Zjednoczenie Łemków logo

Колядки яких не знаме

12.02.2012, 16:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

Kolędy, których już nie znamy

12.02.2012, 16:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice