Zjednoczenie Łemków logo

Русь Шляхтівска, то значит на кінци сьвіта

27.10.2018, 18:00 | Центр культури ім. Б.І. Антонича | Горлиці | Ведучий: Богдан Гук

Ruś Szlachtowska, czyli na końcu świata

28.10.2018, 18:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza | Gorlice | Prowadzący: Bogdan Huk