Zjednoczenie Łemków logo

Три місяці вільности — презентація першой книжки про історію Команецкой Республіки (1918–1919) — авторска стріча з Богданом Гуком

30.11.2019, 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Горлиці | ведучий: Сьвятослав Ґаль

Trzy miesiące wolności — prezentacja pierwszej książki o historii Republiki Komanieckiej (1918–1919) — spotkanie z autorskie z Bogdanem Hukiem

30.11.2019, 18:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Gorlice | moderacja: Światosław Gal