Zjednoczenie Łemków logo

ЛЕМКО Fashion 2023

24.02.2023, 18:00
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці | Занятя провадит Аґніешка Барщ-Биліца

ЛЕМКО Fashion 2023

24.02.2023, 18:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice | Zajęcia prowadzi Agnieszka Barszcz-Bylica

Zobacz relację z wydarzenia:
→  U Antonycza rządziły motki i gałganki. Kilka pań podjęło się nauki makramy. Poznały tajemnicę działania maszynki dziewiarskiej | GORLICE.NASZEMIASTO.PL

Autor zdjęć: GORLICE.NASZEMIASTO.PL