Конкурси


Strona główna Dodatkowe informacje Konkursy


KOCHANI!

Zapraszamy dzieci i młodzież - od przedszkola do szkół średnich - do udziału
w 1. edycji KONKURSU o ŁEMKOWSZCZYŹNIE . Na konkurs składają się dwie oddzielne kategorie: KONKURS WIEDZY o ŁEMKOWSZCZYŹNIE
i KONKURS PLASTYCZNY "Łemkowszczyzna okiem dziecka".

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Łemkowszczyźnie, jej przyrodzie, historii, tradycjach oraz zachęcenie do ciągłego jej odkrywania.
Organizatorem konkursu jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach we współpracy z Łemkowską Fundacją Oświatową im. Jana Krynickiego.
Regulaminy konkursów są dostępne pod TERMINARZEM KONKURSOWYM, w REGULAMINACH i ZAŁACZNIKACH.

TERMINARZ KONKURSOWY

 1. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane drogą elektroniczną na adres: lemkowskikonkurs@gmail.com
  Prosimy o dołączenie do maila skanów karty ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA /patrz: REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI/.
 2. Termin ZGŁOSZENIA upływa /UWAGA! Zmiana terminu!/ 20 maja 2018 r.
 3. Prace tematyczne /Konkurs Wiedzy/ i prace plastyczne /Konkurs Plastyczny/ należy przesłać na adres:
  Zjednoczenie Łemków, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice
  z dopiskiem: KONKURS WIEDZY
  lub KONKURS PLASTYCZNY.
 4. Termin NADSYŁANIA prac upływa /UWAGA! Zmiana terminu!/ 15 lipca 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.
 5. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni, 21 lipca 2018 r.

REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI:

Konkurs Wiedzy o Łemkowszczyźnie

pdf27.04.2018
→ REGULAMIN Konkursu Wiedzy

wordZałącznik nr 1 - wypełnia szkoła
→ ZGŁOSZENIE ucznia do Konkursu Wiedzy

wordZałącznik nr 2 - wypełnia rodzic/opiekun
→ OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów ucznia

pdfZałącznik nr 3
→ PLAKAT konkursowy

Konkurs plastyczny Łemkowszczyzna

pdf27.04.2018
→ REGULAMIN Konkursu Plastycznego

wordZałącznik nr 1 - wypełnia szkoła
→ ZGŁOSZENIE ucznia do Konkursu Plastycznego

wordZałącznik nr 2 - wypełnia rodzic/opiekun
→ OŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów ucznia

pdfZałącznik nr 3
→ PLAKAT konkursowy