Zjednoczenie Łemków logo

5. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта, Країна Карпати — тематичне спітканя

28.09.2019, 13:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Горлиці | модератор: Анджей Стасюк

5. Festiwal im. Zygmunta Haupta, Państwo Karpaty - spotkanie tematyczne

28.09.2019, 13:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Gorlice | moderacja: Andrzej Stasiuk

Festiwal im. Zygmunta Haupta, Foto © Andrzej Wojnar