Zjednoczenie Łemków logo

Лемcosmetik 2019 - варштати натурaльной косметики

19.04.2019 р., 19:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці | Занятя провадит Анна Чухта

Lemcosmetik 2019 - warsztaty kosmetyki naturalnej

19.04.2019 r., godz. 19:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice | Zajęcia prowadzi Anna Czuchta

Autor zdjęć: Aleksandra Bajus