Zjednoczenie Łemków logo

XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo» - вернісаж, Лешно

18.05.2019, ніч музеїв o 18:00 годині | Galeria MBWA | Лешно

XVIII Łemkowskie Jeruzalem PiekłoNiebo - wernisaż, Leszno

18.05.2019, Noc muzeów, godz. 18:00 | Galeria MBWA | Leszno

fot.: Marek Adamczyk; MBWA Leszno