Zjednoczenie Łemków logo

Лемcosmetik 2023 - варштати натурaльной косметики

8.12.2023, 18:00
Центр культури ім. Б.І. Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці | Занятя провадит Анна Чухта

Lemcosmetik 2023 - warsztaty kosmetyki naturalnej

8.12.2023, 18:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice | Zajęcia prowadzi Anna Czuchta

Autor zdjęć: Halina Gajda