Архів подій 2023 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2023 r.


ІІI З’їзд кунков’ян

IІІ З’їзд кунков’ян13 липня 2023 р., год. 11:00
сільскіa сьвітлиця в Кункові

Гурток Об’єднання лемків в Кункові запрашат вшитких краян родом з Кункови на ІІI З’їзд кунков’ян.
Сьвяткуваня одбудутся 13 липня 2023 р. о год. 11:00 в сільскій сьвітлици в Кункові.

→ gorlice.tv

g

Заповідаме, оголашаме Ватру 2023!

Zapowiedź Watry 2023 Не є інчой можливости! 41 Лемківска ватра лем 14-16 липня 2023 рока

Така ватра, ваша ватра, наша ватра лем в Ждини! Не може вас бракувати!

Zapowiadamy, ogłaszamy datę tegorocznej Watry!

Innej możliwości nie ma! 41 Łemkowska Watra tylko 14-16 lipca 2023 roku!

Taka Watra, Wasza Watra, nasza Watra tylko w Zdyni! Nie może Was zabraknąć.


Prośba o wsparcie, zbieramy na samochód dla Zbrojnych Sił Ukrainy

Pomoc  dla UkrainyDużo u nas ostatnio się dzieje. Był 33 Łemkowski Kermesz w Olchowcu, teraz przygotowania do 41 Łemkowskiej Watry, a obok, za naszą wschodnią granicą dalej trwa wojna…

Dzięki Waszemu wsparciu zakupiliśmy ostatnio 18 krótkofalówek dla jednego z oddziałów Zbrojnych Sił Ukrainy. Opłaciliśmy też naprawę samochodów osobowych służących żołnierzom do łączności między oddziałami. Podarowany przez Jana i Olgę Hładyk z Kunkowej wózek inwalidzki został przekazany do lwowskiego Centrum Rehabilitacji dla inwalidów wojennych.

Jeden z oddziałów ZSU przekazał nam kolejny list z prośbą o wsparcie w zakupie samochodów. W tej chwili to nasz główny cel zbiórki.

Bezpieczeństwo Ukrainy to też nasze bezpieczeństwo. Pomagajmy, wspierajmy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Pomoc  dla Ukrainy Pomoc  dla Ukrainy Pomoc  dla Ukrainy


33. Лемківский кермеш в Вільхівци

33. Лемківский кермеш в Вільхівци

субота, 20.05.2023

17:30 Вечірня в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
19:00 Сценічни виступи

неділя, 21.05.2023

11:00 Літургія в греко-католицкій церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
13:00 Урочисте отвертя 33 Лемківского кермешу и привитаня гости

pdfСкачати
→ Програма ХХXIII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци

33. Łemkowski Kermesz w Olchowcu

sobota, 20.05.2023

17:30 Weczirnia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
19:00 Występy sceniczne

niedziela, 21.05.2023

11:00 Liturgia w obrządku grecko-katolickim w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
13:00 Uroczyste otwarcie 33. Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

pdfPobierz
→ Program XXXIII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

gart

POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

Pomoc humanitarna dla  UkrainyZjednoczenie Łemków uruchomiło pomoc humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców, zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek wojskowych. Wspieramy finansowo Zbrojne Siły Ukrainy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Бл. пам’яті о. Григорій Назар – Парох
2.06.1974 – 14.05.2023

Śp. o. Grzegorz NazarЦими днями відійшов від нас священнослужитель Перемисько - Варшавської Архиєпархії УГКЦ в Польщі блаженної пам’яті о. Григорій Назар.

У неділю 14 травня 2023 року не дочекалися Літургії його парафіяни Білянки й Горлиць. Вони завмерли в очікуванні на свого отця. В очікуванні на молитву, яскраву його проповідь, щире, сповнене радості, запрошення до участі в житті церкви. Церкви, яка в його розумінні, в житті нації на першому місці, разом з українською мовою, рідною культурою, Сарептою, молитвою під час Лемківської ватри в Ждині; Церкви, яка не пасивна, а, навпаки, направлена на зростання, допомогу іншій людині, як душевну, так і матеріальну, на гуртування молоді.

Прощаємось з рукою жертвенності, простягненою українським біженцям та військовим.
Прощаємось з невтомним патріотом України, з оружжям безмежної допомоги й відданості.

Він уже не встигне подбати про себе, бо його призначенням було подбати... про нас!

Від імені Головної управи Об’єднання лемків складаємо Родині Покійного слова співчуття.
Нехай тягар прощання полегшить свідомість, що його закликав сам Батько Небесний, уже до інших справ.


Бл. пам’яті Олександр Колянчук
2.04.1932 – 7.05.2023

Śp. Aleksander KolańczukЗ глибоким сумом ми прийняли звістку про те, що відійшов від нас Олександр Колянчук, наш друг, який для нас, як і багатьох інших, був великим авторитетом. Він залишиться в нашій пам’яті як людина, сповнена творчих подвигів, віддана ідеї та справам складної історії українського народу, як непересічна особа з неабиякими знаннями, з притаманною йому шляхетністю та ввічливим ставленням до інших – рисами, яких сьогодні годі й шукати. Тим більше пригнічує факт, що залишає нас найстаріше покоління свідків, досвідчених історією, покоління людей, сповнених відваги й мудрості.

У 2022 році під час Свята лемківської культури Ювілейної 40-ої Лемківської ватри пана Колянчука було удостоєно орденом «Вірний предкам».

Головна управа Об’єднання лемків висловлює щирі співчуття родині покійного.

Вічна Тобі пам’ять!

Śp. Aleksander Kolańczuk
2.04.1932 – 7.05.2023

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Aleksandra Kolańczuka, naszego przyjaciela, który był dla nas i dla wielu autorytetem. Pan Aleksander był człowiekiem czynu, oddany idei i sprawom trudnej historii ukraińskiego narodu. Obdarzony inteligencją oraz niebywałą wiedzą reprezentował sobą szlachetny sposób bycia i obcowania z ludźmi, taki, którego dziś już prawie nie ma. Tym bardziej przygnębiający jest fakt, iż odchodzi od nas najstarsze pokolenie świadków, doświadczonych historią. Odważnych i mądrych.

W 2022 r. podczas Jubileuszowej 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni, wręczyliśmy Panu Kolańczukowi nagrodę „Wirnyj predkam”.

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków składa rodzinie oraz najbliższym szczere kondolencje.

Wicznaja Tobi pamjat!

Śp. Aleksander Kolańczuk


POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

Pomoc humanitarna dla  UkrainyZjednoczenie Łemków uruchomiło pomoc humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców, zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek wojskowych. Wspieramy finansowo Zbrojne Siły Ukrainy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Czas podsumowań oraz refleksji

Czas podsumowań oraz refleksjiDokładnie rok temu Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę. Dokładnie rok temu z niedowierzaniem słuchaliśmy informacji o tym co się stało i zadawaliśmy sobie pytanie jak to możliwe, żeby w XXI w. w Europie, na naszych oczach i w bliskim sąsiedztwie doszło do wojny?
Minął rok, a wojna dalej trwa!

Co się zmieniło w nas przez ten rok? Niestety trochę się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. Natomiast z punktu widzenia organizacji pomocy humanitarnej, wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Nasze działania są bardziej systematyczne, docelowe, odpowiadamy na konkretne potrzeby, realizujemy zakupy według potrzeb i bezpośrednio do rąk potrzebujących. Nie ma już chaosu informacyjnego i chaosu w działaniu, jak na początku, kiedy wszyscy uczyliśmy się jak pomagać.

Wypracowaliśmy swoją ścieżkę niesienia pomocy w oparciu o sprawdzoną sieć powiazań z innymi ludźmi oraz organizacjami. I to właśnie z perspektywy czasu, wydaje się nam najważniejsze. Czynnik ludzki jest bardzo istotny, na nim wspiera się logistyka, zbiórka pieniędzy i wiele innych, mniejszych działań, które składają się na efekt. A efektem jest fakt, iż docieramy z pomocą w miejsca newralgiczne, których w Ukrainie nadal jest bardzo dużo.

W ramach działalności humanitarnej Zjednoczenie Łemków współpracowało ze wspaniałymi ludźmi, z niektórymi byliśmy zaprzyjaźnieni, innych dopiero poznawaliśmy. Dziękujemy osobom, które razem z nami włączyły się w pomoc, a są to:

Piotr Banias, Teresa Banias, Anna Barnat, Jerzy Barszcz, Dziki Beskid, Mariusz Biłyk, Dziki Bo, Wiktoria Hojsak, Mariola Kareł-Szlanta, Izabela Krzyszocha, Mykola Krupej, Paulina Lebioda, Joanna Łabowska, Jakub Łakomy, Halina Majczak, Ostap Malyniuk, Magdalena Mayer, Katarzyna Oleś, Dorota Róż, Tetiana Skoromna, Andrij Strekhaluk, Grzegorz Suchanicz, Grzegorz Sztwiertnia, Ewa Świątkowska, Grzegorz Trochanowski, Paweł Węglarz, Włodzimierz Woźnica, Natalia Yanishewska, Joanna Zemanek.

Dziekujemy, że mogliśmy razem z Wami działać.
Dziękujemy za zaufanie.

Pomagamy żołnierzom, medykom i ludności cywilnej. Pomoc dostarczamy bezpośrednio do rąk. Możesz nas wesprzeć.

Zjednoczenie Łemków
Bank Pekao
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340
Tytuł: Darowizna Pomoc Ukrainie

Poniżej relacja fotograficzna z przekazanej pomocy do 28.01.2023, która pokazuje, jak działa nasze sieciowanie, w które każdy wnosi coś od siebie w imię wspólnej, dobrej sprawy.

- Agregat dla oddziału wojskowego: Natalia Yanishewska, Andrij Strekhaluk oraz Zjednoczenie Łemków,
- ogrzewacze chemiczne do butów i rąk: Magdalena Mayer, Ostap Malyniuk,
- 120 kg ryżu, żywność wysokokaloryczna od Włodzimierza Woźnicy,
- transport do Jaślisk: Dziki Bo,
- transport z Jaślisk do Lwowa: Dziki Beskid,
- transport ze Lwowa w uzgodnione miejsca: Tetiana Skoromna.

Tak to robimy z Waszą pomocą i dzięki Waszemu wsparciu!

g

Великдень 2023 / Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Христос Воскрес!

Всяких благ – кріпкого здоров’я,
щастя, успіхів та непохитної внутрішньої рівноваги,
бажаємо Вам в оці найближчі дні, сповнені довір’я,
взаємоповаги
та віри в краще, мирне майбутнє!

Головна управа Об’єднання лемків
Лемківщина, Великдень, 2023 p.


Лемківска писанка - варштати

Лемківска писанка - варштатиЦентр культури ім. Б.І. Антонича,
пл. Двориско 5,
Горлиці
25 березня (субота), год. 17:00

Варштати писаня писанок,
занятя провадит: Наталія Янішевська. Мінімальна кількіст учасників то 5 осіб.
Матеріали доступни на місци, треба лем прити.
Запрашаме! 🙂

Писанки майстрині можна озерати на сторінці ФБ: →  Natartistudio / Авторські писанки

Łemkowska pisanka - warsztaty

Gorlickie CK im. B.I. Antonycza
ul. Plac Dworzysko 5
25 marca (sobota), godz. 17:00

Spontaniczne warsztaty pisankarskie, prowadząca: Natalia Janiszewska.
Minimalna ilość uczestników: 5 osób.
Materiały dostępne na miejscu, trzeba tylko przyjść.
Zapraszamy! 🙂

Pisankarskie dzieła prowadzącej można obejrzeć na fb: →  Natartistudio / Авторські писанки

g

Як я си засьпівам… Варштати білого сьпіву

Варштати білого сьпівусубота 18.03.2023 р., год. 11:00 до 17:00
перерва 13:30 до 15:00
неділя 19.03.2023 р., год. 10:00 до 15:00
перерва 12:00 до 13:30

Занятя провадит Вітольд Козловскі.
Участ є безплатна.
Записатися мож до 17.03.2023 на:
→ lemkounion@poczta.onet.pl
Місця обмежени.

Jak ja sy zaśpiwam… Dwudniowe warsztaty śpiewu białego

sobota 18.03.2023 r., godz. 11:00 do 17:00 | przerwa od 13:30 do 15:00
niedziela 19.03.2023 r., godz. 10:00 do 15:00 | przerwa od 12:00 do 13:30

Zajęcia prowadzi Witold Kozłowski. Warsztaty są bezpłatne.
Zapisy do 17.03.2023 nа: →  lemkounion@poczta.onet.pl
Ilość miejsc ograniczona.

Zobacz relację z wydarzenia:
→  Witold Kozłowski, instruktor emisji głosu i śpiewu białego z ponad 25-letnim doświadczeniem poprowadził warsztaty w Gorlicach | GORLICE.NASZEMIASTO.PL


50. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського | Гожув Великопольський

50. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОКОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 50. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках). Всередину, будь ласка, покладіть картку із: ім’ям, прізвищем та віком автора та інформацією, звідки походять мотиви прикрас на писанках та роздрукований та підписаним інформаційним положенням про обробку даних (можна завантажити під оголошенням про конкурс). Просимо послати до 13.03.2023 р. на адресу:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
з допискою: konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом ostrożnie szkło. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 2.04.2023 p. Розпорядок Конкурсу доступний на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

Проект фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського

50. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego | Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie Wielkopolskim oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 50. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanymi: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz informacją, skąd pochodzą motywy zdobień na pisankach oraz wydrukowaną i podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych (dostępną do pobrania pod ogłoszeniem o konkursie).
Dobrze opakowaną paczkę należy wysłać do 13 marca 2023 roku na adres:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskami: konkurs pisanek oraz ostrożnie szkło.

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego im Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, której uroczyste otwarcie nastąpi 2 kwietnia 2023 roku (Niedziela Palmowa).

Informacje na stronie: → muzeumlubuskie.pl

Regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do pobrania:

pdf8.02.2023
→ Regulamin konkursu

pdf8.02.2028
→ Klauzula informacyjna

Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Logosy


ЛЕМКО Fashion 2023

LЕМКО Fashion 2023Мотузкова прикраса
п’ятниця, 24.02.2023, 18:00 г.

Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци. Записатися можна на: lemkounion@poczta.onet.pl
Занятя провадит Аґніешка Барщ-Биліца. Місця обмежени.
Запрашаме!

LЕМКО Fashion 2023

Biżuteria ze sznurka
piątek, 24.02.2023, godz.18:00
| Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu. Zapisy na:
lemkounion@poczta.onet.pl
Zajęcia prowadzi Agnieszka Barszcz-Bylica. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy!

Zobacz relację z wydarzenia:
→  U Antonycza rządziły motki i gałganki. Kilka pań podjęło się nauki makramy. Poznały tajemnicę działania maszynki dziewiarskiej | GORLICE.NASZEMIASTO.PL

g

Zaproszenie

Zaproszenie 2023Koło Terenowe Zjednoczenia Łemków w Legnicy organizuje imprezę taneczną kończącą karnawał.

W imieniu organizatora Adama Wiewiórki serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji oraz rezerwacja miejsc pod tel.:
609 651 536
Do tańca zagra zespół Wodohraj.

Бажаме вам доброй забави!


Międzypokoleniowe spotkanie świąteczne
Ide źwizda czudna...

Ide źwizda czudna... 21.01.2023 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach

Zapraszamy na międzypokoleniowe, noworoczne i świąteczne spotkanie.

W programie wieczoru koncerty:
Julia Doszna & Mirosław Bogoń,
Występ Dziecięcego Zespołu Łemkowski Pierścionek,
Występ Dziecięcego Zespołu Barwinok z Krakowa,
Mołoda Łemkiwszczyna ze Lwowa,
dr. Wiktoria Hojsak – Łemkowskie zwyczaje świąteczne,
Anna Dobrowolska – Prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych,

Wspólne kolędowanie i biesiadowanie.

Nie może Was zabraknąć przy naszym stole!

Zobacz relację z wydarzenia:
→  Ide źwizda czudna... Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach zaprosiło na międzypokoleniowe spotkanie świąteczne | Gazeta Gorlicka


Kolędowanie w Krynicy

Лемківский вертеп в КриниціЛемківский вертеп в Криниці
14-15.01.2023
Чекайте колядників в своїх домівках од години 13:00 до пізной ночи

Łemkowskie kolędowanie w Krynicy
14-15.01.2023
Oczekujcie kolędników w swoich domach od godziny 13:00 do późnej nocy


POMOC HUMANITARNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Pomoc humanitarna dla uchodźców z UkrainyZjednoczenie Łemków uruchamia bezpośrednią pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Іде зьвізда чудна — лемківске колядуваня

Ide źwizda czudna — łemkowskie kolędowanie8.01.2023, год. 16:00
греко-католицка церков в Криниці,
вул. Крашевского 177

Мар’янна Железна і Фоґаш (Словаччина)
Благовіст – хор греко-католицкой парохії в Криниці (Польща)
Вхід безплатний

Ide źwizda czudna — łemkowskie kolędowanie

8.01.2023, godz. 16:00
cerkiew greckokatolicka w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 177

Marianna Železná i ĽH Fogaš (Słowacja)
Blahowist – chór parafii grecko-katolickiej w Krynicy-Zdroju (Polska)
Wstęp wolny

g