Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków

kliknij

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2021 »

XXI Лемківский Єрусалим СПІВІСНУВАННЯ - Горлиці
XXI Łemkowskie Jeruzalem OBCOWANIE - Gorlice

XXI Łemkowskie Jeruzalem OBCOWANIE - GorliceЦентр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5
Горлиці
Виставку мож оглядати од 29.11.2021 до 29.12.2021 р.

Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
Pl. Dworzysko 5
Gorlice
Wystawę można oglądać od 29.11. 2021 do 29.12.2021 r. po wcześniejszym umówieniu tel.: 18 353 26 09


Як я си засьпівам... Варштати білого сьпіву

Варштати білого сьпіву 04.12.2021 р., год. 13:00 до 15:00;
перерва;
17:00 до 19:00.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Записатися мож до 3.12.2021 на:
→ lemkounion@poczta.onet.pl
Занятя провадит Вітольд Козловскі.
Участ є безплатн, місця обмежени.

Jak ja sy zaśpiwam... Całodniowe warsztaty śpiewu białego

04.12.2021 r., godz. 13:00 do 15:00; | przerwa; | 17:00 do 19:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonyczа; pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Zapisy do 3.12.2021 na: → lemkounion@poczta.onet.pl
Zajęcia prowadzi Witold Kozłowski.
Warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.

Witold Kozłowski - instruktor emisji głosu i śpiewu białego z 25-letnim doświadczeniem. Jego uczniowie są laureatami konkursów i festiwali, liderami zespołów muzycznych, instruktorami śpiewu. Specjalizuje się w naturalnej emisji głosu. Współtwórca zespołu OVO wykonującego wielogłosowe pieśni słowiańskie i Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji.


Никифор малюваний музиком – концерт
Nikifor malowany muzyką – koncert

Никифор малюваний музикомNikifor malowany muzyką03.12.2021 r., godz. 18:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
Pl. Dworzysko 5
Gorlice

Слово о Епіфанію Дровняку-Никифорі. Запрашаме на вечір посвячений Дровнякови.
Słowo o Epifaniuszu Drowniaku-Nikiforze. Zapraszamy na wieczór poświęcony Drowniakowi.


«Співіснуваня. XXI Лемківский Єрусалим»

XXI Łemkowskie Jeruzalem OBCOWANIE

Задум виставки народився зо стрічи з культуром і історійом лемків. Співіснуваня з їх середовищом, живом культуром і історіями дало початок той едиції, котрой назва звучит «Співіснуваня».
Співіснуваня з даким або дачим то співучаст в присутности, то недалекє існуваня чи сусідство, якого хочеме або не хочеме, котре постерігаме яко інче.
В співіснуваню співіснуєме з чужим, торкамеся його присутности. Його блискіст лишат сьлід.

„Obcowanie. XXI Łemkowskie Jeruzalem”

Idea wystawy narodziła się w wyniku spotkania z kulturą i historią Łemków. Obcowanie z ich środowiskiem, żywą kulturą oraz opowieściami dało początek tej odsłonie, której nazwa brzmi właśnie „Obcowanie”.
Obcowanie z kimś, z czymś to współuczestniczenie w obecności, bycie w pobliżu, chciane lub niechciane sąsiedztwo tego, co postrzegamy jako inne i odrębne.
W obcowaniu obcujemy z obcym, ocieramy się o jego obecność. Jego bliskość pozostawia ślad.

art

XXI Лемківский Єрусалим СПІВІСНУВАННЯ
XXI Łemkowskie Jeruzalem OBCOWANIE

XXI Łemkowskie Jeruzalem OBCOWANIEGaleria Sztuki w Legnicy
Pl. Katedralny 1

Виставку мож оглядати од 14.10. 2021 до 14.11.2021 р.
Фінісаж виставки 13.11.2021 p.

Wystawę można oglądać od 14.10. 2021 do 14.11.2021 r.
Finisaż wystawy 13.11.2021 r.

Zobacz film:
Wernisaż wystawy "Obcowanie. XXI Łemkowskie Jeruzalem / Лемківский Єрусалим"

g

ЛЕМКО Fashion 21'

ЛЕМКО FashionВарштати традицийной лемківской кривульки
Четвер, 30.09.2021, 18:00 г.

Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци.
Записатися мож до 29.09.2021 на:
→ lemkounion@poczta.onet.pl
Занятя провадит Анна Добровольска.
Місця обмежени.

LEMKO Fashion 21'

Warsztaty tradycyjnej łemkowskiej krywulki
Czwartek, 30.09.2021, godz.18:00

Centrum Kultury im. B.I. Antonyczа
pl. Dworzysko 5, Gorlice

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu.
Zapisy do 29.09.2021 na:
→ lemkounion@poczta.onet.pl
Zajęcia prowadzi Anna Dobrowolska.
Ilość miejsc ograniczona.

g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń