Zjednoczenie Łemków logo

Як зробити кошик на Великден - bарштати плетеня з лозини для молодих и родичів

25.03.2018 р., 15:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

Wielkanocny koszyk - warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych

25.03.2018 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice