серце, небайдуже до чужого горя. Нижше список жертводавців:

Марія Чергоняк (Горлиці) – 100 зл.
Богдан Баюс (Маластів) – 20 зл.
Теодора і Петро Гойсак (Маластів) – 50 зл.
Андрій Сокач (Горлиці) – 100 зл.
Рената Шлянта (Лося) – 200 зл.
Іван Пупчик (Горлиці) – 400 зл.
Ольга і Ярослав Хом’як (Горлиці) – 100 зл.
Андрий Скрипак (Горлиці) – 50 зл.
Анна Косовска-Бреян (Лігниця) – 100 зл.
Ольга Пиж (Маластів) – 30 зл.
Кристина Малецка (Лося) – 100 зл.
Штефан Клапик (Лося) – 100 зл.
Роман Дошна (Лося) – 100 зл.
Парафія Православна Святой Трійці (Горлиці) – 1000 зл.

вплати по 2 квітня:
Михал Шафран і анонімни жертводавці (Зелена Гора) – 2000 зл. (гроши будут переказани при наступним спітканю з Миколайом і Юлійом).
Збірку коштів зме закінчили.


ŁEMKOWSKIE  ZABAWKI  Z  SIANAЧАЧКА ЗО СІНА

Запрашаме діти и родичів на недільни варштати робліня традицийних чачок зо сіна. Зайнятя попровадят Петро и Маргарита Міхняки з Новиці. Старчит прити и взяти зо собом добрий настрій.
Місця ограничени.

19 квітня 2015 року, 16:00 година
Контакт: 698 48 77 12

ŁEMKOWSKIE ZABAWKI Z SIANA

Zapraszamy dzieci i rodziców na niedzielne warsztaty rękodzielnicze. Zajęcia ręcznego tworzenia tradycyjnych zabawek z siana poprowadzą Piotr i Małgorzata Michniak z Nowicy. Wystarczy przyjść i zabrać ze sobą dobry nastrój. Ilość miejsc ograniczona.

19 kwietnia 2015r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
Kontakt: 698 48 77 12

g

Spotkanie z Bogusławem  AugustynemСпітканя з Боґуславом Ауґустином
19.03.2015, 18:00

Охорона культурного и історичного краєвиду Лемківщини як ключови елементи для функціонуваня сельских теренів.

Боґуслав Ауґустин – історик, презес Центру культурной туристики „Carpathia”, зацікавліня: історія реґіону, охорона пам’яток і культурного краєвиду, охорона льокальной архітектури, плянуваня культурного простору, гірский провідник, працює в Устриках Вижніх.
Вернісаж виставки:
«Церква в пейзажи Лемківщини» листівки з архіву Єжи Млинарского

Spotkanie z Bogusławem Augustynem
19.03.2015, 18:00

Ochrona krajobrazu kulturowego i historycznego Łemkowszczyzny jako elementy kluczowe dla funkcjonowania obszarów wiejskich

Bogusław Augustyn - historyk, Prezes Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”, obszar zainteresowań: historia regionu, ochrona zabytków oraz krajobrazu kulturowego, ochrona lokalnej architektury, planowanie przestrzeni kulturowej, przewodnik górski, pracuje i działa w Ustrzykach Dolnych.

Wernisaż wystawy:
„Cerkiew w pejzażu Łemkowszczyzny” pocztówki ze zbiorów Jerzego Młynarskiego

g

hojniak_nekrolog

POŻEGNANIE

Z głębokim żalem żegnamy Sp. Pana profesora Władysława Bartoszewskiego. Polaka, dla którego inna narodowość, wyznanie nigdy nie stanowiły bariery ku wzajemnemu zrozumieniu, a co najważniejsze przebaczeniu za błędy historii. Europa i Polska straciły wspaniałego człowieka, który leczył rany przeszłosci z pięknem wiary w przyszłość.
Niech duch Łemkowszczyzny przywita Pana przy watrze w rajskiej krainie.
Вічная Памят Пане Владиславе!

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków

-->

KONKURS PISANEK43 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 43 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського.
Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 22 березня 2015 р. на адресу:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
з допискою: „konkurs pisanek”.

Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів.
Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 29 березня 2015 p.
Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

43 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 43 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do 22 marca 2015 r. na adres:

Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „konkurs pisanek”

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 29.03.2015 r.
Informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

KONKURS PISANEK


carpathiaPROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO, Z ZAKRESU PROWADZENIA GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA OBSZARZE KARPAT, POŚWIECONEGO WDRAŻANIU STRATEGII MARKI KARPACKIEJ „CARPATHIA”

24.02.2015, 18:00


Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
plac Dworzysko 5,
GORLICE

carpathia

18.00-18.05 - Otwarcie i prezentacja organizatorów spotkania: Stefan Hładyk Zjednoczenie Łemków, Andrzej Orchel, prezes „Beskid Zielony” Lokalnej Organizacji Turystycznej.
18.05-18.20 - Geneza powstania, strategia i wdrażanie „Carpathia” Marki Karpackiej. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
18.20-18.35 - Program „Karpaty Łączą” - założenia programowe. Kultura pasterska w odniesieniu do Beskidu Niskiego - Łemkowszczyzny. Józef Michałek.
18.35-19.00 - Praktyka gazdowania w gospodarstwie górskim w odniesieniu do Beskidu Niskiego. „Redyk Karpacki” świadectwo wspólnoty karpackiej przy jej bogactwie kulturowym Zaproszenie na I Zjazd Karpacki w Ludźmierzu. Piotr Kohut, wiceprezes Związku Podhalan.
19.00-19.15 - „Europejski znak - Karpacki smak” – karpackie produkty regionalne szansą rozwoju regionu. Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne
19.15-19.30 - Zasady uczestnictwa oraz symulacji korzyści w systemie wdrażania marki. Plan działań i źródła finansowania. Odniesienie do innych inicjatyw karpackich, zachowując wobec nich zasadę partnerstwa z uwzględnieniem kryteriów marki i ich dostosowanie w sposób partycypacyjny. „Carpatia” Marka Karpacka a mniejszości etniczne. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
19.30-20.00 - Dyskusja.
20.00-20.30 - „Smaczki regionalne”- poczęstunek.

ZAPRASZAMY

carpathia

g

legnica zabawaЗАПРАШАМЕ НА ЗАБАВУ

21 лютого 2015 до Restauracji „Legnicka"
ul. Mickiewicza 10, Legnica.
Грає ДЕМАЙ

Резервація:
Адам 609 651 536,
Ксеня 663 772 888,
Маргарета 694467 196/


paczkaРІЗДВЯНА ПАЧКА ДЛЯ ЛЕМКІВ З ДОНБАСУ

В грудни Об’єднання лемків провадило збірку дарів для лемківских родин з Донбасу, котри мусіли лишити свої хижи і доробок цілого житя і оселитися в інчих регіонах України. Щиро одповіли-сте на наше проханя. Зібрали-зме, а тіж купили-зме за переказани Вами гроши, дуже дарів, головні одяг і черевіки для діти і дорослих, а тіж забавки, солодощі, шкільни річи, артикули санітарно-гігієнічни...
Почтом з України вислали-зме 21 різдвяних пачок для 12 родин з дітми, приготували-зме тіж єден транспорт (9 великих міхів) для лемківских родин, котри тепер проживают в єднім селі на Тернопільщині, велику част дарів (кільканадцет міхів) переказали-зме волонтерці Ользі Соляр, котра особисті одвозит річи до Новоайдарівского р-ну Луганьской обл., де проживают лемківски родини.
Дякуєме за поміч в перевожиню пачок о. Григорію Назару, Маріанні Ярій, родині Потребків, дякуєме за поміч при сортуваню одягу Любомирі Дзюбині, Оксані і Олі Баюс, Наталії Шуті.
Сердечні дякуєме вшитким жертводавцям, Спаси Боже за Ваше велике серце, небайдуже до чужого горя.

До нашой акції долучилися:
Теодора і Петро Гойсак (Маластів)
Любомира Дзюбина (Горлиці)
родина Скрипаків (Горлиці)
родина Палюхів (Устя Рускє)
Штефанія і Володимир Дуць (Устя Рускє)
Анна і Штефан Клапик (Лося)
Штефан Лукачин (Ганчова)
Владислава Суховацка (Конечна)
Анна і Андрий Тилявски (Розділя)
Лідія і Василь Шкурат (Ропиця Руска)
Анна і Тома Шкурат (Маластів)
родина Данилів (Маластів)
родина Тацинів (Горлиці)
Анна і Петро Вірхняньски (Гладишів)
Іван Пупчик (Горлиці)
Богдан Пецушок (Лігниця)
Ірена Корба-Ковальчик (Гладишів)
Данута і Ваньо Баюс (Гладишів)
Єва і Дарій Пиж (Маластів)
Наталія Боґонь (Санкова)
Надія Чарнота (Санкова)
Мажена і Мирослав Боґонь з вчителями з Санковой
Данута і Яцко Стависки (Тилич)
родина Болдисів (Конечна)
Наталія Гладик (Горлиці)
Вікторія і Еміль Гойсак (Горлиці)
родина Хом’яків (Горлиці)
Марта і Євген Корбич (Ропиця Польска)
Анна Добровольска (Крива)


bmswk

Źródło: www.mbp.gorlice.pl

PIERWSZE WYPOŻYCZENIE W PROJEKCIE „REGIONALIA”!

Dla działań Partnerstwa Gorlickiego, zawiązanego w projekcie „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur”, nastąpił moment przełomowy, wręcz historyczny. Z ogromną radością oznajmiamy, że pierwsze książki należące do stowarzyszeń Ruska Bursa i Zjednoczenie Łemków, włączone do katalogów online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach oraz wszystkich bibliotek powiatu gorlickiego, zyskały nowych czytelników.
W środę, 28 stycznia 2015 roku, pięć pozycji pochodzących z Biblioteki Ruskiej Bursy, wypożyczono w szczytnym celu dołączenia ich do bibliografii pracy doktorskiej.
Udostępnianie szerokiemu gronu czytelników poprzez katalogi online wiedzy o zgromadzonych przez obie organizacje tytułach i możliwość ich wypożyczenia za pośrednictwem MBP w Gorlicach jest działaniem innowacyjnym w dotychczasowej praktyce bibliotekarskiej. Co istotniejsze jednak, poprzez kroki milowe jakimi są najpierw opracowanie a teraz wypożyczenie pierwszej książki, utwierdzamy się w przekonaniu, że jest to działanie przemyślane, ważne i potrzebne.
Dziękujemy obu stowarzyszeniom za udostępnienie swoich zbiorów i zapraszamy czytelników do przeglądania katalogów online i wypożyczania kolejnych książek.

Katalog online, w którym znajdą Państwo informacje o książkach dostępny jest pod adresem:
www.gorlice-mbp.sowwwa.pl


koladuwaniaИДЕ ЗЬВІЗДА ЧУДНА...
01.02.2015, 18:00

Сердечні запрашаме на колядування в нережисеруваній програмі вечера:
- виступ колядників з Гладишова, Горлиц, Ропиці та Санковой,
- дакус разом поколядуєме,
- кус ся погостиме.
Сходимеся 1 лютого 2015 р. о 18:00.