Архів подій 2023 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2023 r.


Різдво Христове 2023

Boże Narodzenie 2023

Христос Рождаєтся!

У цей винятковий час Різдва Христового
хочемо поділитись з Вами
святковим настроєм радості та надії,
а також відчуттям спільноти
з близькими та Батьківщиною.

Бажаємо Вам родинних Свят,
сповнених любові та злагоди.
Нехай кожен день Нового 2024 року
приносить Вам маленькі і великі радості.

Зі щирими побажаннями Члени головной управи
Об’єднання лемків
у Польщі


Лемківски ліси — coroczne starania o zwrot mienia

Łemkowskie lasyOd początku swojej działalności Zjednoczenie Łemków co roku zwraca się do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe.
Wniosek dotyczy mienia osób wysiedlonych w akcji "Wisła" przejętego z naruszeniem prawa po 1947 r. Poniżej publikujemy najnowsze pisma dotyczące tej sprawy.

pdf14.12.2023
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądoweKomunikat
Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków
w sprawie treści artykułu prasowego „Piąty rozbiór Polski”
oraz konferencji prasowej zorganizowanej w tej sprawie
przez posłów Konfederacji

 1. Materiał prasowy zamieszczony w artykule „Piąty rozbiór Polski” jest tendencyjny, zawiera szereg nieprawdziwych bądź niepotwierdzonych informacji, które są bardzo krzywdzące dla naszej społeczności. Wydaje się, że został on celowo w ten sposób przygotowany i przekazany opinii publicznej.
 2. Rusini-Ukraińcy nigdy nie byli i nie są przeciwnikami państwa polskiego tylko jego lojalnymi obywatelami, zawsze wywiązującymi się ze swoich obowiązków ale również korzystającymi z przysługującymi im praw obywatelskich.
 3. Wielokrotnie w historii nasi przodkowie udowodnili jak ważne dla nich były sprawy dotyczące środowiska, w którym żyli i nie inaczej jest dzisiaj. Wnosimy duży wkład w rozwój kultury regionalnej i polskiej ale nie są nam również obce sprawy państwa polskiego i problemy społeczności lokalnej. To nasz wspólny dom.
 4. Starania Łemków i innych pokrzywdzonych w akcji „Wisła” o odzyskanie bezprawnie zabranego i zrabowanego mienia trwały co najmniej od połowy lat 50-tych minionego wieku i trwają do dnia dzisiejszego.
 5. Stanowczo protestujemy przeciwko bezpodstawnemu oskarżaniu nas publicznie o rzekome rozkradanie mienia państwowego. Siła oddziaływania mediów na proces kształtowania opinii publicznej jest dzisiaj rażąca. Stąd też bardzo ważne jest aby przekazywany w nich materiał był rzetelny i prawdziwy a nie ograniczał się do kreowania (przez niektóre instytucje i środowiska) wyssanej z palca rzekomo „jednej z największych afer finansowych w ostatnich latach”. W przeciwieństwie do niektórych bohaterów artykułu doskonale rozumiemy, że doznanej krzywdy nie można naprawiać krzywdą innych.
 6. Nasze działania w procesach odzyskanie bezprawnie zabranego mienia zawsze odbywały się i odbywają w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawne bez jakichkolwiek prób ich łamania i prowadzone są przed organami administracji państwowej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.
 7. Jesteśmy przekonani, że gdyby Pani prof. Ewa Łętowska znała wszystkie okoliczności sytuacji prawnej związanej z lasami, jej zdanie w tej materii byłoby inne. W 1947 roku przesiedleńcy z akcji „Wisła” byli ostatnią grupą przymusowo ulokowaną na tzw. Ziemiach Odzyskanych i zostali zmuszeni do zamieszkania w pozostałych zniszczonych w czasie działań wojennych budynkach poniemieckich, często po kilkanaście rodzin w jednym budynku.
 8. Porównywanie starań Łemków o odzyskanie lasów z reprywatyzacją warszawską czy krakowską to prowokacja. Tu żyją ludzie, mają dokumenty własnościowe, uregulowaną sytuacje spadkową umożliwiającą legitymację procesową do występowania przed organami administracji państwowej i sądami. Nikt nie handluje pełnomocnictwami i nie ma zarzucanego fałszowania dokumentów, czy też odzyskiwania lasów na osoby w wieku 100 – kilkunastu i więcej lat. Wnioskodawcami bowiem w tym sprawach są wykazani prawnie spadkobiercy poprzednich właścicieli będący ich dziećmi lub też wnukami.
 9. Dwie niezależne ekspertyzy prawne sporządzone na przełomie XX i XXI wieku przez wybitnych znawców prawa administracyjnego w Polsce doprowadziły do przełomu w staraniach Łemków o odzyskanie mienia. Nikt zatem nikomu nie oddawał mienia za to, że jest Łemkiem, lecz odbywało się to na podstawie obowiązujących przepisów prawa i po przedstawieniu dokumentacji własnościowej i następstwa prawnego. To fałszywe zakłamywanie rzeczywistości. Wbrew twierdzeniom z artykułu „Piąty rozbiór Polski” sprawa każdego Łemka była indywidualnie rozpatrywana przez organy administracyjne i sądy, co niejednokrotnie trwało ponad 20 lat i więcej. Artykuł ten jest nierzetelny, gdyż w całości pomija kwestie starań Łemków o prawne uregulowanie przez Państwo Polskie sprawy mienia pozostałego w rodzimych miejscowościach. Nie jest prawdą, iż decyzje administracyjne wydawano hurtowo, a Lasy Państwowe nie brały udziału w postępowaniach administracyjnych, które toczyły się przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, właściwymi miejscowo Wojewodami, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Należy podkreślić, iż pierwsze stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęcie mienia osoby objętej akcją „Wisła” nastąpiło po wielu latach starań nieżyjącego już wieloletniego Prezesa Zjednoczenia Łemków w Gorlicach Pana Stefana Hładyka na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01 października 2001 r. w sprawie o sygn. akt IV SA 835/01, którym oddalono skargę Lasów Państwowych jako bezzasadną.
 10. W kontekście ataku na reprezentujących nas prawników stawiamy pytanie, czy pokrzywdzony obywatel w Polsce ma prawo poprzez swoich pełnomocników starać się o zwrot mienia czy też to prawo przysługuje tylko instytucjom przeciwko, którym zwraca swoje roszczenie.
 11. Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w artykule „Piąty rozbiór Polski” stanowczo zaprzeczamy aby kiedykolwiek miało dochodzić do działań korupcyjnych. Jest to nieprawda i stanowi rzucanie fałszywych oskarżeń.
 12. Pan Minister Janusz Zalewski tym różnił się od innych urzędników, że po dogłębnej analizie z zespołem prawników stanu faktycznego dostrzegł potrzebę wypracowania porozumienia, które pozwoliłoby w praktyce na regulowanie kwestii, o których wspomina w artykule „dobrze poinformowany leśnik” czyli wzajemnych rozliczeń przy wydawaniu mienia w sprawach zakończonych ostatecznymi i prawomocnymi wyrokami sądowymi. Trójstronne porozumienie podpisane przez Ministra Ochrony Środowiska i Klimatu, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przedstawicieli Zarządu Zjednoczenia Łemków obowiązuje do dnia dzisiejszego i jest stosowane dobrowolnie w praktyce przez Lasy Państwowe. Jeszcze w 2017 roku ówczesna Wiceminister Ochrony Środowiska i Klimatu Pani Małgorzata Golińska była w stanie kontynuować ze Zjednoczeniem Łemków dialog w sprawie lasów ale już Pan Wiceminister Edward Siarka nie był w stanie nawet odpowiedzieć na wielokrotnie kierowane do niego pisma w tej sprawie.
 13. Apelujemy do Pani Poseł o zaprzestanie bezpodstawnych ataków medialnych i szerzenia mowy nienawiści pod adresem Łemków. Pani Poseł wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych atakowała Łemków i zarzucała im nieuczciwe, a wręcz przestępcze działania. Pomimo, iż trwa to co najmniej od 2020 r. Pani Poseł nie przedstawiła ani jednego przypadku nielegalnego działania Łemków starających się o odzyskanie mienia stanowiącego własność przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”.
 14. Oświadczamy, iż w związku z artykułem zatytułowanym „Piąty rozbiór Polski” oraz konferencją w Sejmie partii Konfederacja wystąpiliśmy do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o pilne zwołanie posiedzenia w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących działań Łemków związanych z utraconym mieniem po akcji „Wisła” i przekazania opinii publicznej prawdziwych informacji na ten temat.

Gorlice, dnia 8 grudnia 2023 r. Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków

pdf8.12.2023
→ Komunikat Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków w sprawie treści artykułu prasowego „Piąty rozbiór Polski” oraz konferencji prasowej zorganizowanej w tej sprawie przez posłów Konfederacji


ЛЕМCOSMETIK 2023 — варштати натурaльной косметики

Lemcosmetik 2023П’ятниця, 8.12.2023, 18:00 г.
Центр культури ім. Б.І. Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці.

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци.

Записатися мож до 7.12.2023 на: lemkounion@poczta.onet.pl

Занятя провадит Анна Чухта.
Місця обмежени.

ЛЕМCOSMETIK 2023 — warsztaty kosmetyki naturalnej

Piątek, 8.12.2023, godz.18:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza,
pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu.

Zapisy do 7.12.2023 na: lemkounion@poczta.onet.pl
w tytule maila proszę wpisać: WARSZTATY

Zajęcia prowadzi Anna Czuchta.
Ilość miejsc ograniczona.

Zobacz relację
→ Łemcosmetic w Centrum Kultury im. Antonycza. Zwolenniczki naturalnych kosmetyków robiły balsam do ust i sole do kąpieli

galeria

Бл. пам’яті Олександр Венгринович
23.11.1939 – 29.11.2023

Śp. Oleksandr WenhrynowyczГоловна Управа Об'єднання лемків з великим сумом сприйняла звістку про перехід у вічність одного з нас, видатного лемківського діяча, Олександра Венгриновича, родом з Крийниці. Активного члена СФУЛО, Голову всеукраїнського товариства «Лемківщина"», Няня всіх лемків, як його називали на Тернопільщині та Україні.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та друзям покійного.

Вічна Тобі пам’ять!

Śp. Oleksandr Wenhrynowycz
23.11.1939 – 29.11.2023

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków z ogromnym smutkiem przyjął informację o śmierci jednego z nas. Wybitnego działacza łemkowskiego Oleksandra Wenhrynowycza, króry urodził się w Krynicy. Aktywnego członka SFULO, Przewodniczącego Towarzystwa „Łemkowszczyzna”. Jak to o nim mówiono na Ternopolszczyźnie oraz w Ukrainie, Niania (Няня) wszystkich Łemków.

Składamy kondolencje rodzinie, bliskim i znajomym zmarłego.

Wicznaja Tobi pamjat!

Śp. Oleksandr Wenhrynowycz


АНТОНИЧ & ГАУПТ. XXIII Лемківский Єрусалим ПЛИННА ГРАНИЦЯ — фінісаж
ANTONYCZ I HAUPT. XXIII Łemkowskie Jeruzalem PŁYNNA GRANICA — finisaż

ANTONYCZ I HAUPT. XXIII Łemkowskie Jeruzalem PŁYNNA GRANICA — finisażFinisaż wystawy zatytułowanej:
XXIII Łemkowskie Jeruzalem
Antonycz & Haupt „Płynna Granica”

18.11.2023 | sobota | 18:00,
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza,
Plac Dworzysko 5, Gorlice.

W programie wieczoru:
oprowadzanie kuratorskie, kieliszek dobrego wina, katalog z wystawy oraz dobra muzyka.
Zapraszamy!

Zobacz relację z wydarzenia na stronie gorlice.naszemiasto.pl
Łemkowskie Jeruzalem tym razem inspirowane było literackim dorobkiem Zygmunta Haupta i Bohdana Ihora Antonycza

Katalog w wersji elektronicznej:
АНТОНИЧ & ГАУПТ. XXIII Лемківский Єрусалим ПЛИННА ГРАНИЦЯ

g art

«Лемківский перстеник» | Łemkowski Pierścionek

Łemkowski PierścionekZ ogromną satysfakcją informujemy Państwa, iż Łemkowski Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Łemkowski Pierścionek (Дитячо-молодіжний фольклорний ансамбль «Лемківский перстеник»), który działa pod egidą Zjednoczenia Łemków oraz Łemkowskiej Fundacji Oświatowej im. Jana Krynickiego został wybrany jako beneficjent środków finansowych w ramach projektu „Etno Polska 2023” przyznanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Nasza organizacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu zatytułowanego „Łemkowskie sobótki — zakup strojów i obuwia".

To niezwykle ważne wsparcie działalności Zespołu, które umożliwi zakup niezbędnych strojów i obuwia, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju oraz zachowania i promocji naszego dziedzictwa kulturowego.

A przypominamy, że w tym roku Zespół obchodził swoje 20-lecie istnienia. Opiekunem artystycznym Zespołu jest dr Wiktoria Hojsak.

Etno Polska 2023

Etno Polska 2023 Etno Polska 2023

Etno Polska 2023 Etno Polska 2023 Etno Polska 2023


АНТОНИЧ & ГАУПТ. XXIII Лемківский Єрусалим ПЛИННА ГРАНИЦЯ | ANTONYCZ I HAUPT. XXIII Łemkowskie Jeruzalem PŁYNNA GRANICA

ANTONYCZ I HAUPT. XXIII Łemkowskie Jeruzalem PŁYNNA GRANICASzanowni Państwo,
tegoroczna edycja XXIII Łemkowskiego Jeruzalem zatytułowana
PŁYNNA GRANICA Antonycz i Haupt
towarzyszy 9. Festiwalowi im. Zygmunta Haupta.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie!

Serdecznie zapraszamy na ten zacny festiwal jak i na nasz wernisaż.

Szczegóły:

WERNISAŻ
07.10.2023 | SOBOTA
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych — ul. Wróblewskiego 12
14:00–15:00
ANTONYCZ I HAUPT. XXIII ŁEMKOWSKIE JERUZALEM
PŁYNNA GRANICA
kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek

OPROWADZANIE KURATORSKIE
07.10.2023 | SOBOTA
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza — Plac Dworzysko 5
19:00–21:30
ANTONYCZ I HAUPT. XXIII ŁEMKOWSKIE JERUZALEM
PŁYNNA GRANICA
kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek

Program festiwalu:
www.festiwalhaupta.pl/program-2023

Zjednoczenie Łemków jest Partnerem festiwalu.

Zobacz katalog wystawy:
АНТОНИЧ & ГАУПТ. XXIII Лемківский Єрусалим ПЛИННА ГРАНИЦЯ

art

9. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта
9. Festiwal im. Zygmunta Haupta

9. Festiwal Zygmunta Haupta

W imieniu organizatorów oraz Zjednoczenia Łemków - Partnera Festiwalu - zapraszamy na
9. Festiwal Zygmunta Haupta,
który odbędzie się w dniach
4-8.10.2022 roku w Gorlicach.
Wspaniali goście, bogate w treści spotkania i koncerty, polecamy!

Szczegóły programowe dostępne są na stronie: www.festiwalhaupta.pl


VI Zjazd mieszkańców wsi Bednarka (Боднаркa) 30.09-01.10.2023

VI Zjazd mieszkańców wsi Bednarka Serdecznie zapraszamy na Kermesz w Bednarce:

30.09.2023

 • 06:00 - Moleben na Górze Jawor,
 • 10:00 - Msza święta pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza Metropolity Przemysko - Warszawskiego.

W programie Kermeszu wystąpią:

 • Zespół folklorystyczny "Łemkowski Perstenyk" z Gorlic,
 • Zespół pieśni i tańca "Osławiane" z Mokrego,
 • Zespół folkowy "Drewutnia" z Lublina,
 • Zespół "Demaj" z Gromadki.

→ gorlice.naszemiasto.pl

g

Кермеш, Кермеш Бог тя створив

Kermesz, Kermesz, Boh tia stworył Лося, НАРОДНИЙ ДІМ
08.09.2023 | 19:00
Гратиме: Народня капеля Фогаш
Вхід безплатний.

Наше обпечиня - наша гордіст. Приходтє в вишиванках!

Kermesz, Kermesz, Boh tia stworył

Serdecznie zapraszamy na Kiermesz Parafialny w Łosiu /Remiza/
08.09.2023 r. w piątek
16.00 Służba Boża
19.00 Zabawa taneczna w ramach projektu Potańcówki Wiejskie
Zagra: ĽH Fogaš
Wstep wolny.

Nasz strój - nasza chluba. Przychodźcie w wyszywanych koszulach!

→ rolka na fb


Spektakl teatralny BOMBEL

BOMBEL spektakle Miejsce: Zdynia, Watra Łemkowska.

27.08.2023, niedziela godz. 19.30
2.09.2023, sobota godz. 19.30
9.09.2023, sobota godz. 19.30
10.09.2023, niedziela godz. 19.30

Stowarzyszenie im. Mirka Nahacza „Biały Sokół” we współpracy z Międzypokoleniową Grupą Teatralną PLEMIĘ, zaprasza na spektakl „Bombel”, według prozy Mirka Nahacza.
Spektakl przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Dzięki uprzejmości Zjednoczenia Łemków zapraszamy na teren obiektów łemkowskiej Watry w Zdyni. Mile widziany strój vintage - wieś lata 90’.
Wstęp wolny.

BOMBEL - siedzi na przystanku autobusowym, małym teatrze świata, i gada, gada... Przemawia głosem ojców, matek, sąsiadów , przodków, wiatru, drogi. Jego refleksje i wygląd zaskakują, bawią, wzruszają, budzą żywe emocje. Ten wioskowy mędrzec, aż prosi się o teatr, o większą publikę, o czułość widza...

Spektakl powstał dzięki wsparciu Off Polska i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Dotacja dotycząca projektu pt.: Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego

Dotacja dla Muzeum Lubuskiego Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim otrzymało dotację dotyczącą projektu pt.: Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Wniosek do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskał dotację w łącznej wysokości 90 000 zł - 50 000 zł w roku 2023 oraz 40 000 zł w roku 2024.

W ramach projektu podjęte zostaną działania:

 1. Przygotowanie i wydanie pod red. dra Mirosława Pecucha publikacji podsumowującej 50 konkursów pisanek pt. „Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego”. Materiałami źródłowymi będą zebrane informacje z przeprowadzonych badań terenowych oraz artykuły tematyczne opracowane przez wybitnych specjalistów z muzeów współpracujących.
 2. Przygotowanie 51. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego wraz z wystawą, jej wernisażem oraz warsztatami pisankarskimi odbywającymi się podczas otwarcia wystawy. Towarzyszyć temu będą wymiana doświadczeń twórców ludowych oraz pokaz i nauka sztuki pisankarskiej. W ramach projektu odbędzie się uroczysta premiera z szeroko zakrojoną promocją publikacji. Zostanie przygotowany film dokumentalny prezentujący historię konkursu oraz sylwetkę patrona. Zaplanowano spotkanie pisankarzy pochodzących z różnych regionów kraju z intencją propagowania kultury ludowej, tradycyjnego pisankarstwa.

Oba działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wkład własny do realizacji zadania pochodzi ze środków Województwa Lubuskiego.

→ Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolkim


41. Łemkowska Watra - plakat
Dofinansowanie

Рахуєся лем она
41. Лемківска Ватра в Ждині 14-16.07.2023

41. Watra w Zdyni В рамках заплянуваной програми хочеме використати шитки елементи культури, яки поєднуются з жіночим єстеством і творилися довгима віками. Поцікавимеся образом жінки в народних співанках, традиційним облечиньом – а особливу увагу присвятиме біжутерії. Природни косметики і народне лікування зілями будут черговом точком програми Ватри.

Побесідуєме о тим, ким били і яку мали роль в царині давньой народной медицини босорки і шептухи. Презентувати будеме силуети жінок, яки діют в ріжних сферах і суспільних кругах: культура і традиція, гуманітарна допомога, мистецтво, ремесло чи письменництво.

Буде і серйозно, і весело, і по-спортовому. Приобіцюєме, же зо шитких мір будеме ся намагати би тоти три липневи дни в Ждині стали простором позитивной енергії, душевного спокою і приятельской атмосфери.

→ watrazdynia.pl

Liczy się tylko ona
41 Łemkowska Watra w Zdyni 14-16.07.2023

W ramach planowanego programu chcemy wykorzystać wszystkie elementy kulturowe kobiecego jestestwa, które ukształtowały się na przestrzeni wieków. Sięgniemy do obrazu kobiety w ludowych pieśniach, tradycyjnego stroju, zwracając szczególna uwagę na elementy biżuterii. Naturalna kosmetyka i ludowe ziołolecznictwo będzie kolejnym punktem programowym Watry.

Porozmawiamy o znaczeniu i roli bosorek oraz szeptuch w dawnej medycynie ludowej. Zaprezentujemy współczesne sylwetki kobiet, które działają w różnych sferach, takich jak: kultura i tradycja, pomoc humanitarna, sztuka, rzemiosło czy literatura.

Będzie na poważnie, wesoło i sportowo. Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby te trzy lipcowe dni w Zdyni stały się enklawą pozytywnej energii, pogody ducha i przyjacielskiej atmosfery.

→ watrazdynia.pl


ІІI З’їзд кунков’ян

IІІ З’їзд кунков’ян13 липня 2023 р., год. 11:00
сільскіa сьвітлиця в Кункові

Гурток Об’єднання лемків в Кункові запрашат вшитких краян родом з Кункови на ІІI З’їзд кунков’ян.
Сьвяткуваня одбудутся 13 липня 2023 р. о год. 11:00 в сільскій сьвітлици в Кункові.

→ gorlice.tv

g

Заповідаме, оголашаме Ватру 2023!

Zapowiedź Watry 2023 Не є інчой можливости! 41 Лемківска ватра лем 14-16 липня 2023 рока

Така ватра, ваша ватра, наша ватра лем в Ждини! Не може вас бракувати!

Zapowiadamy, ogłaszamy datę tegorocznej Watry!

Innej możliwości nie ma! 41 Łemkowska Watra tylko 14-16 lipca 2023 roku!

Taka Watra, Wasza Watra, nasza Watra tylko w Zdyni! Nie może Was zabraknąć.


Prośba o wsparcie, zbieramy na samochód dla Zbrojnych Sił Ukrainy

Pomoc dla UkrainyDużo u nas ostatnio się dzieje. Był 33 Łemkowski Kermesz w Olchowcu, teraz przygotowania do 41 Łemkowskiej Watry, a obok, za naszą wschodnią granicą dalej trwa wojna…

Dzięki Waszemu wsparciu zakupiliśmy ostatnio 18 krótkofalówek dla jednego z oddziałów Zbrojnych Sił Ukrainy. Opłaciliśmy też naprawę samochodów osobowych służących żołnierzom do łączności między oddziałami. Podarowany przez Jana i Olgę Hładyk z Kunkowej wózek inwalidzki został przekazany do lwowskiego Centrum Rehabilitacji dla inwalidów wojennych.

Jeden z oddziałów ZSU przekazał nam kolejny list z prośbą o wsparcie w zakupie samochodów. W tej chwili to nasz główny cel zbiórki.

Bezpieczeństwo Ukrainy to też nasze bezpieczeństwo. Pomagajmy, wspierajmy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Pomoc dla Ukrainy Pomoc dla Ukrainy Pomoc dla Ukrainy


33. Лемківский кермеш в Вільхівци

33. Лемківский кермеш в Вільхівци

субота, 20.05.2023

17:30 Вечірня в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
19:00 Сценічни виступи

неділя, 21.05.2023

11:00 Літургія в греко-католицкій церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
13:00 Урочисте отвертя 33 Лемківского кермешу и привитаня гости

pdfСкачати
→ Програма ХХXIII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци

33. Łemkowski Kermesz w Olchowcu

sobota, 20.05.2023

17:30 Weczirnia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
19:00 Występy sceniczne

niedziela, 21.05.2023

11:00 Liturgia w obrządku grecko-katolickim w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
13:00 Uroczyste otwarcie 33. Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

pdfPobierz
→ Program XXXIII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

gart

POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

Pomoc humanitarna dla UkrainyZjednoczenie Łemków uruchomiło pomoc humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców, zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek wojskowych. Wspieramy finansowo Zbrojne Siły Ukrainy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Бл. пам’яті о. Григорій Назар – Парох
2.06.1974 – 14.05.2023

Śp. o. Grzegorz NazarЦими днями відійшов від нас священнослужитель Перемисько - Варшавської Архиєпархії УГКЦ в Польщі блаженної пам’яті о. Григорій Назар.

У неділю 14 травня 2023 року не дочекалися Літургії його парафіяни Білянки й Горлиць. Вони завмерли в очікуванні на свого отця. В очікуванні на молитву, яскраву його проповідь, щире, сповнене радості, запрошення до участі в житті церкви. Церкви, яка в його розумінні, в житті нації на першому місці, разом з українською мовою, рідною культурою, Сарептою, молитвою під час Лемківської ватри в Ждині; Церкви, яка не пасивна, а, навпаки, направлена на зростання, допомогу іншій людині, як душевну, так і матеріальну, на гуртування молоді.

Прощаємось з рукою жертвенності, простягненою українським біженцям та військовим.
Прощаємось з невтомним патріотом України, з оружжям безмежної допомоги й відданості.

Він уже не встигне подбати про себе, бо його призначенням було подбати... про нас!

Від імені Головної управи Об’єднання лемків складаємо Родині Покійного слова співчуття.
Нехай тягар прощання полегшить свідомість, що його закликав сам Батько Небесний, уже до інших справ.


Бл. пам’яті Олександр Колянчук
2.04.1932 – 7.05.2023

Śp. Aleksander KolańczukЗ глибоким сумом ми прийняли звістку про те, що відійшов від нас Олександр Колянчук, наш друг, який для нас, як і багатьох інших, був великим авторитетом. Він залишиться в нашій пам’яті як людина, сповнена творчих подвигів, віддана ідеї та справам складної історії українського народу, як непересічна особа з неабиякими знаннями, з притаманною йому шляхетністю та ввічливим ставленням до інших – рисами, яких сьогодні годі й шукати. Тим більше пригнічує факт, що залишає нас найстаріше покоління свідків, досвідчених історією, покоління людей, сповнених відваги й мудрості.

У 2022 році під час Свята лемківської культури Ювілейної 40-ої Лемківської ватри пана Колянчука було удостоєно орденом «Вірний предкам».

Головна управа Об’єднання лемків висловлює щирі співчуття родині покійного.

Вічна Тобі пам’ять!

Śp. Aleksander Kolańczuk
2.04.1932 – 7.05.2023

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Aleksandra Kolańczuka, naszego przyjaciela, który był dla nas i dla wielu autorytetem. Pan Aleksander był człowiekiem czynu, oddany idei i sprawom trudnej historii ukraińskiego narodu. Obdarzony inteligencją oraz niebywałą wiedzą reprezentował sobą szlachetny sposób bycia i obcowania z ludźmi, taki, którego dziś już prawie nie ma. Tym bardziej przygnębiający jest fakt, iż odchodzi od nas najstarsze pokolenie świadków, doświadczonych historią. Odważnych i mądrych.

W 2022 r. podczas Jubileuszowej 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni, wręczyliśmy Panu Kolańczukowi nagrodę „Wirnyj predkam”.

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków składa rodzinie oraz najbliższym szczere kondolencje.

Wicznaja Tobi pamjat!

Śp. Aleksander Kolańczuk


POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

Pomoc humanitarna dla UkrainyZjednoczenie Łemków uruchomiło pomoc humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców, zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek wojskowych. Wspieramy finansowo Zbrojne Siły Ukrainy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Czas podsumowań oraz refleksji

Czas podsumowań oraz refleksjiDokładnie rok temu Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę. Dokładnie rok temu z niedowierzaniem słuchaliśmy informacji o tym co się stało i zadawaliśmy sobie pytanie jak to możliwe, żeby w XXI w. w Europie, na naszych oczach i w bliskim sąsiedztwie doszło do wojny?
Minął rok, a wojna dalej trwa!

Co się zmieniło w nas przez ten rok? Niestety trochę się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. Natomiast z punktu widzenia organizacji pomocy humanitarnej, wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Nasze działania są bardziej systematyczne, docelowe, odpowiadamy na konkretne potrzeby, realizujemy zakupy według potrzeb i bezpośrednio do rąk potrzebujących. Nie ma już chaosu informacyjnego i chaosu w działaniu, jak na początku, kiedy wszyscy uczyliśmy się jak pomagać.

Wypracowaliśmy swoją ścieżkę niesienia pomocy w oparciu o sprawdzoną sieć powiazań z innymi ludźmi oraz organizacjami. I to właśnie z perspektywy czasu, wydaje się nam najważniejsze. Czynnik ludzki jest bardzo istotny, na nim wspiera się logistyka, zbiórka pieniędzy i wiele innych, mniejszych działań, które składają się na efekt. A efektem jest fakt, iż docieramy z pomocą w miejsca newralgiczne, których w Ukrainie nadal jest bardzo dużo.

W ramach działalności humanitarnej Zjednoczenie Łemków współpracowało ze wspaniałymi ludźmi, z niektórymi byliśmy zaprzyjaźnieni, innych dopiero poznawaliśmy. Dziękujemy osobom, które razem z nami włączyły się w pomoc, a są to:

Piotr Banias, Teresa Banias, Anna Barnat, Jerzy Barszcz, Dziki Beskid, Mariusz Biłyk, Dziki Bo, Wiktoria Hojsak, Mariola Kareł-Szlanta, Izabela Krzyszocha, Mykola Krupej, Paulina Lebioda, Joanna Łabowska, Jakub Łakomy, Halina Majczak, Ostap Malyniuk, Magdalena Mayer, Katarzyna Oleś, Dorota Róż, Tetiana Skoromna, Andrij Strekhaluk, Grzegorz Suchanicz, Grzegorz Sztwiertnia, Ewa Świątkowska, Grzegorz Trochanowski, Paweł Węglarz, Włodzimierz Woźnica, Natalia Yanishewska, Joanna Zemanek.

Dziekujemy, że mogliśmy razem z Wami działać.
Dziękujemy za zaufanie.

Pomagamy żołnierzom, medykom i ludności cywilnej. Pomoc dostarczamy bezpośrednio do rąk. Możesz nas wesprzeć.

Zjednoczenie Łemków
Bank Pekao
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340
Tytuł: Darowizna Pomoc Ukrainie

Poniżej relacja fotograficzna z przekazanej pomocy do 28.01.2023, która pokazuje, jak działa nasze sieciowanie, w które każdy wnosi coś od siebie w imię wspólnej, dobrej sprawy.

- Agregat dla oddziału wojskowego: Natalia Yanishewska, Andrij Strekhaluk oraz Zjednoczenie Łemków,
- ogrzewacze chemiczne do butów i rąk: Magdalena Mayer, Ostap Malyniuk,
- 120 kg ryżu, żywność wysokokaloryczna od Włodzimierza Woźnicy,
- transport do Jaślisk: Dziki Bo,
- transport z Jaślisk do Lwowa: Dziki Beskid,
- transport ze Lwowa w uzgodnione miejsca: Tetiana Skoromna.

Tak to robimy z Waszą pomocą i dzięki Waszemu wsparciu!

g

Великдень 2023 / Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Христос Воскрес!

Всяких благ – кріпкого здоров’я,
щастя, успіхів та непохитної внутрішньої рівноваги,
бажаємо Вам в оці найближчі дні, сповнені довір’я,
взаємоповаги
та віри в краще, мирне майбутнє!

Головна управа Об’єднання лемків
Лемківщина, Великдень, 2023 p.


Лемківска писанка - варштати

Лемківска писанка - варштатиЦентр культури ім. Б.І. Антонича,
пл. Двориско 5,
Горлиці
25 березня (субота), год. 17:00

Варштати писаня писанок,
занятя провадит: Наталія Янішевська. Мінімальна кількіст учасників то 5 осіб.
Матеріали доступни на місци, треба лем прити.
Запрашаме! 🙂

Писанки майстрині можна озерати на сторінці ФБ: →  Natartistudio / Авторські писанки

Łemkowska pisanka - warsztaty

Gorlickie CK im. B.I. Antonycza
ul. Plac Dworzysko 5
25 marca (sobota), godz. 17:00

Spontaniczne warsztaty pisankarskie, prowadząca: Natalia Janiszewska.
Minimalna ilość uczestników: 5 osób.
Materiały dostępne na miejscu, trzeba tylko przyjść.
Zapraszamy! 🙂

Pisankarskie dzieła prowadzącej można obejrzeć na fb: →  Natartistudio / Авторські писанки

g

Як я си засьпівам… Варштати білого сьпіву

Варштати білого сьпівусубота 18.03.2023 р., год. 11:00 до 17:00
перерва 13:30 до 15:00
неділя 19.03.2023 р., год. 10:00 до 15:00
перерва 12:00 до 13:30

Занятя провадит Вітольд Козловскі.
Участ є безплатна.
Записатися мож до 17.03.2023 на:
→ lemkounion@poczta.onet.pl
Місця обмежени.

Jak ja sy zaśpiwam… Dwudniowe warsztaty śpiewu białego

sobota 18.03.2023 r., godz. 11:00 do 17:00 | przerwa od 13:30 do 15:00
niedziela 19.03.2023 r., godz. 10:00 do 15:00 | przerwa od 12:00 do 13:30

Zajęcia prowadzi Witold Kozłowski. Warsztaty są bezpłatne.
Zapisy do 17.03.2023 nа: →  lemkounion@poczta.onet.pl
Ilość miejsc ograniczona.

Zobacz relację z wydarzenia:
→  Witold Kozłowski, instruktor emisji głosu i śpiewu białego z ponad 25-letnim doświadczeniem poprowadził warsztaty w Gorlicach | GORLICE.NASZEMIASTO.PL


50. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського | Гожув Великопольський

50. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОКОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 50. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках). Всередину, будь ласка, покладіть картку із: ім’ям, прізвищем та віком автора та інформацією, звідки походять мотиви прикрас на писанках та роздрукований та підписаним інформаційним положенням про обробку даних (можна завантажити під оголошенням про конкурс). Просимо послати до 13.03.2023 р. на адресу:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
з допискою: konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом ostrożnie szkło. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 2.04.2023 p. Розпорядок Конкурсу доступний на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

Проект фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського

50. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego | Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie Wielkopolskim oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 50. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanymi: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz informacją, skąd pochodzą motywy zdobień na pisankach oraz wydrukowaną i podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych (dostępną do pobrania pod ogłoszeniem o konkursie).
Dobrze opakowaną paczkę należy wysłać do 13 marca 2023 roku na adres:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskami: konkurs pisanek oraz ostrożnie szkło.

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego im Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, której uroczyste otwarcie nastąpi 2 kwietnia 2023 roku (Niedziela Palmowa).

Informacje na stronie: → muzeumlubuskie.pl

Regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do pobrania:

pdf8.02.2023
→ Regulamin konkursu

pdf8.02.2028
→ Klauzula informacyjna

Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Logosy


ЛЕМКО Fashion 2023

LЕМКО Fashion 2023Мотузкова прикраса
п’ятниця, 24.02.2023, 18:00 г.

Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци. Записатися можна на: lemkounion@poczta.onet.pl
Занятя провадит Аґніешка Барщ-Биліца. Місця обмежени.
Запрашаме!

LЕМКО Fashion 2023

Biżuteria ze sznurka
piątek, 24.02.2023, godz.18:00
| Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu. Zapisy na:
lemkounion@poczta.onet.pl
Zajęcia prowadzi Agnieszka Barszcz-Bylica. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy!

Zobacz relację z wydarzenia:
→  U Antonycza rządziły motki i gałganki. Kilka pań podjęło się nauki makramy. Poznały tajemnicę działania maszynki dziewiarskiej | GORLICE.NASZEMIASTO.PL

g

Zaproszenie

Zaproszenie 2023Koło Terenowe Zjednoczenia Łemków w Legnicy organizuje imprezę taneczną kończącą karnawał.

W imieniu organizatora Adama Wiewiórki serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji oraz rezerwacja miejsc pod tel.:
609 651 536
Do tańca zagra zespół Wodohraj.

Бажаме вам доброй забави!


Międzypokoleniowe spotkanie świąteczne
Ide źwizda czudna...

Ide źwizda czudna... 21.01.2023 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach

Zapraszamy na międzypokoleniowe, noworoczne i świąteczne spotkanie.

W programie wieczoru koncerty:
Julia Doszna & Mirosław Bogoń,
Występ Dziecięcego Zespołu Łemkowski Pierścionek,
Występ Dziecięcego Zespołu Barwinok z Krakowa,
Mołoda Łemkiwszczyna ze Lwowa,
dr. Wiktoria Hojsak – Łemkowskie zwyczaje świąteczne,
Anna Dobrowolska – Prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych,

Wspólne kolędowanie i biesiadowanie.

Nie może Was zabraknąć przy naszym stole!

Zobacz relację z wydarzenia:
→  Ide źwizda czudna... Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach zaprosiło na międzypokoleniowe spotkanie świąteczne | Gazeta Gorlicka


Kolędowanie w Krynicy

Лемківский вертеп в КриниціЛемківский вертеп в Криниці
14-15.01.2023
Чекайте колядників в своїх домівках од години 13:00 до пізной ночи

Łemkowskie kolędowanie w Krynicy
14-15.01.2023
Oczekujcie kolędników w swoich domach od godziny 13:00 do późnej nocy


POMOC HUMANITARNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Pomoc humanitarna dla uchodźców z UkrainyZjednoczenie Łemków uruchamia bezpośrednią pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Іде зьвізда чудна — лемківске колядуваня

Ide źwizda czudna — łemkowskie kolędowanie8.01.2023, год. 16:00
греко-католицка церков в Криниці,
вул. Крашевского 177

Мар’янна Железна і Фоґаш (Словаччина)
Благовіст – хор греко-католицкой парохії в Криниці (Польща)
Вхід безплатний

Ide źwizda czudna — łemkowskie kolędowanie

8.01.2023, godz. 16:00
cerkiew greckokatolicka w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 177

Marianna Železná i ĽH Fogaš (Słowacja)
Blahowist – chór parafii grecko-katolickiej w Krynicy-Zdroju (Polska)
Wstęp wolny

g