Конкурси


Strona główna Dodatkowe informacje Konkursy


Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych
do udziałuw 3. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO
Łemkowszczyzna okiem dziecka
w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I - klasy 0 – IV: Łemkowszczyzna okiem dziecka

 • Kategoria II - klasy V – VIII:Turystycznymi szlakami Łemkowszczyzny

REGULAMIN KONKURSOWY

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów w dwóch kategoriach wiekowych z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach:
  • kategoria I - klasy „0” – IV,
  • kategoria II - klasy V – VIII
 4. Temat konkursu dla kategorii I: Łemkowszczyzna okiem dziecka.
 5. Temat konkursu dla kategorii II: Turystycznymi szlakami Łemkowszczyzny.
 6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 7. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 8. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2020 r.
 9. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 10 czerwca 2020 r. na w/w adres (patrz punkt nr 8).
 10. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVIII Łemkowskiej Watrze w Zdyni w piątek, 17.07.2020 roku
 11. Dla trójki laureatów w każdej kategorii konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 12. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 14. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 15. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf24.01.2020
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /doc/

pdf24.01.2020
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI /pdf/

pdf24.01.2020
→ PLAKAT konkursowy /A3, pdf/

Finał konkursu plastycznego Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019

Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu Łemkowszczyzna okiem dziecka - łemkowski strój. W załączniku przesyłamy listę nagrodzonych, osób które zajęły miejsca na podium oraz wszystkich wyróżnionych.
Zapraszamy nagrodzone dzieci wraz z opiekunami, na 37. Łemkowską Watrę w Zdyni, gdzie w piątek 19.07.2019 roku o godz. 17.15, na scenie głównej zostaną wręczone nagrody wszystkim tym, których odnajdziecie Państwo na liście (prosimy o przybycie na godz. 17.00 i zgłoszenie się u obsługi sceny w celu potwierdzenia obecności). Przypominamy również, że wymienione na liście dzieci, wraz z opiekunami mają darmowy wstęp na Watrę.
Pozostałym dzieciom i opiekunom serdecznie dziękujemy za piękne prace i zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku. Wszystkie nadesłane rysunki zawisną w Chyży, na Watrze w Zdyni. Zapraszamy do obejrzenia prac! Pozdrawiamy.

Anna Banias i o. Arkadiusz Trochanowski

Program 37. Łemkowskiej Watry w Zdyni:
→ www.watrazdynia.pl

pdfDo pobrania:
→ Wyniki konkursu plastycznego Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w 2. edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO "Łemkowszczyzna okiem dziecka" pod tytułem:
Świąteczne stroje Łemków.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.

REGULAMIN KONKURSOWY

 1. Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
 2. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z każdej szkoły, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej.
 5. Prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką w formacie A3 lub A4 mają być interpretacją autora dotyczącą Łemkowszczyzny. Praca musi zawierać przyklejony na odwrocie: tytuł (nadany przez autora), imię, nazwisko, wiek, klasę, miejsce zamieszkania autora oraz imię i nazwisko opiekuna.
 6. Prace należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
  Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2019 r.
 7. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie /patrz niżej: DO POBRANIA/ prosimy przesłać razem z pracą konkursową do 1 czerwca 2019 r. na w/w adres /patrz punkt nr 6/.
 8. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVII Łemkowskiej Watrze w Zdyni w piątek, 19.07.2019 roku o godz. 17:15
 9. Dla trójki laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
 10. Regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.lemkounion.pl
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
 12. Za powołanie komisji konkursowej odpowiada Zjednoczenie Łemków w Gorlicach.
 13. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 15. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA

pdf1.07.2019
→ Wyniki konkursu plastycznego Łemkowszczyzna okiem dziecka 2019

pdf23.02.2019
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI

pdf23.02.2019
→ REGULAMIN Konkursu wraz z ZAŁĄCZNIKAMI

Лауреати конкурсів - 24.07.2018

Laureaci konkursówОб`єднання Лемків оголосило два конкурси для дітей та молоді. Конкурс був відкритий так для поляків як і лемків. Кожний з тих конкурсів мав за завдання зацікавити наймолодших рідною землею. Показати, що Лемківщина то земля на якій жили, жиють та будуть жити лемки.

Перший рисунковй конкурс Лемківщина оком дитини мав показати з чим найкращим асоціюють діти лемківський бескид. На малюнках діти представили Церкви, ікони, лемківські хижі, придорожні хрести та прекрасний лемківський краєвид.
Надісланих праць було 50 а жирі вибрало 3 найкращі та признало 18 вирізнень. Опікуни дітей, які зайняли три головні місця ортимали від організаторів Варти безплатний вхід на свято лемківської культури. Нагороди спонсорували: Об`єднання Лемків, Освітня Фундація ім. Івана Криницького та Петро Сич з Мєндзижеча. Відповідальними за проведення конкурсу були Анна Баніас з Лося та о. др Аркадій Трохановський з Валча.

До другого конкурсу Конкурс знання про Лемкіщину зголошено 2 праці, які отримали вирізнення. Тут треба було написати письмову працю про одне із своїх місцевостей, звідки мої коріння. Конкурс виявився дуже трудним, тому жирі вирішило признати два вирізнення.
Усіх переможців та вирізнених нагороджено в часі 36 Лемківської Ватри в Ждині. Найкращі праці можна було оглядати в лемківській хижі в часі Ватри. Дякуємо всім особам, вчителям, опікунам, які допомогли провести ці конкурси. Особливо дякуємо пану Івану Криницькому та Петрові Сичу та Головній Управі Об`єднання Лемків в Горлицях за підтримання цього заходу і прекрасні нагороди.
Переможці рисункового конкурсу Лемківщина оком дитини:

ЛАУРЕАТИ
1. Боднар Ганна з Перемишля,
2. Адріан Бучинський з Висови,
3. Миколай Бочнєвич з Пшемкова,

ВИРІЗНЕННЯ
Оксана Свіатківска з Криниці, Юлія Завіла з Брунар, Юстина Хрущ з Ганчови, Наталія Святківска з Криниці, Мая Макух з Криниці, Вікторія Макух з Криниці, Магдалена Святівска з Криниці, Каміля Рутка з Горлиць, Матильда Жезьнік з Ріпок, Юліана Лазор з Перемишля, Себастіан Дрозд з Ізби, Штефан Майчак з Горлиць, Петро Кіх з Перемишля, Давид Чарнота з Санкова, Меланія Ревак з Вроцлава, Тамара Троханівська з Кракова, Дарія Ковальска з Пшемкова Магдалена, Судик з Висови.

Переможці конкурсу Конкурс знання про Лемківщину:
— Кристіан Олесьнєвич з Брунар, який написав працю: Izby, czyli gdzie Pułaski modły wznosił i wojował,
— Іван Галух з Брунар, який написав працю: Brunary – przeszłość przodków – moja teraźniejszość.

Маю надію, що в наступному році буде ще більше учасників тих конкурсів а родиче допоможуть своїм дітям відкривати красу нашої Лемківщини.

о. др Аркадій Трохановський


KOCHANI!

Zapraszamy dzieci i młodzież - od przedszkola do szkół średnich - do udziału
w 1. edycji KONKURSU o ŁEMKOWSZCZYŹNIE . Na konkurs składają się dwie oddzielne kategorie: KONKURS WIEDZY o ŁEMKOWSZCZYŹNIE
i KONKURS PLASTYCZNY Łemkowszczyzna okiem dziecka.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.
Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
Regulaminy konkursów są dostępne pod TERMINARZEM KONKURSOWYM, w REGULAMINACH i ZAŁACZNIKACH.

TERMINARZ KONKURSOWY

 1. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane drogą elektroniczną na adres: lemkowskikonkurs@gmail.com
  Prosimy o dołączenie do maila skanów karty ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA /patrz: REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI/.
 2. Termin ZGŁOSZENIA upływa 1 maja 2018 r.
 3. Prace tematyczne /Konkurs Wiedzy/ i prace plastyczne /Konkurs Plastyczny/ należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS WIEDZY
  lub KONKURS PLASTYCZNY.
 4. Termin NADSYŁANIA prac upływa 1 czerwca 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.
 5. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni, 21 lipca 2018 r.

REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI:

Konkurs Wiedzy o Łemkowszczyźnie

pdf13.03.2018
→ REGULAMIN Konkursu Wiedzy

wordZałącznik nr 1 - wypełnia szkoła
→ ZGŁOSZENIE ucznia do Konkursu Wiedzy

wordZałącznik nr 2 - wypełnia rodzic/opiekun
→ OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów ucznia

pdfZałącznik nr 3
→ PLAKAT konkursowy

Konkurs plastyczny Łemkowszczyzna

pdf13.03.2018
→ REGULAMIN Konkursu Plastycznego

wordZałącznik nr 1 - wypełnia szkoła
→ ZGŁOSZENIE ucznia do Konkursu Plastycznego

wordZałącznik nr 2 - wypełnia rodzic/opiekun
→ OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów ucznia

pdfZałącznik nr 3
→ PLAKAT konkursowy