Архів подій 2019 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2019 r.


X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków - LISTY GRATULACYJNE

X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków  - LISTY GRATULACYJNE

X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków już za nami. Zarówno w trakcie jak i po Jubileuszowym Zjeździe otrzymaliśmy wiele dowodów zainteresowania i sympatii ze strony organów państwowych i samorządowych. Chcielibyśmy podzielić się z Wami Listami Gratulacyjnymi, które napłynęły pod adresem naszej Organizacji, na ręce Przewodniczącego Stefana Kłapyka.

Nadawcami Listów Gratulacyjnych byli:
- Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia
- Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
- Starosta Gorlicki Maria Gubała
- Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla

Zapraszamy do obejrzenia filmu:
→ X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków

pdf8 - 11.02.2019
→ X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków - LISTY GRATULACYJNE


Х З’їзд Об’єднання лемків 9.02.2019

X Zjazd Zjednoczenia ŁemkówЗа нами Х З’їзд Об’єднання лемків, який одбився 9 лютого 2019 р. в будинку Повітового староства в Горлицях. Як і попередні з’їзди, тот отворив перед нами черговий, новий розділ діяльности організації.

2019 рік буде богатим на важни для нас події. В 1989 році мала місце перша стріча Заложительского комітету Об’єднання лемків. Важним пунктом програми Х З’їзду било символічне відзначиня 30-літя Об’єднання лемків. Пам’ятаме тіж про найстарших членів Об’єднання, тих, котри закладали нашу організацію. В присутности численних запрошених гости, представників державной адміністрації реґіонального і локального рівня, як тіж делегатів з цілой Польщи, подякували-зме особам, котри през 30 років анґажувалися в діяльніст організації і в конкретни акції для охорони культурной спадщини Лемківщини.
Дякуєме за Вашу присутніст.

1989-2019 Об’єднання лемків
одповідальни за спільне майбутнє

X Zjazd Zjednoczenia Łemków 9.02.2019

Za nami X Zjazd Zjednoczenia Łemków, który odbył się 9 lutego 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Podobnie jak poprzednie zjazdy również i ten otworzył przed nami kolejny, nowy rozdział działalności naszej organizacji.

Rok 2019 będzie obfitował w szereg szczególnych dla nas wydarzeń. W 1989 r. roku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Założycielskiego Zjednoczenia Łemków. Ważnym punktem programu X Zjazdu było symboliczne uczczenie XXX-lecia Zjednoczenia Łemków. Pamiętamy również o najstarszych członkach Zjednoczenia, tych, którzy zakładali naszą organizację. W obecności licznie zaproszonych gości, przedstawicieli administracji państwowej szczebla regionalnego oraz lokalnego, a także przybyłych z całej Polski delegatów podziękowaliśmy osobom, które przez 30 lat angażowały się w działalność organizacji oraz w szereg działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny.
Dziękujemy za Waszą obecność.

1989-2019 Zjednoczenie Łemków
odpowiedzialni za wspólną przyszłość

g

Іде зьвізда чудна... Шторічний вечер коляд

Idzie gwiazda cudna...27.01.2019 p., 16:00 год.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б.І. Антонича в Горлицях
27 січня 2019 р., початок 16:00.
Запрашаме!

Yde źwizda czudna... Uroczysty wieczór kolęd

27.01.2019 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

W okresie bożonarodzeniowym serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysty wieczór kolęd do Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach
27 stycznia 2019 r., początek 16:00.
Zapraszamy!

g

Лемківски ліси - coroczne starania o zwrot mienia

Łemkowskie lasyOd początku swojej działalności Zjednoczenie Łemków co roku zwraca się do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe.
Wniosek dotyczy mienia osób wysiedlonych w akcji "Wisła" przejętego z naruszeniem prawa po 1947 r. Poniżej publikujemy najnowsze pisma dotyczące tej sprawy.

pdf5.12.2018 - 8.01.2019
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe


Колядування 2019

KolędowaniaГурток Об’єднання лемків з Кракова є організатором коляди на Лемковині.
Сподівайтеся колядників в селах:
- Лося - 12.01.2019;
- Хмельова - 13.01.2019.


g