Zjednoczenie Łemków logo

Елегія про співучі двері и інчи вірши — Богдан Ігор Антонич — др Адам Поморскі — тематичне спітканя

5.10.2019, 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Горлиці | модератор: др Вікторія Гойсак

Elegia o śpiewających drzwiach i inne wiersze — Bohdan Ihor Antonycz — dr Adam Pomorski - spotkanie autorskie

5.10.2019, 18:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Gorlice | moderacja: dr Wiktoria Hojsak