Zjednoczenie Łemków logo

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - вернісаж - Лешно

19.01.2018 р., 18:00 | Галерея МБВА Лешно

XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom" - wernisaż - Leszno

19.01.2018 r., 18:00 | Galeria MBWA Leszno

W wernisażu uczestniczyli m.in.: Wicemister Kultury Dziedzictwa Narodowego - Jarosław Sellin, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna dr Piotr Jóźwiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna - Sławomir Szczot.

Fot. MBWA Leszno:

Fot. Marek Adamczyk: