Zjednoczenie Łemków logo

„Wysowa w starej fotografii”

14.07.2012, 16:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

„Wysowa w starej fotografii”

14.07.2012, 16:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice