Zjednoczenie Łemków logo

Х З’їзд Об’єднання лемків
1989-2019 Об’єднання лемків
одповідальни за спільне майбутнє

27.01.2019 | Повітове староство | Горлиці

X Zjazd Zjednoczenia Łemków
1989-2019 Zjednoczenie Łemków
odpowiedzialni za wspólną przyszłość

9.02.2019 | Starostwo Powiatowe | Gorlice