Zjednoczenie Łemków logo

Широко отворени двері в 10-ий ювілей Центру Культури ім. Б.І. Антонича

4.10.2019, 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Горлиці

Drzwi szeroko otwarte, czyli jubileusz dziesięciolecia Centrum Kultury im. B.I. Antonycza

4.10.2019, 18:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Gorlice