Zjednoczenie Łemków logo

„Łosiańska Wenecja” - malarstwo Heleny Januś

03.12.2011, 17:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

„Łosiańska Wenecja” - malarstwo Heleny Januś

03.12.2011, 17:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice