Zjednoczenie Łemków logo

Українські церкви на Лемківщині оком Олександра Хиляка

29.11 -1.12.2019; Новиця, Горлиці, Криниця-Здрiй

Ukraińskie cerkwie na Łemkowszczynie okiem Aleksandra Chylaka

29.11 - 1.12.2019; Nowica, Gorlice, Krynica-Zdrój