Zjednoczenie Łemków logo

ІІI З’їзд кунков’ян

13.07.2023; 11:00 | Кунковa

III Zjazd kunkowian

13.07.2023; 11:00 | Kunkowa

gorlice.tv

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych