Zjednoczenie Łemków logo

XXXIII Лемківский кермеш в Вільхівци

20-21.05.2023 | Вільхівець

XXXIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu

20-21.05.2023 | Olchowiec

20.05.2023

21.05.2023

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych