Zjednoczenie Łemków logo

Регіональни лемківски вечірки

23.12.2017, 16:00 | Кунковa

Tradycyjne łemkowskie wieczirky

3.12.2017, 16:00 | Кunkowa

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych