Архів подій 2019 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2019 r.


Лемcosmetik 2019 - варштати натурaльной косметики

Lemcosmetik 2019П’ятниця, 19.04.2019 р., 19:00 г.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Занятя провадит Анна Чухта

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци, приносиме лем дашто на крем и тонік. Місця обмежени. Записатися мож: 698 487 712

 Лемcosmetik  то нич инчого як варштати натуральной косметики. З вдяки Hania Czuchta зробиме мастило для лиця. Домашня лаболаторія, зіля, гокус покус и готове.

Lemcosmetik 2019 - warsztaty kosmetyki naturalnej

Piątek, 19.04.2019 r, godz.19:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Zajęcia prowadzi Anna Czuchta

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko pojemnik na krem oraz tonik. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: 698 487 712

 Lemcosmetik  to nic innego jak warsztaty kosmetyki naturalnej. Dzięki dużej wiedzy oraz umiejętności Hani Czuchty zrobimy krem. Domowe laboratorium, naturalne wyciągi z ziół, hokus pokus i gotowe.

galeria

47. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського
Гожув Великопольський

PisankiОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 47. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 6 березня 2019 р. на адресу:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 14 березня 2019 p. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel.: 957 510 007 та на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

47. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego
Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 47. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do dnia 6 kwietnia 2019 r. na adres:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Wyróżnione zestawy pisanek będą zaprezentowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, której uroczyste otwarcie nastąpi 14 kwietnia 2019 r. w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Fabrycznej 1-3. Informacje pod tel.: 957 510 007 i na stronie: → muzeumlubuskie.pl

pdf19.03.2018
→ Regulamin konkursu

Wydarzenie dofinansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiegowielkanoc


XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo» - ЛОДЗЬ

Piekłoniebo - ŁódźPiekłoniebo - ŁódźВернісаж виставки
21.03.2019, o 18:00 годині
Miejska Galeria Sztuki w ЛОДЗІ - Galeria Willa, ul. Wólczańska 31, Лодзь.
Виставку мож оглядати по 5.05.2019 рока.

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” - ŁÓDŹ

Wernisaż wystawy
21.03.2019, godz. 18:00
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi - Galeria Willa, ul. Wólczańska 31, Łódź.
Wystawa potrwa do 5.05.2019 r.

Projekt pn. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków. Motywem przewodnim wystawy i publikacji jest twórczość artystyczna i filozoficzna wybitnego krakowskiego artysty malarza łemkowskiego pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Tytuł „PiekłoNiebo” ma w zamyśle odnieść się do częstej u wybitnych artystów dwoistości ich natury: ich skomplikowanych osobowości, trudnych charakterów i nierzadko dramatycznych przeżyć, jakich doświadczają. Traktując ją – ową naturę artysty – jako pewnego rodzaju ofiarę składaną przez nich podczas twórczych zmagań. Jest to również penetracja przestrzeni pomiędzy sacrum a profanum; badanie napięć, jakie powstają na ich styku.

W ramach wystawy prezentowane są prace Jerzego Nowosielskiego.
Wystawa wpisuje się w nasz wieloletni projekt przybliżania kultury i historii Łemków szerokiej publiczności.

Kuratorzy:  Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia 

g

Вода, віск, оген, мед, яйце, кров... МАГІЧНИ ОБРЯДИ В КАРПАТСКИХ ТРАДИЦІЯХ

LЕМКО Fashion 201916.03.2019 p., 17:00 год.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці
Тематична зустріч з др Ольгом Соляр

 Др Ольга Соляр  - етнолог и україніст.
Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

Woda, wosk, ogień, miód, jajko, krew... MAGICZNE OBRZĘDY W KARPACKICH TRADYCJACH

16.03.2019 r., 17:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice
Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz

 Dr Olga Solarz  - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

WARTO PRZECZYTAĆ: Ziemowit Szczerek Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Polecamy artykuł Ziemowita Szczerka opublikowany w numerze 8. POLITYKI, 20.02-26.02.2019 pt.: Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Jest taki region, z którym Polska sąsiaduje, ale nie do końca świadomie. Choćby dlatego, że brakuje szlaków komunikacyjnych. To ukraińskie Zakarpacie. Od Wołosatego leżącego po polskiej stronie Karpat do zakarpackiego Stawnego jest kilkanaście kilometrów, ale jedzie się tam dookoła ponad trzy godziny, nadrabiając ponad 150 km....


WIĘCEJ można przeczytać w zakładce:
Archiwum - Archiwum prasy i dokumentów → Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Polecamy także artykuł Andrzeja Sulimy Kamińskiego pt.: W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków, LATO 1985, СУЧАСНІСТЬ, NR 1-2 Monachium.

pdfLATO 1985, СУЧАСНІСТЬ, NR 1-2 Monachium, Andrzej Sulima Kamiński
→ W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków


ЛЕМКО Fashion 2019

LЕМКО Fashion 201924.02.2019 p., 15:00 год.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві зо солодким. Варштати традицийной лемківской кривульки. Того рока будеме робити суташ.
Кількіст місьць обмежена, участ є безплатна, матеріали доступни на місци, більше інформації и записи під тел.: 698 48 77 12
Запрашаме!

LЕМКО Fashion 2019

24.02.2019 r., 15:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku. Warsztaty biżuterii łemkowskiej - sutasz, wykonamy kolczyki.
Ilość miejsc ograniczona, udział w warsztatach jest bezpłatny, materiały dostępne na miejscu, zapisy oraz informacje pod tel.: 698 48 77 12
Zapraszamy!

g

X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków - LISTY GRATULACYJNE

X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków  - LISTY GRATULACYJNE

X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków już za nami. Zarówno w trakcie jak i po Jubileuszowym Zjeździe otrzymaliśmy wiele dowodów zainteresowania i sympatii ze strony organów państwowych i samorządowych. Chcielibyśmy podzielić się z Wami Listami Gratulacyjnymi, które napłynęły pod adresem naszej Organizacji, na ręce Przewodniczącego Stefana Kłapyka.

Nadawcami Listów Gratulacyjnych byli:
- Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia
- Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
- Starosta Gorlicki Maria Gubała
- Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla

Zapraszamy do obejrzenia filmu:
→ X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków

pdf8 - 11.02.2019
→ X Jubileuszowy Zjazd Zjednoczenia Łemków - LISTY GRATULACYJNE


Х З’їзд Об’єднання лемків 9.02.2019

X Zjazd Zjednoczenia ŁemkówЗа нами Х З’їзд Об’єднання лемків, який одбився 9 лютого 2019 р. в будинку Повітового староства в Горлицях. Як і попередні з’їзди, тот отворив перед нами черговий, новий розділ діяльности організації.

2019 рік буде богатим на важни для нас події. В 1989 році мала місце перша стріча Заложительского комітету Об’єднання лемків. Важним пунктом програми Х З’їзду било символічне відзначиня 30-літя Об’єднання лемків. Пам’ятаме тіж про найстарших членів Об’єднання, тих, котри закладали нашу організацію. В присутности численних запрошених гости, представників державной адміністрації реґіонального і локального рівня, як тіж делегатів з цілой Польщи, подякували-зме особам, котри през 30 років анґажувалися в діяльніст організації і в конкретни акції для охорони культурной спадщини Лемківщини.
Дякуєме за Вашу присутніст.

1989-2019 Об’єднання лемків
одповідальни за спільне майбутнє

X Zjazd Zjednoczenia Łemków 9.02.2019

Za nami X Zjazd Zjednoczenia Łemków, który odbył się 9 lutego 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Podobnie jak poprzednie zjazdy również i ten otworzył przed nami kolejny, nowy rozdział działalności naszej organizacji.

Rok 2019 będzie obfitował w szereg szczególnych dla nas wydarzeń. W 1989 r. roku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Założycielskiego Zjednoczenia Łemków. Ważnym punktem programu X Zjazdu było symboliczne uczczenie XXX-lecia Zjednoczenia Łemków. Pamiętamy również o najstarszych członkach Zjednoczenia, tych, którzy zakładali naszą organizację. W obecności licznie zaproszonych gości, przedstawicieli administracji państwowej szczebla regionalnego oraz lokalnego, a także przybyłych z całej Polski delegatów podziękowaliśmy osobom, które przez 30 lat angażowały się w działalność organizacji oraz w szereg działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny.
Dziękujemy za Waszą obecność.

1989-2019 Zjednoczenie Łemków
odpowiedzialni za wspólną przyszłość

g

Іде зьвізда чудна... Шторічний вечер коляд

Idzie gwiazda cudna...27.01.2019 p., 16:00 год.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б.І. Антонича в Горлицях
27 січня 2019 р., початок 16:00.
Запрашаме!

Yde źwizda czudna... Uroczysty wieczór kolęd

27.01.2019 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

W okresie bożonarodzeniowym serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysty wieczór kolęd do Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach
27 stycznia 2019 r., początek 16:00.
Zapraszamy!

g

Лемківски ліси - coroczne starania o zwrot mienia

Łemkowskie lasyOd początku swojej działalności Zjednoczenie Łemków co roku zwraca się do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe.
Wniosek dotyczy mienia osób wysiedlonych w akcji "Wisła" przejętego z naruszeniem prawa po 1947 r. Poniżej publikujemy najnowsze pisma dotyczące tej sprawy.

pdf5.12.2018 - 8.01.2019
→ Korespondencja z Ministerstwem Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe


Колядування 2019

KolędowaniaГурток Об’єднання лемків з Кракова є організатором коляди на Лемковині.
Сподівайтеся колядників в селах:
- Лося - 12.01.2019;
- Хмельова - 13.01.2019.


g