Архів подій 2018 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2018 r.


46. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського
Гожув Великопольський

PisankiОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 46. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 16 березня 2018 р. на адресу:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 25 березня 2018 p. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel.: 957 510 007 та на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

46. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego
Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 46. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do 16 marca 2017 r. na adres:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 25 marca 2018 r. w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. Informacje pod tel.: 957 510 007 i na stronie: → muzeumlubuskie.pl

pdf22.02.2018
→ Regulamin konkursu

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.wielkanoc


XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - ЛОДЗЬ

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Łódź27.02.2018 р., 18:00
MIEJSKA GALERIA SZTUKI в ЛОДЗІ, Ośrodek Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza

Запрашаме Вас тим разом до Лодзі на черговий, юж четвертий вернісаж виставки: XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа». Куратори: Ґжеґож Штвєртня, Йоанна Земанек / координатор: Наталія Гладик. Виставку мож оглядати від 27.02 до 18.03.2018 р.

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - ŁÓDŹ

27.02.2018 r., 18:00
MIEJSKA GALERIA SZTUKI w ŁODZI,
Ośrodek Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza.

Zapraszamy Was tym razem do ŁODZI na kolejny, czwarty już wernisaż wystawy: XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom”. Kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek; koordynator: Natalia Hładyk. Wystawę będzie można oglądać od 27.02 do 18.03.2018 r.

→ Zapowiedź wystawy: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem
→ Zobacz też: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem (foto)
→ Relacja filmowa TVP3 ŁÓDŹ: WYSTAWA "PUSTY DOM XVII - ŁEMKOWSKIE JERUZALEM" (film)

g

НАРОДНИ СПОСОБИ ЗМІТУВАНЯ ГРОКІВ В КАРПАТАХ.
Магічни обряди Різдвяного періоду.

Ludowe sposoby odczyniania uroków w Karpatach18.02.2018 р., 16:00 год.,
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Тематична зустріч з др Ольгом Соляр.

Др Ольга Соляр - етнолог и україніст. Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

LUDOWE SPOSOBY ODCZYNIANIA UROKÓW W KARPATACH.
Obrzędy magiczne w cyklu bożonarodzeniowym.

Dr Olga Solarz18.02.2018 r., godz. 16:00,
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz.

Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

Лемківська Освітня Фундація ім. Івана Криницького
Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego

1%Шановні прихильники рідного!
Szanowni Państwo,

od 2005 r. utworzona przez Jana Krynickiego ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA wypełnia formę solidarności sympatyków oraz członków naszej społeczności z niezamożnymi a pracowitymi uczniami i studentami.

Pomaga ona zachowującym tożsamość przodków, będącym w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej młodym z Łemkowszczyzny przyznając stypendia najbardziej potrzebującym uczniom szkół średnich i wyższych.
Aktualnie jeden uczeń i czworo studentów otrzymuje comiesięczną pomoc. Stypendyści angażują się w środowiskowe życie społeczne.
Fundacja, będąca organizacją pożytku publicznego, jest w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wśród opp uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego za rok 2017 - pozycja 4649,
patrz: → Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2017 r.

Bardzo prosimy o solidarność ze stypendystami i zadeklarowanie w swym zeznaniu podatkowym za 2017 rok 1% podatku dla Łemkowskiej Fundacji Oświatowej.

Dane do PIT-u:
- pełna nazwa: ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO
- numer KRS: 0000225293

W zeznaniu należy podać kwotę 1% własnego podatku za 2017 rok, zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątków groszy.
Dziękujemy bardzo za wspieranie kontynuacji szlachetnego dzieła. Великє Вам Боже заплат!

Zarząd Fundacji

→ www.lemkoeducationfound.is-great.org


Іде зьвізда чудна... Вечер коляд

Idzie gwiazda cudna...28.01.2018 p., 16:00 год.
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях
28 січня 2018 р., початок 16:00.
Запрашаме!

Yde źwizda czudna... Wieczór kolęd

28.01.2018 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

W okresie bożonarodzeniowym serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysty wieczór kolęd do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach
28 stycznia 2018 r., początek 16:00.
Zapraszamy!

g

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - ЛЕШНО

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Leszno19.01.2018 р., 18:00
Галерея МБВА Лешно, ул. Leszczyńskich​​ 5.

Запрашаме Вас до ЛЕШНА на черговий вернісаж виставки XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа».
Виставку мож оглядати від 19.01 до 17.02.2018 р.

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Leszno

19.01.2018 r., 18:00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5.

Zapraszamy do LESZNA na kolejny wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom”.
Wystawę można będzie oglądać od 19.01 do 17.02.2018 r.

(...) Piątkowy wernisaż zgromadził wielu uczestników, wśród których był m.in. Jarosław Selin - Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (...)

(...) Nazwa Jerozolima /Jeruzalem/ oznacza biblijny synonim nieba, miejsca przebywania z Bogiem w przyszłym życiu... Łemkowszczyzna jest dla Łemków takim właśnie miejscem. Z racji wypędzeń z lat 40. XX wieku, wielu z nich nigdy tam nie powróciło, ale zawsze o tym marzyli i do tego miejsca tęsknili (...)

20.01.2018. Radio Elka, Bartłomiej Klupś.
Link do artykułu i galerii:
→ Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom" po raz pierwszy w Lesznie

Inne ciekawe linki:
→ "Pusty dom - XVII Łemkowskie Jeruzalem" - galeria zdjęć MBWA Leszno
→ Wystawa Łemkowskie Jeruzalem - Telewizja Leszno

g

Календар подій 2018 p.

Kalendarz1Програма “Спіткань з Лемківщином 2018” Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях »


Kalendarz2Календар виставок Лемківкого Єрусалима 2018-2019 »


pdf01.2018
→ Програма СПІТКАНЬ З ЛЕМКІВЩИНОМ 2018 + календар виставок Лемківкого Єрусалима 2018-2019


Каlendarz wydarzeń 2018 r.

Kalendarz1Program „Spotkań z Łemkowszczyzną 2018” Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach »


Kalendarz2Harmonogram wystaw Łemkowskiego Jeruzalem 2018-2019 »


pdf01.2018
→ Program SPOTKAŃ Z ŁEMKOWSZCZYZNĄ 2018 + harmonogram wystaw Łemkowskiego Jeruzalem 2018-2019


Лемківски ліси - coroczne starania o zwrot mienia

Łemkowskie lasyOd początku swojej działalności Zjednoczenie Łemków co roku zwraca się do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe.
Wniosek dotyczy mienia osób wysiedlonych w akcji "Wisła" przejętego z naruszeniem prawa po 1947 r. Poniżej publikujemy najnowsze pisma dotyczące tej sprawy.

pdf30.11.2017 - 08.01.2018
→ Korespondencja do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe


WARTO PRZECZYTAĆ: Iza Chruślińska Chwasty?

Iza Chruślińska - Chwasty?
PP 145/146 2017

Polecamy artykuł Izy Chruślińskiej opublikowany w ostatnim numerze Przeglądu Politycznego pt. Chwasty?

Chwast to określenie rośliny, która została uznana za niepożądaną w danym środowisku. Porównanie między niepożądanymi roślinami a niepożądanymi ludźmi wydało mi się oczywiste. Ludzie ci zostali wyrwani z korzeniami ze swojej ziemi, bo uznano, że ich obecność szkodzi życiu innych ludzi. Uznano, że z ich powodu nie da się uprawiać patriotyzmu z pożytkiem. Postanowiono więc oczyścić z nich ziemię - wyplenić chwasty...


WIĘCEJ można przeczytać w zakładce:
Archiwum - Archiwum prasy i dokumentów → Chwasty?


Колядування

KolędowaniaГурток Об’єднання лемків з Кракова є організатором коляди на Лемковині.
Сподівайтеся колядників в селах:
- Бехерiв - 13.01.2018 р.;
- Маластів - 14.01.2018 р.


g