Zjednoczenie Łemków logo

Українсько-український кордон - Андрій Лубка - авторске спітканя, ведучий Зємовіт Щерек

30.09.2018, 13:30 | Центр культури ім. Б.І. Антонича | Горлиці

Granica ukraińsko-ukraińska — Andrij Lubka - spotkanie autorskie; moderator: Ziemowit Szczerek

30.09.2018, 13:30 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza - w ramach 4. Festiwalu im. Zygmunta Haupta | Gorlice