Zjednoczenie Łemków logo

5. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта, Перед 110-а роками гродився Богдан Ігор Антонич — Данило Ільницький — тематичне спітканя

29.09.2019, 13:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, Горлиці | модератор: Анджей Стасюк

5. Festiwal im. Zygmunta Haupta, Bohdan Ihor Antonycz: 110. rocznica urodzin — Danylo Ilnytskyi - spotkanie tematyczne

29.09.2019, 13:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Gorlice | moderacja: Andrzej Stasiuk

Festiwal im. Zygmunta Haupta, Foto © Magda Skrzeczkowska