Zjednoczenie Łemków logo

VI З’їзд боднарчан

30.09-1.10.2023 | Боднарка

VI Zjazd bednarczan

30.09-1.10.2023 | Bednarka

gorlice.naszemiasto.pl

zdjęcia: Lech Klimek

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych