Zjednoczenie Łemków logo

I З’їзд теперішніх и колішних мешканців Кункови

18.06.2017 p. | Кункова

I Zjazd obecnych i byłych mieszkańców Kunkowej

18.06.2017 r. | Kunkowa

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych