Zjednoczenie Łemków logo

Урочисте отвертя пропам’ятной таблиці, присвяченой 70 річниці депортації в рамках aкції «Вісла» на залізничній стації в Горлицях-Загоряни

Загорянi к. Горлиц: 9.06.2017, 11:00

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę akcji "Wisła" na stacji kolejowej PKP Gorlice-Zagórzany

Zagórzany koło Gorlic: 9.06.2017, 11:00