Zjednoczenie Łemków logo

З допомогою Україні

5.09.2022 - 28.01.2023 | Горлиці

Z pomocą dla Ukrainy

5.09.2022 - 28.01.2023 | Gorlice

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych