Zjednoczenie Łemków logo

XXIX Лемківский кермеш в Вільхівци

25-26.05.2019 | Вільхівець

XXIX Łemkowski Kermesz w Olchowcu

25-26.05.2019 | Olchowiec

fot.: Piotr Droździk, Emil Hojsak