Zjednoczenie Łemków logo

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - вернісаж - ЛОДЗЬ

27.02.2018 р., 18:00 | MIEJSKA GALERIA SZTUKI в ЛОДЗІ, Ośrodek Propagandy Sztuki

XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom" - wernisaż - Łódź

27.02.2018 r., 18:00 | MIEJSKA GALERIA SZTUKI w ŁODZI, Ośrodek Propagandy Sztuki

→ Zobacz też: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem (foto)

→ Relacja filmowa TVP3 ŁÓDŹ: WYSTAWA "PUSTY DOM XVII - ŁEMKOWSKIE JERUZALEM" (film)

Zdjęcia Miejskiej Galerii Sztuki w ŁODZI: