Zjednoczenie Łemków logo

НАРОДНИ СПОСОБИ ЗМІТУВАНЯ ГРОКІВ В КАРПАТАХ.
Магічни обряди Різдвяного періоду.

18.02.2018, 16:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці | Тематична зустріч з др Ольгом Соляр

LUDOWE SPOSOBY ODCZYNIANIA UROKÓW W KARPATACH.
Obrzędy magiczne w cyklu bożonarodzeniowym.

18.02.2018, 16:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice | Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz