Zjednoczenie Łemków logo

Вода, віск, оген, мед, яйце, кров... МАГІЧНИ ОБРЯДИ В КАРПАТСКИХ ТРАДИЦІЯХ

16.03.2019, 17:00 | Центр культури ім. Б.І. Антонича | Горлиці | Тематична зустріч з др Ольгом Соляр

Woda, wosk, ogień, miód, jajko, krew... MAGICZNE OBRZĘDY W KARPACKICH TRADYCJACH

16.03.2019, 17:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza | Gorlice | Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz